Η τάση των τιμών στο μεσοπρόθεσμο παραμένει ανοδική και το κύριο ζητούμενο η ανοδική διάσπαση της R, της γνωστής κατερχόμενης γραμμής μακροπρόθεσμης τάσης στην οποία έχει τερματιστεί η απόπειρα ανοδικής υπέρβασης σε 4 εβδομαδιαία και 4 μηνιαία κεριά μετά τη βουτιά της πανδημίας. Κύρια στήριξη στην S και μετά στα χαμηλά Αυγούστου και Ιουλίου και τέλος στα χαμηλά του Μάη.

Ελάχιστα τα μηνιαία τοπικά υψηλά (High Fractals) μετά την τελευταία ΑΜΚ σηματοδοτούν συνήθως το τέλος των ανοδικών αντιδράσεων αλλά αυτή τη φορά οι τιμές δεν εννοούν να απομακρυνθούν πολύ από την R και το τελευταίο στα 2,768 ευρώ.

Στο ημερήσιο η τάση παραμένει καθοδική αλλά ο 1ος σχηματισμός διπλής κορυφής παραμένει ενεργοποιημένος και το σενάριο του ανάστροφου ΩΚΩ εξακολουθεί να δείχνει πιθανό κι είναι το κλειδί για την αλλαγή της ημερήσιας τάσης αλλά και την διάσπαση της R αφού ο μέγιστος στόχος θα είναι στην περιοχή των 2,80 ευρώ.

Οι τιμές βρήκαν στήριξη στον απλό 200ρη κατά την τελευταία διόρθωση σχηματίζοντας εκεί το τελευταίο εβδομαδιαίο τοπικό χαμηλό που ανέβασε και την αντίστοιχη οριζόντια στήριξη στα 2,285 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης