Image default
Οικονομία Πρώτο Θέμα

Τα κυριότερα σημεία Κρατικού Προϋπολογισμού 2022

eurostat:-Αύξηση-του-ΑΕΠ-κατά-2%-στην-ευρωζώνη-και-κατά-1,9%-στην-ΕΕ-το-β’-τρίμηνο

Παρότι ο Προϋπολογισμός του 2022 καταρτίζεται, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, υπό το καθεστώς αβεβαιότητας που προκαλεί η παγκόσμια υγειονομική κρίση και μολονότι οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στις τιμές αποτελούν πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας, έχουν ήδη καταγραφεί τα πρώτα θετικά μακροοικονομικά αποτελέσματα, μετά τη σταδιακή υποχώρηση των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης. Για αυτό τον σκοπό ο ρυθμός ανάπτυξης για το έτος 2021 αναθεωρείται σημαντικά προς τα άνω, από 3,6% που προβλεπόταν στο ΜΠΔΣ 2022-2025 και 6,1% στο προσχέδιο Προϋπολογισμού 2022, σε 6,9%. Αυτό σηματοδοτεί ότι σε σχέση με την ύφεση ύψους 9,0% που παρατηρήθηκε το 2020, η οικονομία έχει ήδη καλύψει άνω των δύο τρίτων του απολεσθέντος εγχώριου προϊόντος, εντός μάλιστα ενός έτους που κατά το πρώτο εξάμηνο υπήρχαν ακόμη σε ισχύ σημαντικά περιοριστικά μέτρα στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, η σωρευτική ανάπτυξη των ετών 2021-2022 αυξάνεται στο 11,7%, 1,6% υψηλότερα σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σηματοδοτώντας ότι κατά το έτος 2022 όχι μόνο αναμένεται να αποκατασταθεί το επίπεδο του εγχώριου προϊόντος του 2019, αλλά αυτό να αυξηθεί περαιτέρω, κατά 1,7%. Χαρακτηριστικό και δομικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η σημαντική μείωση του ποσοστού ανεργίας, από 16,5% τον Σεπτέμβριο του 2020, σε 13% τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το ανωτέρω αποτέλεσμα δεν οφείλεται προφανώς μόνο στην άρση των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων, αλλά σε μεγάλο βαθμό στην πρωτόγνωρη σε ύψος οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που ξεπερνά τα 43 δισ. ευρώ σε ταμειακή βάση, και τα 31 δισ. ευρώ σε δημοσιονομική βάση, την περίοδο 2020-2022. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν σε ασφαλή επίπεδα, ενώ η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης με τη βοήθεια των πρόσθετων πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», περιορίζει καθοριστικά τις μακροχρόνιες δημοσιονομικές συνέπειες της πανδημίας, και διασφαλίζει την πορεία αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους, ως ποσοστού του ΑΕΠ, στα αμέσως επόμενα χρόνια.

Η πληθώρα παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει άνω των 70 κατηγοριών μέτρων, πολλά από τα οποία ανανεώνονταν και ενισχύονταν σε μηναία βάση, κατάφερε να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να κάνει το άλμα ανάπτυξης στη μετα-κορωνοϊό εποχή. Επίσης, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται και η χώρα αναβαθμίζεται, παρά την αναγκαστική επιβάρυνση του δημοσίου χρέους – όπως έγινε πανευρωπαϊκά – στη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου μεταρρυθμίσεων, σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας, η δυσκολία εφαρμογής του οποίου στη διάρκεια και υπό τους περιορισμούς της πανδημίας, δεν εμπόδισε την ταχεία και αποτελεσματική του πρόοδο.

Η νέα εποχή ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης σηματοδοτεί τη στροφή προς ένα οικονομικό μοντέλο περισσότερο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο, προς ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, με λιγότερη γραφειοκρατία, ψηφιακά αναβαθμισμένο, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και ένα ανθεκτικότερο κοινωνικό «δίχτυ» προστασίας. Ταυτόχρονα, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας, σε συνδυασμό με τα κίνητρα για μετάβαση σημαντικού μέρους της οικονομικής δραστηριότητας από την αδήλωτη στη «λευκή» οικονομία, που αποτελεί κεντρικό στόχο της οικονομικής πολιτικής, αναμένεται να οδηγήσει σε αναθέρμανση από την πλευρά της ζήτησης στην αγορά εργασίας και σε σταδιακή άνοδο των μισθών.

Η Ελλάδα έχοντας διαθέσιμα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι έτοιμη για τη μετάβαση σε νέα εποχή, που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Η σειρά πρωτοπόρων παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης, της παραγωγικής οικονομίας και της νέας γενιάς, σηματοδοτούν την κατεύθυνση του παρόντος Προϋπολογισμού προς το μέλλον και την ευημερία της χώρας. 

Μακροοικονομικές εξελίξεις

Η εκτίμηση της πραγματικής οικονομικής ανάκαμψης το 2021 τοποθετείται σήμερα σε 6,9%. Ο ρυθμός αυτός ισοδυναμεί με ανάκτηση του 69,5% των απωλειών του 2020, χάρη στην υψηλή επίδοση της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο εξάμηνο του έτους και στις εκτιμήσεις για σημαντική ανάκαμψη του τουρισμού και για περαιτέρω άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων στο τρίτο τρίμηνο του έτους. 

Σε ονομαστικούς όρους, ο ρυθμός οικονομικής ανάκαμψης του 2021 εκτιμάται υψηλότερα, σε 7,4%, καθώς ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ αναμένεται να κυμανθεί σε θετικό έδαφος στο δεύτερο εξάμηνο του έτους (+0,5% στο σύνολο του 2021), λόγω των τρεχουσών ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, βασικά αγαθά και μεταφορές που επηρεάζουν τους αποπληθωριστές των επιμέρους συνιστωσών του. Όσον αφορά το γενικό επίπεδο τιμών, βάσει του ΕνΔΤΚ αναμένεται αύξηση έναντι του 2020 της τάξης του 0,6%, με το ύψος της να συγκρατείται λόγω των αρνητικών μεταβολών του πρώτου πενταμήνου 2021.

Η πραγματική εγχώρια ζήτηση αναμένεται να συμβάλει κατά 66,6% στην αύξηση του ΑΕΠ το 2021, με διαμόρφωση ανοδικών τάσεων για όλες τις συνιστώσες της, παρά τη σχετική εξομάλυνση της πορείας τους προς το τέλος του έτους. 

Η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,3% σε ετήσια βάση, εν μέσω εκτιμώμενων κερδών σε όρους διαθέσιμου εισοδήματος και το 2021 και ανθεκτικότητας της συνολικής απασχόλησης έναντι του 2020. 

Ο ρυθμός ετήσιας αύξησης των πραγματικών επενδύσεων εκτιμάται σε 11,7%, κοντά στον μέσο όρο του πρώτου εξαμήνου 2021, εν μέσω εκτιμώμενης ώθησης σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων (εξοπλισμό, κατασκευές, αγροτικά και λοιπά προϊόντα). 

Η πραγματική δημόσια κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,1% το 2021, αποκλιμακούμενη από τον ρυθμό 7,1% που κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω της σταδιακά μικρότερης επίδρασης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης στο δεύτερο εξάμηνο και της υψηλής βάσης του δεύτερου εξαμήνου του 2020.  

Ο εξωτερικός τομέας αναμένεται να συμβάλει συνολικά θετικά στην ανάκαμψη το 2021, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η θετική συμβολή απορρέει εξ ολοκλήρου από τις καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών (2,9 μονάδες), αντίθετα με την επιδείνωση του πραγματικού ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο κατά 1,3 δισ. ευρώ εξαιτίας της συναρτώμενης με την ανάκαμψη αύξησης των εισαγωγών αγαθών. 

Μετά τον Ιούνιο, ο ρυθμός πληθωρισμού συνέχισε προοδευτικά αυξανόμενος έναντι του 2020, με τη μέση αύξηση της περιόδου Ιουνίου-Οκτωβρίου σε 1,4% βάσει Εν. ΔΤΚ , έναντι μείωσης 2,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η σύγκριση των δύο περιόδων δείχνει ότι, παρά την ανοδική τάση, έως τον Οκτώβριο του 2021 το επίπεδο τιμών παρέμεινε κατά μέσο όρο κάτω από το προ κρίσης επίπεδο του 2019, με το μέγεθος του παρατηρούμενου ρυθμού αύξησης να επηρεάζεται τεχνικά από τη χαμηλή βάση που διαμορφώθηκε το 2020. Στο σύνολο του δεκαμήνου 2021, ο Εν. ΔΤΚ παραμένει οριακά αρνητικός (-0,1%), εξαιτίας των αρνητικών μεταβολών του στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, ενώ η εκτίμηση του Εν. ΔΤΚ για το σύνολο του 2021 (0,6%) υποδηλώνει κλιμάκωση της αυξητικής τάσης τους τελευταίους μήνες του έτους.

Το 2022 αναμένεται έτος επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες κανονικότητας. Στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, αναμένεται να έχει ανακτηθεί το σύνολο των ετήσιων απωλειών ΑΕΠ του 2020, με το επίπεδο πραγματικού ΑΕΠ στο τέλος του 2022 να υπερβαίνει το αντίστοιχο επίπεδο του 2019 κατά 1,7%. 

Πρωτεύοντα παράγοντα για την ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας το 2022 αποτελεί το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως αποτέλεσμα, εντός του 2022 η υλοποίηση του σχεδίου αναμένεται να προσδώσει στην ελληνική οικονομία επιπλέον 2,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, χωρίς τη συμπερίληψη της μόχλευσης, συμβάλλοντας στη μείωση του μακροχρόνιου επενδυτικού κενού και θέτοντας τις βάσεις για τη διαμόρφωση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, μέσω της συμβολής του σκέλους των μεταρρυθμίσεων. 

Άλλος σημαντικός παράγοντας επιτάχυνσης της ανάπτυξης έναντι του 2021 είναι η σταδιακή επιστροφή σε συνθήκες κανονικότητας από υγειονομικής άποψης, στη βάση του υλοποιούμενου προγράμματος εμβολιασμών, η οποία με τη σειρά της θα επιτρέψει την πλήρη ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς, αντλώντας επιπλέον οφέλη από τα «κέρδη» της περιόδου της πανδημίας σε όρους ψηφιοποίησης και εξωστρέφειας της οικονομίας. Η επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται να διευκολύνει την περαιτέρω ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου, με τις εισπράξεις από το εξωτερικό να αυξάνονται έναντι του 2021 κατά 60%, υποστηρίζοντας παράλληλα την εξομάλυνση των δημοσιονομικών μεγεθών.

Ακόμα, ευνοϊκός παράγοντας για τη διαμόρφωση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης το 2022 είναι η έναρξη υλοποίησης ορισμένων αναπτυξιακών μέτρων στη λογική της βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος και της εισοδηματικής ενίσχυσης των νοικοκυριών, όπως είχε σχεδιαστεί πριν την επέλαση της πανδημίας. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%, η παροχή κινήτρων για συνενώσεις και συνεργασίες μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών και δωρεών για παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ και η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τον Σεπτέμβριο του 2021 μία ακόμη δέσμη μέτρων ενσωματώθηκε στον πολιτικό σχεδιασμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των παροδικών πληθωριστικών πιέσεων που καταγράφονταν διεθνώς το τρέχον διάστημα, να αποσοβηθεί ο κίνδυνος υστερήσεων στην αγορά εργασίας κατά τη μεταβατική περίοδο μετά την πανδημία και να αποφευχθούν ανισότητες πρόσβασης στην ψηφιακή μετάβαση. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται, η προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία/ενέργεια/ψηφιοποίηση, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη νεολαία, με την παροχή κινήτρων για ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, «πρώτο ένσημο», η μείωση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, κατάργηση για τους νέους έως 29 ετών και η σύσταση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί το 2022 κατά 4,5% έναντι του 2021, με κινητήριους μοχλούς τον διατηρούμενο υψηλό ρυθμό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης (3,0% σε ετήσια βάση), τη σημαντική ώθηση των επενδύσεων κατά 21,9% και την περαιτέρω ανάκαμψη των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 21%, εν μέσω ανόδου του εξωτερικού τουρισμού.

Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)
20202021**2022**
ΑΕΠ-9,06,94,5
Ιδιωτική κατανάλωση-7,93,33,0
Δημόσια κατανάλωση2,64,1-2,8
Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου-0,311,721,9
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών-21,514,111,1
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών-7,66,68,9
Αποπληθωριστής ΑΕΠ-0,80,51,0
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή-1,30,60,8
Απασχόληση*-1,20,02,6
Ποσοστό ανεργίας*14,013,712,2
Ποσοστό ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού)16,315,914,2

- Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί (Ελληνική Στατιστική Αρχή), εκτιμήσεις/προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών.

*  Σε εθνικολογιστική βάση

** Εκτιμήσεις/προβλέψεις

Η αύξηση της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης το 2022 αναμένεται να στηριχθεί, πέρα από τη χρήση των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων, στην αύξηση της απασχόλησης κατά 2,6%, με το 83,3% των νέων θέσεων εργασίας να αφορά θέσεις μισθωτής απασχόλησης, αλλά και στην αύξηση του ονομαστικού μέσου μισθού κατά 1,1%. Από τις εκτιμήσεις αυτές προκύπτει ώθηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας κατά 4,1% πάνω από το επίπεδο του 2021. Ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται μετριοπαθώς θετικός στο σύνολο του 2022 (0,8%), καθώς οι πληθωριστικές τάσεις του 2021 αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2022, επιτρέποντας όφελος σε όρους πραγματικού μέσου μισθού κατά 0,2% έναντι του 2021 στο σύνολο του έτους.

Προϋπολογισμός προγραμμάτων και επιδόσεων

Ο Προϋπολογισμός 2022 εισάγει μια σειρά καινοτομιών που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους στη βάση δεικτών επίδοσης, στον έλεγχο των δαπανών και εσόδων και στην αύξηση της διαθέσιμης πληροφόρησης και διαφάνειας. Σε αυτά τα πλαίσια:

  • παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε ξεχωριστό τόμο ο προϋπολογισμός επιδόσεων έτους 2022 για όλους τους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και τη Βουλή των Ελλήνων, με την εισαγωγή ενός συνεκτικού πλαισίου αξιολόγησης της επίδοσης των προγραμμάτων των φορέων μέσα από δείκτες μέτρησης του βαθμού επίτευξης του στόχου (Key Performance Indicators), οι οποίοι στη φάση αυτή έχουν πιλοτικό χαρακτήρα και σκοπεύουν στην εξοικείωση των φορέων με τις διαδικασίες της στοχοθεσίας με βάση δείκτες επιδόσεων.
  • Επιπλέον εμφανίζονται δείκτες μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος συγκεκριμένων πολιτικών που σχετίζονται με προγράμματα των φορέων, ως πρώτο βήμα για την σταδιακή εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Green Budgeting.
  • Παρουσιάζεται η Λειτουργική Ταξινόμηση των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης. Έτσι πλέον από το 2022 οι πολίτες θα γνωρίζουν το σύνολο των δαπανών όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά τομέα λειτουργίας του κράτους όπως είναι η Εκπαίδευση, η Υγεία, η Κοινωνική Προστασία, η Αγροτική Ανάπτυξη, η Περιβαλλοντική Προστασία, ο Πολιτισμός, η Άμυνα, οι Υποδομές και λοιποί τομείς πολιτικής. 

Βασικά μεγέθη Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε όρους ESA ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 12.345 εκατ. ευρώ ή 7,0% του ΑΕΠ το 2021 και σε 1,4% το 2022. Το Χρέος Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί από 206,3% το 2020 σε 197,1% το 2021 και σε 189,6% το 2022. 

Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης περιόδου 2020 – 2022(σε εκατ. ευρώ)
     
Γενική Κυβέρνηση κατά ESA ανά υποτομέα2020ΔΥΕ Οκτωβρίου 20212021Εκτίμηση2022Πρόβλεψη
1.Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού(Προεδρία της Δημοκρατίας, Προεδρία της Κυβέρνησης, Βουλή, Υπουργεία, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) -21.219-19.921-10.170
2.Ισοζύγιο Κεντρικής Κυβέρνησης(Κράτος, ΝΠ, ΔΕΚΟ ταξινομημένες εντός της Γενικής Κυβέρνησης και νοσοκομεία)-17.320-17.313-8.436
3.Ισοζύγιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)66-15260
4.Ισοζύγιο Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) εκτός νοσοκομείων581392960
5.Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA (2+3+4)-16.674-17.073-7.416
% του ΑΕΠ-10,1%-9,6%-4,0%
6.Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρνησης4.9484.7284.736
% του ΑΕΠ3,0%2,7%2,5%
7.Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA (5+6)-11.726-12.345-2.680
% του ΑΕΠ-7,1%-7,0%-1,4%
8.Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ενισχυμένης εποπτείας-13.036-12.882-2.296
% του ΑΕΠ-7,9%-7,3%-1,2%
9.Ενοποιημένο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 341.086350.000355.000
% του ΑΕΠ206,3%197,1%189,6%
ΑΕΠ165.326177.608187.278

Για το έτος 2021 τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 50.927 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 438 εκατ. ευρώ ή 0,9%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Ειδικότερα, το 2021 τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 17.112 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113 εκατ. ευρώ από τον στόχο, ενώ τα έσοδα από τους ΕΦΚ εκτιμώνται στο ποσό των 6.561 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα έναντι του στόχου. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθουν σε 9.699 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 115 εκατ. ευρώ από τον στόχο, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων εκτιμώνται στο ποσό των 3.180 εκατ. ευρώ και θα είναι αυξημένα κατά 872 εκατ. ευρώ από τον στόχο. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στα βεβαιωμένα ποσά από τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 και αντανακλά το γεγονός ότι η μείωση των κερδών των επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας Covid-19, ήταν χαμηλότερη σε σχέση με την αρχικώς εκτιμηθείσα. Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 4.660 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα ΠΔΕ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 4.392 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 408 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021 σε δημοσιονομική βάση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 70.847 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 777 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η αύξηση αυτή, όπως προκύπτει και από την ανάλυση των δαπανών κατά μείζονα κατηγορία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις υλοποιούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Για το έτος 2022, το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται, σε δημοσιονομική βάση, σε έλλειμμα ύψους 4.620 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2.048 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 55.425 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 602 εκατ. ευρώ ή 1,1%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025 κυρίως λόγω επικαιροποίησης του μακροοικονομικού πλαισίου μεγέθυνσης της οικονομίας.

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν (σε δημοσιονομική βάση) σε 65.594 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2.600 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη για το ΜΠΔΣ 2022-2025. Οι κύριες αιτίες της αύξησης είναι η πρόβλεψη επιπλέον δαπανών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, καθώς και οι αυξημένες φυσικές παραλαβές των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η δαπάνη για την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογίζεται για το 2022 σε 3.199 εκατ. ευρώ.


Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία European System of Accounts (ESA)(σε εκατ. ευρώ)
 202020212022
 ΔΥΕ Οκτωβρίου2021ΜΠΔΣ2022-2025ΕκτίμησηΜΠΔΣ2022-2025Πρόβλεψη
I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (α+β+γ+δ+ε+στ-ζ)47.50050.48950.92754.82255.425
α. Φόροι (1+2+3+4+5+6+7)44.48945.53046.55849.43350.055
    1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 24.21925.91926.21728.31528.491
        εκ των οποίων: Φόροι προστιθέμενης αξίας 15.35516.99817.11218.79718.755
                                Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 6.3926.5946.5617.0097.067
    2. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 245271274292297
    3. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 2.5362.6202.5632.5782.503
    4. Λοιποί φόροι επί παραγωγής1.1391.1281.1231.0771.034
    5. Φόρος εισοδήματος 13.86913.02314.04014.54915.348
        εκ των οποίων: Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 10.2339.5859.69910.15710.352
                                Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) 2.6382.3093.1803.2113.794
    6. Φόροι κεφαλαίου 173215182220170
    7. Λοιποί τρέχοντες φόροι 2.3082.3522.1592.4042.213
β. Κοινωνικές εισφορές 5455555555
γ. Μεταβιβάσεις 5.6666.5415.8427.1647.567
δ. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 556649577726665
ε. Λοιπά τρέχοντα έσοδα 2.4092.1972.5252.2892.027
  εκ των οποίων: ε1. Επιστροφές δαπανών για τόκους1630000
στ. Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων2336302613
ζ. Επιστροφές εσόδων5.6774.8204.6604.8714.957
Πληροφοριακά στοιχεία:
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)1 4.2164.8004.3924.2904.490
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας201.6006003.1993.199
II. Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (α+β+γ+δ+ε+στ+ζ+η+θ+ι)368.71970.07170.84762.99465.594
α. Παροχές σε εργαζόμενους 13.33413.47613.46813.46813.599
β. Κοινωνικές παροχές 127194271198221
γ. Μεταβιβάσεις 38.12336.16137.94629.54829.825
δ. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.4741.6851.9611.2021.136
ε. Επιδοτήσεις 233803458080
στ. Τόκοι5.9205.5605.5605.6005.550
ζ. Λοιπές δαπάνες 29918951101
η. Πιστώσεις υπό κατανομή 8.71111.1799.62112.21413.922
θ. Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων 7681.6441.5866321.160
ι. Τιμαλφή 00100
Πληροφοριακά στοιχεία:
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)110.6478.0008.3507.2507.800
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας201.6006003.1993.199
III. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (Ι-ΙI) -21.219-19.582-19.921-8.172-10.170
% ΑΕΠ-12,8%-11,4%-11,2%-4,4%-5,4%
IV. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού κατά ESA (III+II.στ-I.ε1)-15.462-14.022-14.361-2.572-4.620
% ΑΕΠ-9,4%-8,1%-8,1%-1,4%-2,5%
V. Ισοζύγιο νομικών προσώπων κατά ESA4.1652.7152.7891.9251.953
Έσοδα 10.3419.2509.8418.7419.877
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις4.7223.5043.8863.2443.711
Τόκοι πιστωτικοί626587582577580
Φόροι1.6382.1062.4241.8222.331
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)-6-4-5-3-7
Λοιπά έσοδα3.3613.0572.9533.1013.262
Έξοδα6.1766.5347.0526.8167.924
Παροχές σε εργαζόμενους1.2841.3131.3391.3011.328
Τόκοι χρεωστικοί401368362359358
Λοιπά έξοδα1.9532.3152.4932.5332.845
Επενδυτικές δαπάνες7621.0879441.1541.288
Λοιπές μεταβιβάσεις432301341319348
Επιδοτήσεις1.3451.1501.5731.1501.758
VΙ. Ισοζύγιο Νοσοκομείων – ΠΦΥ κατά ESA-266-119-181-78-220
Έσοδα42.4312.6713.0232.6752.689
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις1.4971.5711.9431.5121.582
Μεταβιβάσεις από ΕΟΠΥΥ777888902942902
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)-510000
Λοιπά έσοδα208212178221205
Έξοδα2.6972.7903.2042.7532.909
Παροχές σε εργαζόμενους611685751631690
Τόκοι χρεωστικοί00000
Λοιπά έξοδα1.9472.0032.2522.0182.099
Επενδυτικές δαπάνες139102202105120
VΙΙ. Ισοζύγιο Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA (ΙII+V+VΙ)-17.320-16.985-17.313-6.325-8.436
VIII. Ισοζύγιο OΤΑ κατά ESA66-143-15223060
Έσοδα6.3706.2766.7966.9857.018
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις3.9783.8384.2604.2474.276
Τόκοι πιστωτικοί3937353939
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)-12-23-23-23-23
Φόροι1.6091.6541.7211.8851.897
Λοιπά έσοδα757770802837830
Έξοδα6.3056.4196.9486.7566.958
Παροχές σε εργαζόμενους2.5592.5862.7082.5562.622
Τόκοι χρεωστικοί3954368371
Κοινωνικές παροχές189134119167167
Λοιπά έξοδα1.9921.9402.0701.8721.942
Επενδυτικές δαπάνες1.5251.7062.0142.0782.156
IΧ. Ισοζύγιο OKA κατά ESA581138392384960
Έσοδα44.19443.60744.25143.86244.836
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις20.33920.36020.52220.13620.562
Αποδόσεις περιουσίας1.3471.2571.2211.2571.221
Ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές)21.50921.35821.81221.79222.330
Κοινωνικοί πόροι774426465471492
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)-30000
Λοιπά έσοδα229206231206231
Έξοδα43.61343.46943.85843.47843.876
Παροχές σε εργαζόμενους360358361355377
Κοινωνικές παροχές 35.26435.92736.09136.09936.447
              εκ των οποίων συντάξεις28.87529.42929.62229.68829.938
Κοινωνικές παροχές σε είδος4.5504.4204.5744.4174.428
Λοιπά έξοδα394495502496514
Επενδυτικές δαπάνες512121212
Μεταβιβάσεις2.7701.7581.8181.5981.598
Επιδοτήσεις271500500500500
Χ. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA (VΙΙ+VIII+IX)-16.674-16.990-17.073-5.712-7.416
% ΑΕΠ-10,1%-9,9%-9,6%-3,1%-4,0%
ΧΙ. Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης4.9484.7434.7284.8004.736
% ΑΕΠ3,0%2,8%2,7%2,6%2,5%
ΧΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA (Χ+ΧΙ)-11.726-12.247-12.345-912-2.680
% ΑΕΠ-7,1%-7,1%-7,0%-0,5%-1,4%
ΑΕΠ165.326172.089177.608184.658187.278
  1. Τα έσοδα του ΠΔΕ περιέχονται στις μεταβιβάσεις και στα λοιπά τρέχοντα έσοδα, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ περιέχονται στις πιστώσεις υπό κατανομή.
  2. Τα έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιέχονται στις μεταβιβάσεις, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες περιέχονται στις πιστώσεις υπό κατανομή.
  3. Οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης αναλύονται σύμφωνα με τις μείζονες κατηγορίες του Προεδρικού Διατάγματος 54/2018.
  4. Στα έσοδα των νοσοκομείων-ΠΦΥ για το έτος 2022 δεν περιλαμβάνονται μεταβιβάσεις που αφορούν την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, με την εξαίρεση της μεταβίβασης ύψους 136 εκατ. ευρώ για τη μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του έτους, ο προϋπολογισμός τους θα ενισχυθεί από τις υπό κατανομή πιστώσεις των Γενικών Κρατικών Δαπανών, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. 

Στα ανώτατα όρια δαπανών του έτους 2021 έχουν ενσωματωθεί δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, οι οποίες παρουσιάζονται και σε διακριτή στήλη. Λαμβάνοντας υπόψη και ότι στις εκτιμήσεις του 2021 των Υπουργείων περιλαμβάνονται δαπάνες που καλύφθηκαν από το αποθεματικό, εγγραφές σε ύψος δαπανών και δαπάνες μεταναστευτικών ροών, τα μεγέθη που εμφανίζονται στα δύο έτη δεν είναι απευθείας συγκρίσιμα. Επίσης, για το 2022 μεγάλο μέρος των πιστώσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, ύψους 1 δισ. ευρώ, έχει προβλεφθεί στον ειδικό φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, στην κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή». Οι πιστώσεις αυτές θα μεταφέρονται στους φορείς ανάλογα με τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια του έτους. 

Στα ανώτατα όρια δαπανών του Υπουργείου Υγείας έχουν περιληφθεί δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού συνολικού ύψους 944 εκατ. ευρώ για το έτος 2021. Στις παρεμβάσεις Covid-19 έτους 2022 του Υπουργείου Υγείας έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις ύψους 136 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του επικουρικού προσωπικού που προσλήφθηκε λόγω Covid-19. Ωστόσο, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι δαπάνες για την κάλυψη αυξημένων υγειονομικών δαπανών λόγω της πανδημίας Covid-19 για το 2022 προβλέπεται να ανέλθουν σε 736 εκατ. ευρώ το 2022. Από αυτά, τα 600 εκατ. ευρώ έχουν προβλεφθεί στην μείζονα κατηγορία 29 “Πιστώσεις υπό κατανομή” του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να εκταμιευθούν ανάλογα με την υγειονομική πορεία της πανδημίας. Επιπλέον, όπως φαίνεται αναλυτικά και στην σχετική ενότητα 3.2.2 το μεγαλύτερο μέρος των σχεδιαζόμενων διορισμών του 2022 αφορά σε υγειονομικό προσωπικό, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις για τους διορισμούς αυτούς έχουν ήδη προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 29 “Πιστώσεις υπό κατανομή” του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ανώτατα όρια δαπανών Φορέων Κεντρικής Διοίκησης Κρατικού Προϋπολογισμού
σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2021 και 2022
(σε εκατ. ευρώ)
     
α/αΦορέας Κεντρικής Διοίκησης 20212022
 Εκτιμήσειςεκ των οποίων παρεμβάσεις Covid-191Προβλέψειςεκ των οποίων παρεμβάσεις Covid-192
1Προεδρία της ΔημοκρατίαςΤαμειακό Σύνολο4040
 Τακτικός Προϋπολογισμός404 
 ΠΔΕ    
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
2Βουλή των ΕλλήνωνΤαμειακό Σύνολο14401460
 Τακτικός Προϋπολογισμός143 144 
 ΠΔΕ1 2 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
3Προεδρία της ΚυβέρνησηςΤαμειακό Σύνολο5622440
 Τακτικός Προϋπολογισμός532233 
 ΠΔΕ3 11 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
4Υπουργείο ΕσωτερικώνΤαμειακό Σύνολο3.2511013.2390
 Τακτικός Προϋπολογισμός3.0181012.929 
 ΠΔΕ233 310 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  0 
5Υπουργείο ΕξωτερικώνΤαμειακό Σύνολο29802680
 Τακτικός Προϋπολογισμός271 254 
 ΠΔΕ27 14 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  0 
6Υπουργείο Εθνικής ΆμυναςΤαμειακό Σύνολο5.709116.4660
 Τακτικός Προϋπολογισμός5.624116.432 
 ΠΔΕ85 34 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  0 
7Υπουργείο Υγείας2Ταμειακό Σύνολο5.2179444.657136
 Τακτικός Προϋπολογισμός5.1629444.341136
 ΠΔΕ55 75 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  241 
8Υπουργείο ΔικαιοσύνηςΤαμειακό Σύνολο55405780
 Τακτικός Προϋπολογισμός5390517 
 ΠΔΕ15 23 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  39 
9Υπουργείο Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΤαμειακό Σύνολο5.66095.8410
 Τακτικός Προϋπολογισμός4.77094.891 
 ΠΔΕ760 790 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας130 160 
10Υπουργείο Πολιτισμού και ΑθλητισμούΤαμειακό Σύνολο404354180
 Τακτικός Προϋπολογισμός36935338 
 ΠΔΕ35 30 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  50 
11Υπουργείο Οικονομικών πλην Γεν. Κρατικών ΔαπανώνΤαμειακό Σύνολο2.6011.1111.8610
 Τακτικός Προϋπολογισμός7916726 
 ΠΔΕ1.5521.10557 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας258 1.078 
12Υπουργείο Οικονομικών – Γενικές Κρατικές ΔαπάνεςΤαμειακό Σύνολο11.0292.62210.9161.000
 Τακτικός Προϋπολογισμός11.0292.62210.9161.000
 ΠΔΕ    
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας   
13Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΤαμειακό Σύνολο965481.0410
 Τακτικός Προϋπολογισμός41348187 
 ΠΔΕ552 804 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  50 
14Υπουργείο Περιβάλλοντος και ΕνεργείαςΤαμειακό Σύνολο49701.4160
 Τακτικός Προϋπολογισμός102 196 
 ΠΔΕ370 720 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας25 500 
15Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΥποθέσεωνΤαμειακό Σύνολο25.1215.15021.612849
 Τακτικός Προϋπολογισμός24.8915.15020.892849
 ΠΔΕ230 470 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  250 
16Υπουργείο Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνΤαμειακό Σύνολο3.3842.0812.91561
 Τακτικός Προϋπολογισμός1940135 
 ΠΔΕ3.1902.0812.73061
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  50 
17Υπουργείο Υποδομών και ΜεταφορώνΤαμειακό Σύνολο1.8642142.0460
 Τακτικός Προϋπολογισμός1.007214756 
 ΠΔΕ705 1.090 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας152 200 
18Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΤαμειακό Σύνολο476414510
 Τακτικός Προϋπολογισμός2769276 
 ΠΔΕ20032175 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
19Υπουργείο ΤουρισμούΤαμειακό Σύνολο78117840
 Τακτικός Προϋπολογισμός673739 
 ΠΔΕ118035 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  10 
20Υπουργείο Ψηφιακής ΔιακυβέρνησηςΤαμειακό Σύνολο254779550
 Τακτικός Προϋπολογισμός16777241 
 ΠΔΕ60 214 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας27 500 
21Υπουργείο Μετανάστευσης και ΆσυλουΤαμειακό Σύνολο28802440
 Τακτικός Προϋπολογισμός93093 
 ΠΔΕ187 130 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας8 21 
22Υπουργείο Προστασίας του ΠολίτηΤαμειακό Σύνολο2.08081.9750
 Τακτικός Προϋπολογισμός2.00181.900 
 ΠΔΕ79 75 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
23Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής ΠροστασίαςΤαμειακό Σύνολο8042715950
 Τακτικός Προϋπολογισμός804271534 
 ΠΔΕ  11 
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  50 
24Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑττικήςΤαμειακό Σύνολο190170
 Τακτικός Προϋπολογισμός19017 
 ΠΔΕ    
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
25Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς ΕλλάδαςΤαμειακό Σύνολο280260
 Τακτικός Προϋπολογισμός28026 
 ΠΔΕ    
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
26Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής ΜακεδονίαςΤαμειακό Σύνολο200180
 Τακτικός Προϋπολογισμός20018 
 ΠΔΕ    
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
27Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και ΙόνιουΤαμειακό Σύνολο340320
 Τακτικός Προϋπολογισμός34032 
 ΠΔΕ    
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
28Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΤαμειακό Σύνολο110100
 Τακτικός Προϋπολογισμός11010 
 ΠΔΕ    
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
29Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΤαμειακό Σύνολο120110
 Τακτικός Προϋπολογισμός12011 
 ΠΔΕ    
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
30Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΤαμειακό Σύνολο430400
 Τακτικός Προϋπολογισμός43040 
 ΠΔΕ    
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας    
ΑΤαμειακό Σύνολο μη χρηματοοικονομικών δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού70.90612.86167.9282.046
      
ΙΣύνολο δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού61.9569.56356.9301.985
iΠρωτογενείς δαπάνες57.155 52.330 
 εκ των οποίων:    
 Καταπτώσεις εγγυήσεων196 880 
 Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες55 40 
 Αγορές οπλικών συστημάτων από προγράμματα εξοπλισμού2.519 3.375 
iiΤόκοι4.801 4.600 
IIΣύνολο δαπανών ΠΔΕ8.3503.2987.80061
ΙΙΙΣύνολο δαπανών Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας600 3.199 
    
ΒΕθνικολογιστικές προσαρμογές κατά ESA359 2.334 
    
 ΓΣύνολο δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA (Α+Β)70.84765.594

* Στις εκτιμήσεις των δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για το 2021 περιλαμβάνονται οι δαπάνες που καλύφθηκαν από το τακτικό και το ειδικό αποθεματικό, οι εγγραφές σε ύψος δαπανών και οι δαπάνες για μεταναστευτικές ροές. Κατά συνέπεια το ύψος των εκτιμώμενων δαπανών έτους 2021 δεν είναι συγκρίσιμο με τις προβλέψεις προϋπολογισμού 2022.

1 Στις παρεμβάσεις Covid-19 εμφανίζονται τα ποσά από μεταφερόμενες πιστώσεις κατά τη διάρκεια του 2021 από τον ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601058 “Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» των Γενικών Κρατικών Δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης για τη χρηματοδότηση των δράσεων της πολιτείας ενάντια στην πανδημία.

2 Στις παρεμβάσεις Covid-19 εμφανίζονται οι πιστώσεις που έχουν εκ των προτέρων κατανεμηθεί για τις έκτακτες ανάγκες των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι υπόλοιπες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 29 “Πιστώσεις υπό κατανομή” του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.  Ειδικότερα, στις παρεμβάσεις Covid-19 έτους 2022 του Υπουργείου Υγείας ύψους 136 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται μόνο οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του επικουρικού προσωπικού που προσλήφθηκε λόγω Covid-19. Οι δαπάνες για την κάλυψη αυξημένων υγειονομικών δαπανών λόγω της πανδημίας Covid-19 για το 2022 προβλέπεται να ανέλθουν σε 736 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 136 εκατ. ευρώ έχουν ήδη κατανεμηθεί στις πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας και τα 600 εκατ. ευρώ έχουν προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 29 “Πιστώσεις υπό κατανομή” του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να εκταμιευθούν ανάλογα με την υγειονομική πορεία της πανδημίας. Επιπλέον, όπως φαίνεται αναλυτικά και στην ενότητα 3.2.2 το μεγαλύτερο μέρος των σχεδιαζόμενων διορισμών του 2022 αφορά σε υγειονομικό προσωπικό, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις για τους διορισμούς αυτούς έχουν ήδη προβλεφθεί στη μείζονα κατηγορία 29 “Πιστώσεις υπό κατανομή” του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.

3 Εθνικολογιστικές προσαρμογές κατά ESA: (+) μείωση δαπανών/ (-) αύξηση δαπανών

Κοινωνικός Προϋπολογισμός

Το ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) για το 2022 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 960 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 568 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στα έσοδα, τα οποία προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 586 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα στα έξοδα προβλέπεται οριακή αύξηση ύψους 18 εκατ. ευρώ.

Προϋπολογισμοί Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (σε εκατ. ευρώ)
2021Εκτιμήσεις2022Προβλέψεις
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης  
α) Ασφαλιστικά Ταμεία  
Έσοδα43.44744.470
Ασφαλιστικές εισφορές15.17815.177
Ρύθμιση οφειλών768865
Κοινωνικοί πόροι465492
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό(1)14.61714.822
Απόδοση περιουσίας1.0701.070
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων11.19511.889
Λοιπά έσοδα154154
Δαπάνες43.28744.046
Συντάξεις29.47729.793
    Κύριας ασφάλισης25.70025.750
    Επικουρικής ασφάλισης3.7774.043
Λοιπές παροχές ασθένειας230230
Προνοιακές παροχές1.035986
Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους858638
Απόδοση εισπράξεων τρίτων11.19511.889
Λοιπές δαπάνες286286
Δαπάνες προσωπικού206223
Ταμειακό ισοζύγιο160424
Εθνικολογιστικές προσαρμογές37220
Ισοζύγιο κατά ESA 532444
β) ΟΑΕΔ  
Έσοδα2.8942.927
Ασφαλιστικές εισφορές1.1631.298
Ρύθμιση οφειλών136159
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό1.2251.099
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ150150
Απόδοση περιουσίας6767
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων9898
Λοιπά έσοδα5555
Δαπάνες2.7492.570
Επιδόματα ανεργίας1.4491.250
Προγράμματα απασχόλησης500500
Λοιπές προνοιακές παροχές112106
Μεταβιβάσεις στο ΙΚΑ365392
Απόδοση εισπράξεων τρίτων9898
Δαπάνες προσωπικού101100
Επενδυτικές δαπάνες1212
Λοιπές δαπάνες112112
Ταμειακό ισοζύγιο145356
Εθνικολογιστικές προσαρμογές00
Ισοζύγιο κατά ESA145356
γ) ΕΟΠΥΥ   
Έσοδα5.6455.956
Ασφαλιστικές εισφορές4.3944.628
Ρύθμιση οφειλών168196
Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης228243
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό505436
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ0100
Απόδοση περιουσίας7070
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων260263
Λοιπά έσοδα2020
Δαπάνες5.9315.799
Φαρμακευτική δαπάνη2.5552.654
Λοιπές παροχές ασθένειας2.0191.774
Απόδοση εισπράξεων τρίτων260263
Λοιπές  δαπάνες93105
Δαπάνες προσωπικού4444
Μεταβιβάσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης960960
  εκ των οποίων σε νοσοκομεία942942
Ταμειακό ισοζύγιο-287157
Εθνικολογιστικές προσαρμογές
Ισοζύγιο κατά ESA-287157
δ) ΟΠΕΚΑ, ΝΑΤ (μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες)  
Έσοδα3.8183.733
Ασφαλιστικές εισφορές66
Απόδοση περιουσίας1414
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό3.7963.711
Λοιπά έσοδα22
Δαπάνες3.8173.731
Παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες145145
Οικογενειακά επιδόματα1.0871.102
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα730730
Επιδόματα ΑμΕΑ855860
Στεγαστικό Επίδομα402402
Σχολικά γεύματα7492
Επίδομα γέννησης160160
Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε δανειολήπτες3100
Επιδότηση της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 (Πρόγραμμα Γέφυρα)2410
Λοιπά προγράμματα99119
Δαπάνες προσωπικού1010
Διοικητικές δαπάνες1111
Ταμειακό ισοζύγιο23
Εθνικολογιστικές προσαρμογές00
Ισοζύγιο κατά ESA23
Συνολικό ταμειακό ισοζύγιο ΟΚΑ 20940
Εθνικολογιστικές προσαρμογές37220
Συνολικό ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA 392960

Για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος του ΕΟΠΥΥ κατά ESA (European System of Accounts) έχει ενσωματωθεί η στατιστική αλλαγή της μεθοδολογίας καταγραφής των εσόδων από rebate και clawback, τα οποία πλέον καταγράφονται σε ταμειακή και όχι σε δεδουλευμένη βάση. Στο ισοζύγιο των ανωτέρω οργανισμών δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δημοσιονομικές παρεμβάσεις 2021 και 2022

Δημοσιονομικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας

Η ελληνική πολιτεία καθ’όλη τη διάρκεια πανδημίας Covid-19 στέκεται αρωγός στο σύνολο των κατοίκων της χώρας ενισχύοντας τις υποδομές και τις δομές του κοινωνικού κράτους, καθώς και την πραγματική οικονομία. Κατά το α΄ εξάμηνο του 2021 συνεχίστηκαν τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, με αποτέλεσμα αρκετοί κλάδοι και δραστηριότητες να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, ο τομέας υπηρεσιών υγείας καλείται ακόμη να αντιμετωπίσει μεγάλο όγκο νοσηλειών. Συνεπώς, οι παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν είχαν στόχο να ανακουφίσουν τους πληττόμενους πολίτες και κλάδους από την πανδημία, ενώ το σύστημα υγείας συνεχίζει και ενισχύεται με επιπλέον πόρους.

Η συνολική αξία των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας την περίοδο 2020-2022 ανέρχεται σε 43,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 23,1 δισ. ευρώ αφορούν το έτος 2020, 16,9 δισ. ευρώ το έτος 2021 και 3,3 δισ. ευρώ το 2022.

Το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 31,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 12,0 δισ. ευρώ αφορούν το έτος 2020, 15,8 δισ. ευρώ το έτος 2021 και 3,3 δισ. ευρώ το 2022.

Το δημοσιονομικό κόστος ύψους 19,1 δισ. ευρώ της περιόδου 2021-2022 αναλύεται σε:

  • 5.731 εκατ. ευρώ μείωση των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, εκ των οποίων 3.693 εκατ. ευρώ αφορούν το 2021 και 2.038 εκατ. ευρώ το 2022,
  • 13.367 εκατ. ευρώ αύξηση δαπανών Γενικής Κυβέρνησης, εκ των οποίων 12.108 εκατ. ευρώ αφορούν το 2021 και 1.259 εκατ. ευρώ το 2022. Εκ του συνόλου των παρεμβάσεων δαπανών, παρεμβάσεις ύψους 3.360 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και παρεμβάσεις ύψους 10.007 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και το έτος 2022 οι κυριότερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας εστιάζονται στις ακόλουθες: 

∙ Επεκτείνεται έως το τέλος του 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η μείωση των τριών μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα. Κόστος 1,58 δισ. ευρώ για το 2021 και 1,65 δισ. ευρώ για το 2022. 

∙ Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Το συνολικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 1.230 εκατ. ευρώ, εκ του οποίου 1.093 εκατ. ευρώ είναι το δημοσιονομικό κόστος από τη μη επιστροφή ποσοστού των επιστρεπτέων προκαταβολών που χορηγήθηκαν εντός του 2020 και 137 εκατ. ευρώ από τη μη επιστροφή ποσοστού των επιστρεπτέων προκαταβολών που χορηγήθηκαν εντός του 2021. Το σύνολο του κόστους επιβαρύνει δημοσιονομικά το έτος 2021 με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Από τα 1.230 εκατ. ευρώ, τα 569 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν τη μη αποπληρωμή ενός ποσοστού των τριών πρώτων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, είχαν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022- 2025, συνεπώς το κόστος των επιπλέον μειώσεων ανέρχεται σε 661 εκατ. ευρώ. 

∙ Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους, τις θεατρικές παραστάσεις, τις συναυλίες και στο τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 249 εκατ. ευρώ για το 2021 και 211 εκατ. ευρώ για το 2022. 

∙ Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από 24% σε 13% από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ για το 2021 και 4,5 εκατ. ευρώ για το 2022. 

∙ Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ για το 2021 και 9 εκατ. ευρώ για το 2022. 

∙ Από το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών συμψηφίζονται οφειλές συνολικού ύψους 458 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 215 εκατ. ευρώ προς την φορολογική αρχή και 243 εκατ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

 ∙ Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ επιδότησης δόσεων δανείων νοικοκυριών που επλήγησαν από την πανδημία για τρεις μήνες εντός του 2021. Το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 241 εκατ. ευρώ για το 2021. 

∙ Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021. Το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 156 εκατ. ευρώ για το 2021 και 30 εκατ. ευρώ για το 2022. 

∙ Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας για άλλες 50.000 νέες θέσεις μέχρι εξαντλήσεώς τους. Το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε 296 εκατ. ευρώ για το 2021 και 186 εκατ. ευρώ για το 2022. 

∙ Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό έως τον Δεκέμβριο του 2021. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 34 εκατ. ευρώ για το 2021 και 5 εκατ. ευρώ για το 2022.

 ∙ Επιπλέον τους επόμενους μήνες οι επιχειρήσεις εξακολουθούν και ωφελούνται (α) από το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 για την επιδότηση δανείων νομικών προσώπων δημοσιονομικού κόστους 236 εκατ. ευρώ για το 2021 και 61 εκατ. ευρώ για το 2022, (β) από τη μειωμένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος (70% για τα νομικά πρόσωπα και 55% για τα φυσικά πρόσωπα-επιτηδευματίες) με δημοσιονομικό κόστος 1.100 εκατ. ευρώ για το 2021, (γ) από την εκταμίευση των υπολειπόμενων ποσών από τις επιχορηγήσεις των προγραμμάτων στήριξης των κλάδων της εστίασης, του τουρισμού, των γυμναστηρίων και λοιπών κλάδων μέσω ΠΔΕ, εκτιμώμενου ύψους 492 εκατ. ευρώ για το 2021 και (δ) από το εγγυοδοτικό πρόγραμμα πολύ μικρών επιχειρήσεων συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Λοιπές δημοσιονομικές παρεμβάσεις

Η ελληνική οικονομία παρουσίασε κατά το α΄ εξάμηνο του 2021 σημαντική βελτίωση ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης, ενώ ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης διατηρείται και κατά το β΄ εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και το 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλά ποσοστά. Με αυτό ως δεδομένο, δίνεται η δυνατότητα επιπλέον στοχευμένων παρεμβάσεων για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης αλλά και των ευκαιριών της νέας γενιάς. Οι παρεμβάσεις αυτές, συνολικού κόστους 697 εκατ. ευρώ για το 2021 και 433 εκατ. ευρώ για το 2022, αναλύονται ως εξής: 

Ενίσχυση των νοικοκυριών και της νέας γενιάς

∙ Από την 1η Οκτωβρίου 2021 καταργείται ο φόρος γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά γονικές παροχές-δωρεές έως 800.000 ευρώ. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ για το 2021 και 26 εκατ. ευρώ για το 2022. 

∙ Το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»: Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του έτους 2022, λαμβάνουν συνολικό ποσό ύψους 1.200 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης, εκ των οποίων το 50% αποτελεί επιδότηση μισθολογικού κόστους και το 50% προσαύξηση μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ για το 2022. 

∙ Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών από 1η Ιανουαρίου 2022. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2022 ανέρχεται σε 68 εκατ. ευρώ. 

∙ Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 επεκτείνεται η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2022 ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ.

∙ Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 επιδοτούνται, για το σύνολο του πληθυσμού, οι πρώτες 300 Kwh μηνιαίως, αντισταθμίζοντας το μεγαλύτερο μέρος της αναμενόμενης αύξησης του ρεύματος. Η δαπάνη του ταμείου ενεργειακής μετάβασης  για τον εν λόγω σκοπό εκτιμάται σε 523 εκατ. ευρώ για το 2021.

∙ Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2021-2022 από τα 84 εκατ. σε 174 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 90 εκατ. αναμένεται να εκταμιευτούν από το ταμείο ενεργειακής μετάβασης εντός του 2021 και 84 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό τους πρώτους μήνες του 2022. 

∙ Φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών: Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

 ∙ Εντός του Δεκεμβρίου θα δοθεί διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 64 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα

∙ Από τον Ιανουάριο του 2022 μειώνεται ο φόρος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2022 ανέρχεται σε 183 εκατ. ευρώ. 

∙ Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ και για το 2022 σε 38 εκατ. ευρώ.

  • Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται ο ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και για το 2022 σε 15 εκατ. ευρώ. 

∙ Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2022. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ κατ’ έτος και αναμένεται να επηρεάσει τα έτη 2023 και έπειτα.

∙ Κίνητρα για συνενώσεις και συνεργασίες μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης επί του φόρου εισοδήματος, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας και αυξημένες δυνατότητες δανεισμού. 

∙ Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και αγρότες-μέλη συνεργατικών σχημάτων για το έτος 2022. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ.

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19
στην ελληνική οικονομία
(σε εκατ. ευρώ)
α/αΠεριγραφή20212022
ΑΠαρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης (ταμειακή βάση)-3.693-2.038
1Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα-816-849
2Αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα-767-799
3Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19-1.1000
4Αναστολή πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες-1810
5Αναστολή πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες -1140
6Μη καταβολή δημοτικών τελών για επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας Covid-19-1000
7Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους-128-123
8Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε μη αλκοολούχα ποτά και σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων-103-75
9Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών-17-13
10Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο-0,5-0,9
11Αναστολή πληρωμής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης-18-9
12Οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις αερολιμένων και αεροπορικών γραμμών που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό (συμψηφισμός υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο)-65-15
13Απώλεια εσόδων από τις μειώσεις στις μισθώσεις κατοικίας-67-151
14Κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών (συμψηφισμός με φορολογικές υποχρεώσεις)-2150
15Μείωση του ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού-1-5
ΒΠαρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης (ταμειακή βάση)-11.931-1.259
1Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής-2.7190
 2Αποζημίωση ειδικού σκοπού των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή (περιλαμβάνονται πληρωμές δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων) και αποζημιώσεις καλλιτεχνών, εργαζομένων σε εποχικά επαγγέλματα και ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων-2.124-12
3Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων -950
 4Πρόγραμμα βραχυχρόνιας απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ-156-30
5Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο λόγω της πανδημίας-7280
6Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού, των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή-1.0680
7Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 150.000 νέων θέσεων εργασίας-296-186
8Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και επιδόματος αδείας για τους εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές μονάδες δωδεκάμηνης διάρκειας-80
9Παράταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας κατά δύο μήνες-1690
10Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19-2410
11Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 για δανειολήπτες νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19-236-61
12Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-9200
13Επιδότηση επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης των θέσεων εργασίας-1040
14Κάλυψη αυξημένων υγειονομικών δαπανών λόγω της πανδημίας Covid-19 (εξοπλισμός, υποδομές, αναλώσιμα, εμβόλια, self-test, αμοιβές επικουρικού προσωπικού κτλ)-1.255-736
 15Κάλυψη των έκτακτων δαπανών, λόγω της πανδημίας Covid-19, των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης-244-167
16Νέες προσλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΟΣΥ/ΣΤΑΣΥ), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) επιπλέον λεωφορείων και σύμβαση με ΚΤΕΛ-50-50
17Αποζημίωση επιχειρήσεων για την άδεια ειδικού σκοπού εργαζομένων με τέκνα (για την περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας Covid-19) -190
18Ενίσχυση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού-800
19Ενίσχυση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ-17-12
20Επιπρόσθετη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-880
21Αποζημίωση σε εταιρείες ΚΤΕΛ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις θέσεις επιβατών-490
22Αποζημίωση ακτοπλοϊκών γραμμών-320
23Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού λόγω περιορισμού θέσεων σε θέατρα, κινηματογράφους, συναυλιακούς χώρους κτλ-34-5
24Οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις αερολιμένων και αεροπορικών γραμμών που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό-1690
25Kρατική ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών (συμψηφισμός με ασφαλιστικές εισφορές)-2430
26Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης μέσω ΠΔΕ-2300
27Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, γυμναστήρια και λοιπούς κλάδους μέσω ΠΔΕ-2620
28Νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας-2200
29Προπληρωμένη κάρτα για χρήση σε τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ως κίνητρο εμβολιασμού στην ηλιακή ομάδα 18-25-750
ΓΤαμειακά ουδέτερες παρεμβάσεις00
1Αναστολή αποπληρωμής δόσεων των ενήμερων τραπεζικών δανείων για επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία00
2Αναστολή πληρωμής επιταγών των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία00
 Ταμειακό Κόστος των Παρεμβάσεων (Α + Β)-15.624-3.297
ΔΠαρεμβάσεις με δημοσιονομική επιβάρυνση-1.0930
1Δημοσιονομική πρόβλεψη για μη αποπληρωμή από τις επιχειρήσεις ενός ποσοστού από τις επιστρεπτέες προκαταβολές που δόθηκαν εντός του 2020-1.0930
ΕΜόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων-2300
1Μόχλευση δανείων πολύ μικρών επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ-2300
Συνολική Αξία Παρεμβάσεων (Α+Β+Δ+Ε)-16.947-3.297
 Εκ των οποίων  
iΠαρεμβάσεις που επιβαρύνουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα-15.507-3.297
iiΠαρεμβάσεις που αφορούν στην αναβολή είσπραξης εσόδων-2950
iiiΠαρεμβάσεις παροχής ρευστότητας-9160
ivΜόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων-2300
Παρεμβάσεις ανά κατηγορία
1Παρεμβάσεις εσόδων που επιβαρύνουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα-3.693-2.038
2Παρεμβάσεις δαπανών που επιβαρύνουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα-12.108-1.259
2.1Παρεμβάσεις δαπανών που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό-8.809-1.198
2.2Παρεμβάσεις δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ-3.299-61
3Παρεμβάσεις παροχής ρευστότητας (προ μόχλευσης)-9160
3.1Χρηματοδοτικά εργαλεία που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό-6960
3.2Χρηματοδοτικά εργαλεία που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ-2200
4Μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ-2300
Συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων (1+2)-15.801-3.297
Συνολική αξία παρεμβάσεων (1+2+3+4)-16.947-3.297

Σχετικα αρθρα

Χειμερινός τουρισμός – Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί – Το στοίχημα των last minute κρατήσεων

admin

UBS: 4 σενάρια για τον αντίκτυπο της Όμικρον σε οικονομία και αγορές

admin

Β. Κικίλιας: Πάνω από 75%-80% η πληρότητα δημοφιλών χειμερινών προορισμών την εορταστική περίοδο

admin

Bασιλείου (Eurobank) – Θετικά τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό το 2022

admin

Κικίλιας – Άνω του 75% η πληρότητα των χειμερινών προορισμών την εορταστική περίοδο 

admin

Eurogroup: Η πρόοδος «φέρνει» την επόμενη δόση των 767 εκατ. ευρώ

admin

Έως 60% η μέση πληρότητα πανελλαδικά σε χειμερινούς προορισμούς – Προσδοκίες ανάκαμψης στις γιορτές

admin

Τουρισμός – Πώς μπορεί να φέρει περισσότερα έσοδα στην ελληνική οικονομία

admin

Άδ. Γεωργιάδης: Τεράστιες εταιρίες φέρνουν στη χώρα μας επενδύσεις

admin

Πιο ευέλικτο Σύμφωνο Σταθερότητας θέλει η ΕΚΤ: Τα 6 βήματα

admin

ΥΠΑΑΤ: Εν εξελίξει προγράμματα ύψους 3,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

admin

Η ΑΑΔΕ ξεσκαρτάρει τα ληξιπρόθεσμα: Ποια χρέη διαγράφονται

admin