Image default
Επιχειρήσεις

ΣΙΔΜΑ: Αυξήθηκε 73,8% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο

Η ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, ανάκαμψη η οποία συνοδεύτηκε από εκτόξευση των τιμών των α’ υλών και των εμπορευμάτων καθώς και του κόστους μεταφοράς, οδήγησε στη θεαματική ενίσχυση της ζήτησης χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς και στην εκτίναξη των τιμών του χάλυβα  στα υψηλότερα επίπεδά τους διαχρονικά.

Η αξιόλογη αύξηση της ζήτησης και η σημαντική αύξηση των τιμών χαρακτήρισαν και την εγχώρια αγορά χαλυβουργικών κατά την ίδια περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική κερδοφορία σε επίπεδο τόσο Ομίλου όσο και Εταιρείας, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα ευρώ 106,5 εκατ. ή 73,8% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ 130,3 εκατ. από ευρώ 75,9 εκ. αυξημένος κατά 71,7% σε σχέση με πέρυσι.

Οι παραπάνω αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο κατά 47,1%, αυξάνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 19.068 χιλ. από ευρώ 1.841 χιλ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 28.290 χιλ. από ζημιές ευρώ 1.768 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην λειτουργική κερδοφορία λόγω των διευρυμένων περιθωρίων μικτού κέρδους. Το ποσοστό μιεκτού κέρδους αυξήθηκε κατά 166,8% από 8,1% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 21,6% την αντίστοιχη φετινή περίοδο, ενώ σε απόλυτο νούμερο το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 364% ή κατά ευρώ 18 εκ. σε σχέση με πέρυσι, στα ευρώ 23 εκατ.

Το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης της κερδοφορίας οφείλεται στη λογιστική αντιμετώπιση της  αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, που ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, oι νέες δανειακές υποχρεώσεις απεικονίστηκαν στην εύλογη αξία τους με αποτέλεσμα την μείωση τους κατά ποσό ευρώ 14,3 εκατ. Με την αντίστοιχη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της εταιρείας. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου είναι πλέον θετικά και ανέρχονται στα ευρώ 12,7 εκατ.

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε ευρώ 70,6 εκ. από ευρώ 41,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 70,9%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 94,4 εκ. από ευρώ 55,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αυξημένος κατά 68,9%.

Όπως και σε επίπεδο Ομίλου, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης οφείλεται στην αύξηση των τιμών πώλησης, όπως αναφέραμε και παραπάνω.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 14,3 εκατ., από ευρώ 1,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ στη γραμμή των προ φόρων αποτελεσμάτων καταγράφηκαν κέρδη ευρώ 24,3 εκατ.  από ζημιές 1,0 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Από τη διαφορά των ευρώ 25 εκατ., τα μισά περίπου αφορούν στη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας και τα υπόλοιπα στην απεικόνιση σε εύλογη αξία των νέων δανειακών υποχρεώσεών της.

Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, κατά 81,3 % και  76,6% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα ευρώ 21,9 εκ. έναντι ευρώ 12,1 εκ. ενώ της SIDMA Romania στα ευρώ 14,5 εκ. έναντι ευρώ 8,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), από ευρώ 236 χιλ. πέρυσι σε ευρώ 2.627 χιλ. φέτος, όσο και των αποτελεσμάτων προ φόρων, από ζημιές ευρώ 58  χιλ. πέρυσι σε κέρδη ευρώ 2.375 χιλ. φέτος.

Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε κερδοφορία ύψους ευρώ 2,2 εκ., ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε κέρδη ύψους ευρώ 1.682 χιλ. από ζημιές ευρώ 704 χιλ. πέρυσι.

Η ρευστότητα του Ομίλου αυξήθηκε κατά ευρώ 4,2 εκ. ή 25% και ανήλθε στα ευρώ 21 εκατ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι, ο συνδυασμός της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων, των θετικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου και της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, βελτίωσε θεαματικά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανεισμού, οι οποίοι διαμορφώθηκαν την 30/06/2021 ως εξής:

Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια = 2,7

Δείκτης Κάλυψης τόκων (EBITDA/Καθαροί Τόκοι) = 7,5.

Στόχοι και Προοπτικές για το υπόλοιπο του 2021

Για το υπόλοιπο του 2021, και υπό την προϋπόθεση ότι, όπως εκτιμάται, δεν θα επιβληθούν επιπλέον μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας, η εγχώρια οικονομία αναμένεται να διατηρήσει αμείωτη την αναπτυξιακή της δυναμική, συντηρώντας τη ζήτηση χαλυβουργικών σε υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή[1], η οποία προβλέπει πλέον αύξηση  του ΑΕΠ κατά 6,0%  για φέτος (έναντι του 4,2% της προηγούμενης πρόβλεψης) , λόγω της αναμενόμενης περαιτέρω ομαλοποίησης της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, καθώς προχωρά η διάθεση εμβολίων και εντείνεται η δημοσιονομική στήριξη. Σύμφωνα με την έκθεση, τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν νωρίτερα φέτος, σε συνδυασμό με την ώθηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, αναμένεται να ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση, η οποία θα είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης τόσο το 2021 όσο και το 2022.

Συγκεκριμένα μεγάλη ώθηση στις επενδύσεις θα δοθεί από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα οποία αναμένεται να εισρεύσουν 4 δισ. για φέτος στην Ελλάδα (περίπου 2,3% του ΑΕΠ) και 5,3 δισ. τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2026. Μάλιστα προβλέπεται αύξηση των εγχώριων επενδύσεων 11,5% για φέτος και 20% για το 2022, γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ζήτησης για χαλυβουργικά προϊόντα, από την οποία η ΣΙΔΜΑ αναμένεται να αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους, ως ο ηγέτης της αγοράς.

Διαβάστε ακόμα:

Τράπεζες: Εντείνεται η αισιοδοξία μετά τα καλά νέα από ΑΕΠ και Τουρισμό

AEGEAN: Περιόρισε σημαντικά τις ζημιές – Αύξηση 168,8% στον κύκλο εργασιών το β΄τρίμηνο

ΕΤΕ: Eνδεχόμενο συνεργασίας αποδοχής πιστωτικών καρτών με την EVO Payment

Σχετικα αρθρα

Mytilineos: Ιστορικά υψηλά κερδοφορίας το 2021

admin

MYTILINEOS: Ιστορικά υψηλά κερδοφορίας το 2021- Επιτάχυνση επενδύσεων το 2022

admin

ΔΕΗ: Cornerstone investor η CVC με έως 395 εκατ., τίμημα έως €9/μετοχή

admin

Καυτά ερωτήματα για το φιάσκο στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου

admin

Οικογένεια Ντεληδήμου: Η Softex και το μπαράζ επενδύσεων σε νέα εργοστάσια

admin

ΕΧΑΕ: Αποχωρεί ο Σωκράτης Λαζαρίδης από CEO

admin

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Λαζαρίδης από CEO της ΕΧΑΕ

admin

Επιχειρήσεις: Δάνεια έως €250.000 από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19

admin

Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του ομολόγου της CPLP στο Χρηματιστήριο Αθηνών

admin

Παπουτσάνης: Στις 3/11 ξεκινά η πληρωμή του συμπληρωματικού μερίσματος

admin

Γιατί βγαίνει προς πώληση το Μινιόν

admin

Real Consulting: Ξεκινά η συγχώνευση δι’ απορρόφησης θυγατρικής της

admin