Σε ξεκάθαρα ανοδική τάση και με όρους fractals στο εβδομαδιαίο η τιμή της μετοχής μετά το νέο υψηλό έτους ενδοσυνεδριακά χθες.

H τελευταία καθοδική αλλαγή της με τους ίδιους όρους τον Ιούλιο έδωσε εκπτώσεις ως τα 11,05 ευρώ αλλά μέχρι εκεί.

Μόνη σκιά οι αρνητικές αποκλίσεις σε εβδομαδιαίο αλλά και ημερήσιο αλλά όσο οι ανοδικές γραμμές τάσης και ο κινητός των 20 εβδομάδων δεν προσεγγίζονται καν δεν διακρίνεται κάποιος άλλος λόγος ανησυχίας.

Αποποίηση ευθύνης