Στην ΕΤΕ μετά την αντίστοιχη υπέρβαση είχαμε και την επιβεβαίωσή της με την ενεργοποίηση του γνωστού μίνι ανάστροφου ΩΚΩ

Και στις τιμές του ΜΥΤΙΛ είχαμε επιβεβαίωση της ανοδικής αλλαγής της ημερήσιας τάσης κι αρχίζει να φαίνεται πιθαό σενάριο η ενεργοποίηση του σχηματισμού διπλού πυθμένα.

Αποποίηση ευθύνης