Image default
Επιχειρήσεις

Entersoft: Αύξηση 50% στα έσοδα εννεαμήνου

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο έκτακτης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού λόγω της πανδημίας του Covid-19, καθώς και τις ενεργειακής κρίσης, η Entersoft παρουσιάζει τα κύρια οικονομικά μεγέθη της κατά το γ΄ τρίμηνο, το εννεάμηνο της χρήσης 2021 και τις βασικές εξελίξεις στις δραστηριότητές της.

Η Entersoft συνεχίζει την ανάπτυξη των εσόδων της στο εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Σε επίπεδο Ομίλου το 9μήνο 2021, τα έσοδα ανήλθαν σε 17,39 εκ. Ευρώ έναντι 11,61 εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 50%, για το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 4,81 εκ. Ευρώ έναντι 3,58 εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου το 9μήνο 2021 ανήλθαν σε 4,87 εκ. Ευρώ, έναντι 3,26 εκ Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 49%, για το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 0,58 εκ. Ευρώ έναντι 0,56 εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου το 9μήνο 2021 ανήλθαν σε 6,16 εκ., έναντι 4,30 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 43%, για το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 0,88 εκ. Ευρώ έναντι 0,92 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το 9μήνο 2021 αυξήθηκαν και αυτά με τον ίδιο ρυθμό και ανήλθαν σε 4,71 εκ. Ευρώ, έναντι 3,15 εκ Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 50%, για το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 0,55 εκ. Ευρώ έναντι 0,53 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα ρευστά διαθέσιμα του Ομίλου συνέχισαν να αυξάνονται και διαμορφώθηκαν στο τέλος του εννιαμήνου σε περίπου 10,54 εκ ευρώ, (8,12 εκ ευρώ καθαρά χρηματικά διαθέσιμα, μετά την αφαίρεση 2,42 εκ ευρώ βραχυπρόθεσμου δανεισμού ο οποίος αυξήθηκε κατά 2 εκ ευρώ στο γ΄ τρίμηνο του 2021 ).

Στα ρευστά διαθέσιμα της Εταιρείας περιλαμβάνει και το αδιάθετο ποσό 1,03 εκ ευρώ από το συνολικό 3,79 εκ ευρώ που αντλήθηκαν από την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας κατά την πρόσφατη δημόσια εγγραφή της και την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ στις 10/03/2020.

Το ποσό αυτό δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ρητά αναφέρονται παραπάνω και στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των εσόδων οφείλεται σε οργανική ανάπτυξη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου, ενώ οι πρόσφατες εξαγορές συνέβαλαν σε μικρότερο ποσοστό.

Στο τρέχον εννεάμηνο έχουν για πρώτη φορά ενσωματωθεί και τα αποτελέσματα από τις εξαγορές της δραστηριότητας Plexis ERP από την εταιρεία Computer Life καθώς και τα έσοδα της Optimum, ενώ η Wedia έχει ενοποιηθεί μόνο για διάστημα έξι μηνών. Η Εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια για έντονη αναπτυξιακή πορεία συνδυάζοντας νέες εξαγορές και οργανική ανάπτυξη.

Παράλληλα σχεδιάζει δυναμική είσοδο σε νέες αγορές με επενδύσεις σε προϊόντα που πρόσφατα αποφάσισε η Διοίκησή της. Συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει επενδύσεις, μέσω της θυγατρικής Wedia, σε νέα προϊόντα για Business to Business eCommerce αλλά και για απαιτητικά Business to Consumer (B2C) eShops, σε συνδυασμό με τα Backoffice CRM και Analytics προϊόντα της Entersoft.

Ταυτόχρονα η Entersoft επενδύει σε νέο προϊόν για τη Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρηση και Μισθοδοσία και ετοιμάζει την είσοδό της στην ανερχόμενη αυτή αγορά.

Επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid – 19

Παρόλο που στις αρχές της οικονομικής χρήσης του 2020 με την εμφάνιση της πανδημίας COVID‐19 και των πρώτων περιοριστικών μέτρων της οικονομίας (lockdown), δημιουργήθηκε έντονη αβεβαιότητα για τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Όμιλος ξεπέρασε γρήγορα τις αρχικές αρνητικές προβλέψεις και πέτυχε αύξηση των μεγεθών του τόσο στο μέτωπο των εσόδων όσο και των κερδών.

Η γενική κουλτούρα Ψηφιακού Μετασχηματισμού που ενισχύθηκε κατά την πανδημία αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερες επενδύσεις τις επιχειρήσεις κατά τα επόμενα χρόνια. Η Διοίκηση της εταιρείας τα τελευταία χρόνια δίνει μεγάλη σημασία στη ρευστότητα του Ομίλου που είναι ισχυρή και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσει με νηφαλιότητα τις μελλοντικές της ενέργειες. Παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τόσο την υγεία των στελεχών της όσο και τη συνέχιση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Οι υποδομές της εταιρείας είναι άρτιες και έτοιμες να στηρίξουν τηλεργασία όλου του προσωπικού σε συνεργασία με τους πελάτες. Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η πανδημία COVID‐19 να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το 2021 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Ομίλου ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021. Όμως η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη διαχείριση της πανδημίας κατά τη χρήση του 2020, μας καθιστά αισιόδοξους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2021, όπως άλλωστε συνέβη και το 2020.

Επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση του 2021 χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη έλλειψη ενέργειας σε όλον τον κόσμο, αλλά και της αλματώδους αύξησης των τιμών της, επηρεάζοντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο την Κίνα και, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα γνώρισε σημαντική αύξηση στις τιμές σε όλες της μορφές της ενέργειας. Οι Εταιρεία και ο Όμιλος όντας εταιρείες εντάσεως εργασίες δεν επηρεάζονται έντονα από την ενεργειακή κρίση καθώς το κόστος ενέργειας είναι μικρό. Παρά ταύτα, η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα που πιθανόν να χρειαστούν. Όμως η μέχρι τώρα εμπειρία μας, μας καθιστά αισιόδοξους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2021.

Σχετικα αρθρα

Οι πρώτες επαφές για επιχειρηματική συνεργασία Ελλάδας – Ουκρανίας

admin

The Mart: Deal με την Eurobank

admin

Αγροτικός τομέας: Επιδοτήσεις έως 80% από 5 νέα προγράμματα

admin

Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Μπαίνει στο Χρηματιστήριο και επενδύει σε δύο νέα ξενοδοχεία

admin

Γεωργιάδης: Έρχονται νέο ΕΣΠΑ και κατάργηση ενδιάμεσων εκπτώσεων

fastpath

Γιάννης Σαλίχος (SoftOne): Επέκταση σε νέες αγορές και προϊόντα

admin

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ισπανίας – Ελλάδας: Ενδιαφέρον ισπανικών εταιρειών για επενδύσεις στην Ελλάδα

admin

Τσίπρας στο Συνέδριο της ΕΣΕΕ: «Πρωτόγνωρη πραγματικότητα» για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

fastpath

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στο ενημερωτικό της Μπλε Κέδρος

fastpath

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ισπανίας – Ελλάδας: Ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ και υποδομές

admin

Μυλωνάς (Εθνική): Μέρισμα το 2023- Σχεδιάζεται και έκδοση ομολόγου

admin

Μπλε Κέδρος: Στις 6 Ιουνίου ξεκινά η δημόσια προσφορά-Το χρονοδιάγραμμα

admin