Οι αρνητικές αποκλίσεις που καταγράφονται τον τελευταίο καιρό στις αναρτήσεις αποτέλεσαν άλλη μια φορά αξιόπιστο προγνωστικό στοιχείο για τη συνέχεια που βλέπουμε πάλι.

ΓΔ και FTSE διέσπασαν χθες τις στηρίξεις τους που καθορίζουν την ένδειξη αλλαγής της ημερήσιας τάσης με όρους fractals. Η κύρια τάση όπως αυτή εκφράζεται από το εβδομαδιαίο δεν είναι και τόσο εύκολο να αλλάξει αλλά αν φτάσουμε εκεί τότε θα μιλάμε για πολύ σοβαρή διόρθωση και σενάρια με στόχους που φαίνονται τώρα απίστευτοι. Δεν νομίζω…

Οι αλλαγές κοκκίνισαν σήμερα την πλειοψηφία των τίτλων στη στήλη της ημρήσιας τάσης στο πινακάκι μας.

Για να μη γεμίσουμε διαγράμματα έχουν σημειωθεί με κόκκινο χρώμα στην πρώτη στήλη όσοι από αυτούς είχαν χθες δυσμενείς αλλαγές, αλλαγή τάσης όπως οι δείκτες ή/και ενεργοποίηση διπλής κορυφής όπως η ΓΕΚΤΕΡΝΑ κι η ΕΧΑΕ.

Αποποίηση ευθύνης