Image default
Ευρώπη

Ευρωκοινοβούλιο: Ψηφίστηκε η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες με σημαντικές αλλαγές

Η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ψήφισε υπέρ της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) την Πέμπτη (20 Ιανουαρίου), μετά τις τροπολογίες της ολομέλειας που εισήγαγαν σημαντικές αλλαγές στο κείμενο.

Η DSA είναι οριζόντια νομοθεσία για την ψηφιακή ενιαία αγορά, με απαιτήσεις διαφάνειας και υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας ανάλογες με το μέγεθος του παρόχου υπηρεσιών.

«Έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα νέο παγκόσμιο χρυσό πρότυπο για την τεχνολογική ρύθμιση, το οποίο θα εμπνεύσει άλλες χώρες και περιοχές», δήλωσε η Κρίστελ Σαλντεμόσε, η επικεφαλής ευρωβουλευτής για τον φάκελο.

Ενώ το συμβιβαστικό κείμενο που μεσολάβησε στην κορυφαία κοινοβουλευτική επιτροπή εισήγαγε ορισμένα σημαντικά νέα στοιχεία στην αρχική πρόταση, υπήρξαν επιπρόσθετες τροποποιήσεις μέσω τροπολογιών της τελευταίας στιγμής κατά την ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Στοχευμένη διαφήμιση

Η πιο σημαντική τροπολογία κατατέθηκε από τον Tracking-free Ads Coalition, μια διακομματική ομάδα ευρωβουλευτών που πιέζει για την απαγόρευση των στοχευμένων διαφημίσεων. Καθώς η προσπάθεια για πλήρη απαγόρευση δεν ήταν επιτυχής, επιτεύχθηκε συμβιβασμός μόνο για την απαγόρευση της στόχευσης ανηλίκων.

Ο συνασπισμός αυτός πέρασε με επιτυχία τροπολογίες που επέκτειναν τον περιορισμό σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως οι πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, κατά την ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Επιπλέον, οι διαδικτυακές πλατφόρμες δεν θα πρέπει να καθιστούν την άρνηση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πιο περίπλοκη από την παροχή της και η άρνηση της συγκατάθεσης δεν θα πρέπει να τιμωρείται με την απενεργοποίηση λειτουργιών.

Εξαίρεση για τα μέσα ενημέρωσης

Μια μακρά συζήτηση στο κοινοβούλιο αφορούσε το συντακτικό περιεχόμενο, το οποίο οι εκδότες θεώρησαν ότι οι πλατφόρμες δεν θα πρέπει να το κατεβάζουν αυθαίρετα. Η αρχική πρόταση για τη λεγόμενη εξαίρεση των μέσων ενημέρωσης αντιστάθηκε επειδή τα αθέμιτα μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να γίνουν φορείς παραπληροφόρησης.

Οι τροπολογίες της ολομέλειας οδήγησαν σε μικτά αποτελέσματα. Μια διάταξη που επέτρεπε στους εκδότες να αμφισβητούν τις αποφάσεις των πλατφορμών για τον περιορισμό του περιεχομένου απορρίφθηκε. Αντίθετα, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν μια αλλαγή στις απαιτήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι πλατφόρμες να λαμβάνουν υπόψη τους τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.

Μια άλλη τροπολογία που κατατέθηκε από την επιτροπή πολιτικών ελευθεριών (LIBE) διευκρινίζει ότι, είτε οι όροι και οι προϋποθέσεις παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα, δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί για τους χρήστες.

Ιχνηλασιμότητα των επιχειρηματικών χρηστών

Ένα άλλο σημαντικό σημείο συζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την DSA ήταν το κατά πόσο οι διαδικτυακές αγορές θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τα παράνομα προϊόντα που διανέμονται στις πλατφόρμες τους.

Η προσέγγιση βασίζεται στην αρχή «γνώρισε τον επιχειρηματικό σου πελάτη». Δηλαδή, οι πλατφόρμες δεν είναι άμεσα υπεύθυνες για τα παράνομα προϊόντα, αλλά πρέπει να καταβάλλουν «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την εξακρίβωση της ταυτότητας των παρόχων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να λογοδοτήσουν νομικά.

Αυτές οι υποχρεώσεις πληροφόρησης περιορίζονταν αρχικά στις διαδικτυακές αγορές. Παρόλα αυτά, μια τροπολογία της ολομέλειας άλλαξε το προοίμιο του κειμένου επεκτείνοντάς το σε κάθε ενδιάμεση υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων πολλών επιπέδων του διαδικτύου, όπως τα μητρώα ονομάτων τομέα και τα δίκτυα διανομής περιεχομένου.

«Εισήχθη για να μπορούν οι κάτοχοι δικαιωμάτων να μηνύουν ευκολότερα τους ανθρώπους», δήλωσε κοινοβουλευτικός αξιωματούχος που αντιτάχθηκε στο κείμενο, σημειώνοντας ότι «όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να επαληθεύονται πριν ανοίξουν οποιονδήποτε ιστότοπο. Θα είναι ένας εφιάλτης γραφειοκρατίας για κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη, μικρή ή μεγάλη».

Μια άλλη τροπολογία που εισήγαγε ένα νέο άρθρο με παρόμοια διάταξη απέτυχε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία με μία ψήφο.

Σκοτεινά μοτίβα

Οι συντηρητικοί ευρωβουλευτές κατόρθωσαν να επιτύχουν χωριστή ψηφοφορία για τα μέτρα κατά των σκοτεινών μοτίβων (άρθρο 13α), αλλά απέτυχαν στην προσπάθειά τους να σκοτώσουν το άρθρο.

Τα σκοτεινά μοτίβα είναι τεχνικές που αποσκοπούν «στη διαστρέβλωση ή στην εξασθένιση της ικανότητας των αποδεκτών των υπηρεσιών να λαμβάνουν ελεύθερη, αυτόνομη και τεκμηριωμένη απόφαση ή επιλογή».

Το άρθρο απαγορεύει ρητά τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών για την απόσπαση συγκατάθεσης για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα, μέσω της επανειλημμένης προβολής αναδυόμενων παραθύρων. Αποτρέπει επίσης τις πλατφόρμες από το να ζητούν τέτοια συγκατάθεση εάν οι χρήστες έχουν ήδη επιλέξει μέσω «αυτοματοποιημένων μέσων», που μπορεί να είναι μια ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή στο λειτουργικό σύστημα.

«Αυτό θα ενίσχυε τον ρόλο του «gatekeeper» των κυρίαρχων παικτών και θα είχε δυσανάλογες επιπτώσεις στους μικρούς εκδότες», δήλωσε ο Greg Mroczkowski, διευθυντής δημόσιας πολιτικής στο IAB Europe.

Συλλογική εκπροσώπηση

Η DSA ακολουθεί μια ασύμμετρη προσέγγιση, θέτοντας σε εφαρμογή αυστηρότερες υποχρεώσεις ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο θα πρέπει να εξαιρεθούν οι ΜΜΕ αποτέλεσε καυτό θέμα συζήτησης, καθώς οι νομοθέτες που σκέφτονται επιχειρηματικά συγκρούστηκαν με τους ευρωβουλευτές που ενδιαφέρονται περισσότερο για την προστασία των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή βιομηχανίας (ITRE) κατάφερε να επιτύχει τροπολογία που θα επιτρέπει στις ΜΜΕ να συμμετέχουν σε συλλογική εκπροσώπηση αφού καταβάλουν «εύλογη προσπάθεια» για να αποκτήσουν δικό τους νομικό εκπρόσωπο.

Ανωνυμία στο διαδίκτυο

Η επιτροπή LIBE κατάφερε επίσης να υιοθετήσει αρκετές τροπολογίες σχετικά με την ανωνυμία στο διαδίκτυο. Οι διατάξεις απαιτούν από τις πλατφόρμες να επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν και να πληρώνουν για υπηρεσίες ανώνυμα «όπου οι εύλογες προσπάθειες μπορούν να το καταστήσουν αυτό δυνατό».

Διοργανικές διαπραγματεύσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο τελευταίος συννομοθέτης που θα εγκρίνει την DSA, καθώς το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξε στη θέση του τον Νοέμβριο. Επί του παρόντος έχουν προγραμματιστεί πέντε πολιτικοί τριμερείς διάλογοι, στις 31 Ιανουαρίου, 22 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου, 24-25 Μαρτίου και 6-8 Απριλίου.

Σχετικα αρθρα

Είναι η παγκοσμιοποίηση μία «φούσκα» που σκάει;

admin

Γρηγόρης Τσιώτος: Ο χειρουργός που πρωτοπορεί επί ελληνικού εδάφους στη χειρουργική θεραπεία του παγκρεατικού καρκίνου

admin

Νένα Μεντή και Ρένη Πιττακή διαβάζουν χριστουγεννιάτικα παραμύθια

admin

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Παραμένουμε ανήσυχοι από την κλιμάκωση της δράσης στη βόρεια Συρία

admin

Η Κίνα νέος ηγέτης στη Μέση Ανατολή;

admin

Ο «λογαριασμός» της εφορίας έως το τέλος του έτους

admin

Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου

admin

Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

admin

Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά

admin

Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή

admin

ΟΗΕ: Ανησυχίες για νέες ανθρωπιστικές ανάγκες μετά τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές

admin

Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για την διαφάνεια στον Τύπο

admin