Image default
Επιχειρήσεις

Alpha Αστικά Ακίνητα: Μειωμένα EBITDA στο γ’ τρίμηνο

Alpha Αστικά Ακίνητα: Μειωμένα EBITDA στο γ’ τρίμηνο

Πτώση κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας «Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.» στο τρίτο τρίμηνο του 2021, καθώς διαμορφώθηκαν σε 580 χιλ. ευρώ έναντι 654 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης:

Tα έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τόσο για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 όσο και σε σωρευτική βάση, σε σχέση με τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου, διαμορφώθηκαν, για τον Όμιλο και την Εταιρεία ως ακολούθως:

astkaskdkfd

Επιπλέον, ουδεμία μεταβολή στη δανειακή θέση ή/και στη κεφαλαιακή διάρθρωση τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών της (Όμιλος), έλαβε χώρα κατά το γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2021, ούτε υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση στα λοιπά μεγέθη της χρηματοοικονομικής τους θέσης κατά την ίδια περίοδο.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, όπως αυτή διαφαίνεται κατά την ημερομηνία επισκόπησης  των οικονομικών μεγεθών του γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021, οι  διαρκούσες έκτακτες συνθήκες δημιούργησαν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ορισμένων εργασιών και στην ολοκλήρωση συμφωνιών.  Αρκετές όμως εξ αυτών (καθυστερήσεων), που αφορούσαν κυρίως εργασίες εκτιμήσεων, αντιμετωπισθήκαν επιτυχώς, για παράδειγμα με πιστοποιήσεις εξ αποστάσεως ή μέσω τηλεργασίας, ενώ όπου αυτό δεν κατέστη εφικτό, επαναπροσδιορίστηκε η αρχική προθεσμία εκτέλεσης/ολοκλήρωσης,  χωρίς να επηρεασθεί ουσιωδώς η ροή των εσόδων της Εταιρείας.

Όσον αφορά τα έσοδα από μισθώσεις ακίνητων, τόσο η Εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της (Όμιλος), έχοντας καταρτίσει πολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που το σύνολο σχεδόν της αξίας αυτών δεν επηρεάζεται από τις έκτακτες διατάξεις που εισήχθησαν στα πλαίσια σχετικών ρυθμίσεων δημιουργίας  προστατευτικού θεσμικού πλαισίου λόγω covid 19,  και που αφορούν τις μειωμένες καταβολές επί του μηνιαίων μισθωμάτων, δεν έχουν επηρεαστεί. 

Με βάση τα δεδομένα του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021, πιστωτικός κίνδυνος εκ της πιθανότητας μη ανταπόκρισης των πελατών μας στους συμφωνημένους όρους αποπληρωμής εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει, δοθέντος ότι οι αντισυμβαλλόμενοί μας διαθέτουν υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση και εν γένει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.  Ως εκ τούτου εκτιμάται, ότι ούτε ο Όμιλος, ούτε η Εταιρεία εκτίθενται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις.

Η ρευστότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της (Όμιλος) παρέμεινε υψηλή και στο τρίτο τρίμηνο του 2021 και δεν επηρεάστηκε ουσιωδώς, αφενός ένεκα της θετικής ροής των εσόδων από παροχή υπηρεσιών, αφετέρου λόγω της φερεγγυότητας των πελατών και των μισθωτών των ακινήτων της.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση για την επίπτωση του Covid-19 στις αξίες των ακινήτων καθώς και στα επενδυτικά ακίνητα ιδιοκτησίας της  και δεδομένου ότι η εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία των ακινήτων της με τη χρήση της μεθόδου εισοδήματος, το οποίο όπως προαναφέραμε, προκύπτει από πολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που δεν περιλαμβάνονται στην προστασία των νόμων για τα μέτρα λόγω covid 19, και είναι εν γένει υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, εκτιμάται ότι, παρά  την αβεβαιότητα που υπάρχει, λόγω της εξέλιξης της πανδημίας στην οικονομία, δεν υφίσταται λόγος απομείωσης της αξίας των ακινήτων κατά την 30.09.2021 γεγονός που θα επανεξεταστεί κατά την 31.12.2021.

 • αποτελέσματα τριμήνου
 • Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ
 • τρίτο τρίμηνο

  Σχετικα αρθρα

  Νίκας: Αυξήθηκε στο 98,83% το ποσοστό της Cryred Investments

  admin

  Νίκας: Στο 98,83% το ποσοστό της Cryred Investments

  admin

  Παράθυρο στην Αίγυπτο ανοίγει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

  admin

  Αυτή η εταιρεία στην Ελλάδα είναι ο κορυφαίος εργοδότης

  admin

  Χατζηθεοδοσίου (ΚΕΕΕ): Πολλές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν με τηλεργασία

  admin

  ΙΒΜ: Πάνω από τις προσδοκίες τα έσοδά της στο δ’ τρίμηνο του 2021

  admin

  Energean: Τον Μάρτιο στο Ισραήλ η πλωτή μονάδα επεξεργασίας υδρογονανθράκων

  admin

  Netcompany-Intrasoft: Επανεκκίνηση με νέο όνομα και εταιρική ταυτότητα

  admin

  Απειλεί τον γαύρο η αύξηση της θερμοκρασίας στη θάλασσα

  admin

  Αύξηση 22% του τζίρου στο λιανεμπόριο τον Νοέμβριο

  admin

  Τουρισμός στην Αθήνα: Οι top χώρες προέλευσης το 2021

  admin

  Disney+: Έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα

  admin