Image default
Οικονομία

Το TAXISnet φεύγει, το MyAADE ήρθε

-

Του Γιώργου Κούρου

gkouros@-

Ευκολότερη γίνεται πλέον η «ζωή» δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με τις νέες δράσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που σχεδόν μηδενίζουν τις επισκέψεις στις ΔΟΥ και μειώνουν στο ελάχιστο τη γραφειοκρατία.

Από χθες τέθηκε σε λειτουργία στο gov.gr η νέα ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, myAADE, που ρίχνει «τίτλους τέλους» στο TAXISnet, και δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να αλλάξουν «τα πάντα» στα στοιχεία τους, ακόμη και να κάνουν έναρξη ή διακοπή εργασιών ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυθημερόν θα στέλνουν «σκαναρισμένα» τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέχρι την πλήρη παραγωγική λειτουργία της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», μόνο για τις ΔΟΥ που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτήν, θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το νέο περισσότερο φιλικό ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές (δηλώσεις φόρων, ρυθμίσεις, φορολογία ακινήτων και οχημάτων, ηλεκτρονικά βιβλία myDATΑ, κ.λπ.), βρίσκοντας γρήγορα την υπηρεσία που έχει ανάγκη κάθε υπόχρεος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη χθεσινή παρουσίαση της νέας ψηφιακής πύλης, που παρέχει περισσότερες από 250 ψηφιακές συναλλαγές σε φορολογούμενους και λογιστές, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι «με τη νέα ψηφιακή μας πύλη συνδυάζουμε ψηφιακή ευφυΐα και συναισθηματική νοημοσύνη, με σκοπό οι ψηφιακές μας υπηρεσίες να σχεδιάζονται και να προσφέρονται στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από την οπτική του πολίτη».

Όλοι οι υπόχρεοι με τις νέες εφαρμογές μπορούν να διαχειριστούν τον λογαριασμό και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να μεταβάλουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους, να δουν οφειλές, πληρωμές και επιστροφές ή να πληρώσουν και να ρυθμίσουν οφειλές τους, να αποκτήσουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο, να υποβάλουν ψηφιακά τα αιτήματά τους στην αρμόδια υπηρεσία (πιλοτική εφαρμογή προς το παρόν), ενώ σύντομα θα μπορούν να κλείσουν και ψηφιακά ραντεβού με υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις

Είναι αξιοσημείωτο ότι αμέσως μετά τις ανακοινώσεις για τη νέα ψηφιακή πύλη myAADE, άναψε το πράσινο φως για την ηλεκτρονική μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών μιας επιχείρησης φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Συγκεκριμένα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής υπέγραψε τη σχετική απόφαση (υπ’ αριθμ. Α.1213/16.9.2021), στην οποία προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 1

Διαδικασία υποβολής αίτησης δήλωσης μεταβολής στοιχείων επιχείρησης και διακοπής εργασιών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύνανται μέσω ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ να προβούν:

1.1 στη μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης που αφορούν:

* στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης

* στις δραστηριότητες

* στο καθεστώς ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης

* στην κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ

* στην εγγραφή στο Επιμελητήριο

* στις εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού

* στην επιλογή φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς άλλα κράτη-μέλη, στο κράτος-μέλος προορισμού.

1.2 στη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», αποστέλλονται με την υποβολή της αίτησης δήλωσης, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.

Η μη αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

3. Η παρούσα διαδικασία αφορά σε υποβολή εμπροθέσμων αιτήσεων δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής εργασιών, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή ή τη διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία, παρέχεται εναλλακτικά της συναλλαγής με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει τη διαδικασία της παρούσας απόφασης (χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και όχι τη συναλλαγή με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ), τότε αποστέλλει και τα δικαιολογητικά μόνο μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», και δεν απαιτείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας η φυσική του παρουσία στη ΔΟΥ, με εξαίρεση την παρ. 4.4 του άρθρου 4.

Άρθρο 2

Μεταβολές στοιχείων επιχείρησης

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα με την ίδια αίτηση δήλωση να μεταβάλουν ένα ή περισσότερα στοιχεία της επιχείρησης, εφόσον οι μεταβολές συντρέχουν την ίδια ημερομηνία. Αν η ημερομηνία μεταβολής για κάθε στοιχείο διαφέρει, υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία μεταβολή. Μεταβολή στα στοιχεία επιχείρησης συνιστά:

α) Η αλλαγή της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας, για την οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης ή τα στοιχεία του ακινήτου από το Ε9. Τα στοιχεία του μισθωτηρίου και του Ε9 ελέγχονται από τη ΔΟΥ και δεν υποβάλλονται ως δικαιολογητικά, ενώ στην περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης λόγω δωρεάν παραχώρησης, αυτή αποστέλλεται μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ.

β) Η αλλαγή κατηγορίας βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

γ) Η υπαγωγή στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή η μετάταξη σε καθεστώς ΦΠΑ (ενδεικτικά καθεστώς απαλλασσομένων μικρών επιχειρήσεων κ.λπ.), η άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η ένταξη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

δ) Η δήλωση ή η μεταβολή εμπορικού τίτλου της επιχείρησης και των στοιχείων του επιμελητηρίου.

ε) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή δραστηριότητας. Στην περίπτωση προσθήκης νέας δραστηριότητας υποβάλλεται, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις, βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον ΕΦΚΑ καθώς και προέγκριση ίδρυσης ή αντίγραφο βεβαίωσης κατάθεσης υποβολής αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1104/2017 και της υπό στοιχεία Ε.2133/2019.

στ) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού (1.1.2022).

ζ) Η έναρξη ή η διακοπή επιλογής φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς άλλα κράτη-μέλη, στο κράτος-μέλος προορισμού (1.1.2022).

η) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή εγκατάστασης εσωτερικού.

Άρθρο 3

Διακοπή εργασιών επιχείρησης

Τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, εφόσον δεν έχουν στην κατοχή τους πάγια περιουσιακά στοιχεία ή εμπορεύσιμα, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση δήλωση διακοπής εργασιών. Ευθύς αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αποστέλλουν συνημμένα, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013. Σε περίπτωση κατοχής επαγγελματικού αυτοκινήτου από φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα συνυποβάλλεται και δήλωση ακινησίας και στοιχείο αυτοπαράδοσης (1.1.2022).

Άρθρο 4

Αποδοχή ή απόρριψη αίτησης δήλωσης και ολοκλήρωση διαδικασίας

1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης δήλωσης, η πληροφορία καθίσταται διαθέσιμη προς επεξεργασία στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.

2. Ο Υπάλληλος της ΔΟΥ δε δύναται να τροποποιήσει τα στοιχεία της αίτησης δήλωσης παρά μόνον να προβεί στη διόρθωση ορθογραφικού λάθους στην οδό και την αρμόδια ΔΟΥ στη περίπτωση που έχει επιλεγεί λανθασμένη ΔΟΥ.

3. Στην περίπτωση που η μεταβολή στη διεύθυνση της έδρας συνιστά ταυτόχρονα και αλλαγή της αρμόδιας ΔΟΥ, η διαδικασία μετεγγραφής στη νέα ΔΟΥ συντελείται αυτόματα με την αποδοχή της αίτησης δήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.

4. Η αίτηση του φορολογούμενου κατά τη διαδικασία επεξεργασίας απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

4.1 Στην περίπτωση μη αποστολής του συνόλου των δικαιολογητικών, όπου απαιτούνται.

4.2 Στην περίπτωση συμπλήρωσης στην οδό μόνο Ταχυδρομικής Θυρίδας.

4.3 Στην περίπτωση που επιχείρηση μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ, προσέθεσε νέα δραστηριότητα υπαγόμενη σε ΦΠΑ και δεν μετέβαλε τη σχετική ένδειξη περί υπαγωγής σε ΦΠΑ.

4.4 Στην περίπτωση που παρουσιάζεται σφάλμα στα δεδομένα του Μητρώου και πρέπει να διορθωθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στη ΔΟΥ.

Ο λόγος απόρριψης αναγράφεται και εμφανίζεται στο TAXISnet, ώστε ο φορολογούμενος να επαναλάβει την αίτηση θεραπεύοντας το λόγο απόρριψης.

5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης-δήλωσης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, ο υπάλληλος της ΔΟΥ αποδέχεται την αίτηση και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του φορολογικού Μητρώου και τη δημιουργία της σχετικής βεβαίωσης. Η ως άνω βεβαίωση υπογράφεται ψηφιακά και αναρτάται, μέσω της εφαρμογής e-κοινοποιήσεις, στην ψηφιακή θυρίδα του λογαριασμού του φορολογούμενου.

Σχετικα αρθρα

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ θέλει υψηλότερο ανώτατο όριο χρέους για τις χώρες της ΕΕ

admin

Από 2023 η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

admin

Θ. Σκυλακάκης: Ταχύτατοι οι ρυθμοί ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια

admin

Β. Κικίλιας: Στόχος να γίνει η Αθήνα τουριστικός προορισμός όλο τον χρόνο

admin

Άδ. Γεωργιάδης: Πιθανά νέα μέτρα ελάφρυνσης των νοικοκυριών

admin

Άντζελα Γκερέκου – Ο ελληνικός τουρισμός επανασχεδιάζεται

admin

Εβδομάδα νευρικότητας και διακυμάνσεων στην αγορά ομολόγων

admin

Μέχρι το τέλος του χρόνου η οδηγία της ΕΕ για τον ελάχιστο εταιρικό φόρο

admin

Ευρωβουλή: Παράταση της περιαγωγής στην ΕΕ έως το 2032 και μειώσεις στις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας

admin

Βρετανία – Κρίση εφοδιασμού: Οργή των συνδικάτων για το «πράσινο» σε Ευρωπαίους οδηγούς νταλίκας

admin

Αποστέρηση κυπριακής υπηκοότητας για 39 επενδυτές και 6 μέλη οικογενειών τους

admin

Ισπανία: 0,10€ η χάρτινη σακούλα στα καταστήματα της Inditex

admin