Image default
Τράπεζες

ΤΧΣ: Επισημάνσεις με τακτ για τα κεφάλαια των τραπεζών

Τράπεζες

ΤΧΣ: Επισημάνσεις με τακτ για τα κεφάλαια των τραπεζών

Ηλίας Ξηρουχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Ταμειου Χρηματοπιστωτικής Σταθεροτητας (ΤΧΣ)


Ο «Ηρακλής» έδωσε τη λύση στα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών, ωστόσο παραμένει το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που είναι η ποιότητα των κεφαλαίων και ο αναβαλλόμενος φόρος.

Διότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες διαπιστώθηκε στο τελευταίο stress test ότι είναι ανθεκτικότερες σε σχέση με το 2018, ωστόσο παραμένουν σχετικά λιγότερο κεφαλαιοποιημένες συγκρινόμενες με τις ευρωπαϊκές, και έχουν μπροστά τους την άσκηση αντοχής του 2023.

Σε αυτήν την κεφαλαιακή ευαισθησία κάνει αναφορά και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και η διαπίστωση του ΤΧΣ είναι στην ίδια λογική με τα όσα αναφέρονται και στην Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες, τώρα που η «θεραπεία» των προβληματικών δανείων βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση και το απόθεμα τους είχε μειωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 στα 20,9 δισ. ευρώ, είναι ο αναβαλλόμενος φόρος.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδος ανάμεσα στις μεγάλες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους οι τράπεζες είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, «δεδομένης της σχετικά χαμηλής ποιότητας των κεφαλαίων των τραπεζών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων αφορά οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, σε συνδυασμό με την επίδραση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9, απαιτείται ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών. Είναι θετικό ότι οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους βάσης, τόσο μέσω αυξήσεων κεφαλαίου όσο και μέσω της έκδοσης ομολογιακών τίτλων».

Προκειμένου λοιπόν η ανθεκτική εικόνα των ελληνικών τραπεζών να διατηρηθεί και στα stress test του 2023, το ΤΧΣ αναφέρει πως θα πρέπει να:

1) μειώσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων τους, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρακολουθώντας στενά τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και διασφαλίζοντας προσαρμοσμένα έναντι του κινδύνου πιστοδοτικά κριτήρια στα πλαίσια της προβλεπόμενης σημαντικής πιστωτικής τους επέκτασης,

2) ενισχύσουν και να διαφοροποιήσουν γεωγραφικά τα συνολικά τους έσοδα εστιάζοντας στα έσοδα από προμήθειες, στον απόηχο των καθοδικών πιέσεων στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της σημαντικής απομόχλευσης από την πώληση των ΜΕΑ, και

3) διερευνήσουν πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού για την περαιτέρω ενίσχυση της διαχείρισης των κινδύνων τους και τη βελτίωση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας.

Η μείωση των προβληματικών δανείων είναι κυρίαρχη πρόκληση του τραπεζικού συστήματος.

Για την ΤτΕ «οι σημαντικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, όπως ενδεικτικά τα ΜΕΔ που θα προκύψουν από την πανδημία, η σταδιακή επάνοδος στην κανονικότητα και η αναμενόμενη απόσυρση κάποια στιγμή των μέτρων στήριξης (εποπτικών, δημοσιονομικών και άλλων), η υποχρέωση κάλυψης της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η ανάγκη δημιουργίας νέων πηγών εσόδων κ.λπ., απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και εντατικότερη δράση με στόχο την περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ, την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης και την αξιοποίηση της αυξημένης ρευστότητας που διαθέτουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας».

Διαβάστε επίσης:

ΤΧΣ: Τρεις συστάσεις προς τις τράπεζες πριν τα stress test του 2023

Στις τράπεζες ποντάρουν εγχώριοι και ξένοι επενδυτικοί οίκοι για το 2022 – Οι νέες τιμές στόχοι
Σχετικα αρθρα

DBRS: Πρόοδος στον τραπεζικό κλάδο – Xάνει ρυθμό το momentum

fastpath

Alpha Bank: Η καταναλωτική δαπάνη σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού

admin

Τρ.Πειραιώς: Πτώση καθαρών κερδών 82% στα 92 εκ. €

admin

Alpha Services and Holdings: Σχέδια και δράσεις για ένα βιώσιμο μέλλον Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021  

admin

Ο δύσκολος χειμώνας των ευρωπαϊκών τραπεζών 

admin

B.Ψάλτης: Σε τροχιά βιώσιμης και υψηλής κερδοφορίας η Alpha Bank 

admin

 HSBC: Eγκαθιστά επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος στην κινεζική θυγατρική της

admin

Νέα εποχή ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα από την Alpha Bank και τη Nexi

admin

ΤτΕ: Αύξηση του ρυθμού δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

fastpath

Νέα NPEs «βλέπουν» οι servicers – Πανδημία, πληθωρισμός & ενεργειακή κρίση απειλούν τους δανειολήπτες

fastpath

Επιτόκια ΕΚΤ: Το καλό και κακό σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες

fastpath

Aυξημένος κινδύνος για νέα NPLs (και) απο τις επιχειρήσεις

admin