Image default
Επιχειρήσεις

Κέκροψ: Διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο

Κέκροψ: Διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο

Μείωση εσόδων και διεύρυνση ζημιών κατέγραψε η Κέκροψ στο εννεάμηνο, με κύριο άξονα την υποχρεωτική μείωση μισθωμάτων λόγω της πανδημίας.

Πιο αναλυτικά, με βάση την εταιρική ανακοίνωση:

“Η μείωση των Πωλήσεων οφείλεται στην υποχρεωτική μείωση των μισθωμάτων κατά 40% και έπειτα κατά 100%, βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων, λόγω της πανδημίας SARS COVID 19.

Οι Ζημίες προ φόρων και τόκων της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και οφείλετε κυρίως σε αμοιβές συμβούλων που σχετίζονται με τα επίδικα ακίνητα της Εταιρείας. Αντίστοιχη αύξηση καταγράφηκε και στις Ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 30.09.2021 Το σύνολο Ενεργητικού της Εταιρείας διαμορφώθηκε στις 30.09.2021 σε € 8.426 χιλ. έναντι € 8.516 χιλ. στις 31.12.2020, σημειώνοντας μείωση 1%. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε € 3.971 χιλ. στις 30.09.2021 έναντι € 3.994 χιλ. στις 31.12.2020, σημειώνοντας μείωση κατά € 23 χιλ. Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 2.851 χιλ. στις 30.09.2021, έναντι € 3.462 χιλ. στις 31.12.2020, δηλαδή μειωμένα κατά € 610 χιλ. Η μείωση οφείλεται στις ζημιές μετά από φόρους.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 5.575 χιλ. στις 30.09.2021, έναντι € 5.053 χιλ. στις 31.12.2020, δηλαδή αυξημένο κατά € 522 χιλ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του δανεισμού κατά € 398 χιλ. και στην αύξηση των υποχρεώσεων κατά € 145 χιλ. Επιπτώσεις από την πανδημία του ιού COVID-19 και την ενεργειακή κρίση. Από την αρχή της πανδημίας η Διοίκηση της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ, εστιάζοντας στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, αλλά και στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης της πανδημίας στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, εφάρμοσε αμέσως ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους ανωτέρω.

Συγκεκριμένα, έχουν αναληφθεί οι ακόλουθες ενέργειες: (i) Καταρτίστηκε αναλυτικό σχέδιο δράσης σε περίπτωση περιστατικού μόλυνσης και πραγματοποιήθηκε πλήρης εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της Εταιρείας σχετικά με τα συμπτώματα και τους τρόπους μετάδοσης του ιού. Δίδονται συνεχώς αναλυτικές οδηγίες για τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα μέτρα προφύλαξης, ενώ παρέχονται ανελλιπώς στους χώρους εργασίας τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας. (ii) Εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαρισμού/απολύμανσης των χώρων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα. (iii) Καταρτίστηκαν οδηγίες για το πότε και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να παραμένουν μακριά από το χώρο εργασίας, οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμοδίων αρχών. (iv) Υιοθετήθηκε πολιτική εξ αποστάσεως εργασίας, εκ περιτροπής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων (βιντεοκλήσεων), καθώς και περιορισμού των επισκέψεων στους χώρους της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν προέβη σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της, ούτε των αποδοχών τους και προχώρησε στην οχύρωση της ρευστότητάς της μέσω της σύναψης σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 1.800.000, το οποίο συμφωνήθηκε να καλύψουν ισομερώς ως Ομολογιούχοι Δανειστές οι μέτοχοι της Εταιρείας “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (ποσοστό συμμετοχής 37,48%) και “INTRADEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” (ποσοστό συμμετοχής 34,32%). Η υλοποίηση του προγράμματος του Ομολογιακού δανείου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση της Εταιρείας, όπου το σύνολο σχεδόν του χαρτοφυλακίου ακινήτων βρίσκεται είτε σε διαδικασία λήψης εγκρίσεων από τη Διοίκηση είτε εν αναμονή εκδόσεως δικαστικών αποφάσεων προκειμένου τα ακίνητα αυτά να καταστούν αξιοποιήσιμα, η πιο σημαντική επίδραση του COVID-19 είναι οι καθυστερήσεις που συνεπάγονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δικαστηρίων και η συνεπαγόμενη λόγω αυτών των μέτρων, καθυστέρηση στην εκδίκαση ή στην έκδοση αποφάσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα σε περίπτωση που απαιτηθεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, πλέον των όσων έχουν υιοθετηθεί έως σήμερα. Τέλος επιπτώσεις στα θεμελιώδη Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρείας ένεκα της ενεργειακής κρίσης δεν προβλέπονται, καθώς η Εταιρεία δε διαθέτει παραγωγική δραστηριότητα”. 

 
 • Κέκροψ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • 9μηνο

  Σχετικα αρθρα

  Οι πρώτες επαφές για επιχειρηματική συνεργασία Ελλάδας – Ουκρανίας

  admin

  The Mart: Deal με την Eurobank

  admin

  Αγροτικός τομέας: Επιδοτήσεις έως 80% από 5 νέα προγράμματα

  admin

  Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Μπαίνει στο Χρηματιστήριο και επενδύει σε δύο νέα ξενοδοχεία

  admin

  Γεωργιάδης: Έρχονται νέο ΕΣΠΑ και κατάργηση ενδιάμεσων εκπτώσεων

  fastpath

  Γιάννης Σαλίχος (SoftOne): Επέκταση σε νέες αγορές και προϊόντα

  admin

  Επιχειρηματικό Φόρουμ Ισπανίας – Ελλάδας: Ενδιαφέρον ισπανικών εταιρειών για επενδύσεις στην Ελλάδα

  admin

  Τσίπρας στο Συνέδριο της ΕΣΕΕ: «Πρωτόγνωρη πραγματικότητα» για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

  fastpath

  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στο ενημερωτικό της Μπλε Κέδρος

  fastpath

  Επιχειρηματικό Φόρουμ Ισπανίας – Ελλάδας: Ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ και υποδομές

  admin

  Μυλωνάς (Εθνική): Μέρισμα το 2023- Σχεδιάζεται και έκδοση ομολόγου

  admin

  Μπλε Κέδρος: Στις 6 Ιουνίου ξεκινά η δημόσια προσφορά-Το χρονοδιάγραμμα

  admin