Image default
Επιχειρήσεις

Intracom: Κέρδη 6,8 εκατ. το 2021 – Αύξηση τζίρου κατά 12,4%

Κερδοφορία και ισχυρή ρευστότητα, ως αποτέλεσμα της πώλησης της Intrasoft International παρουσίασε η Intracom για το 2021. Παράλληλα, εμφανίζει ισχυρό ανεκτέλεστο έργων από την Intrakat, που αναμένεται να σηματοδοτήσει βελτίωση αποτελεσμάτων και πωλήσεων το 2022.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Intracom, ο Όμιλος παρουσιάζει ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €275,2 εκατ. Τα EBITDA της παρουσιάζουν κερδοφορία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €6,8 εκατ., ενώ το ανεκτέλεστο φτάνει στα €1,2 δισ (συμπεριλαμβανομένων έργων προς υπογραφή ύψους €577 εκατ.).

Η δραστηριότητα της Intrasoft International μέχρι και την 31/10/2021 οπότε και μεταβιβάσθηκε στην NETCOMPANY, καθώς και το αποτέλεσμα της συναλλαγής πώλησής της, εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ως διακοπείσα δραστηριότητα. Για λόγους συγκρισιμότητας τα ενοποιημένα μεγέθη του 2020 έχουν αναμορφωθεί ανάλογα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2021, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε: “Σε ένα περιβάλλον ισχυρών προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών η INTRACOM HOLDINGS εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, εφοδιασμένη με ισχυρή ρευστότητα και δυνατότητα μόχλευσης, που την τοποθετεί στρατηγικά σε πλεονεκτική θέση, και της εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφοροποιημένων επενδύσεων υψηλής απόδοσης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα δώσουν αξία στην Εταιρεία και τους μετόχους της”.

Την 1η Νοεμβρίου 2021 η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL -εκ των οποίων ποσοστό 91,74% ανήκε στην INTRACOM TECHNOLOGIES Sarl, θυγατρική του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS-στη NETCOMPANY GROUP A/S, έναντι συνολικού τιμήματος € 184,6 εκατ. Κατόπιν τούτου, τα μεγέθη της INTRASOFT INTERNATIONAL δεν ενοποιούνται πλέον στον όμιλο INTRACOM HOLDINGS, αλλά εμφανίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Αναλυτικά:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €275,2 εκατ., έναντι €244,9 εκατ., (αναμορφωμένων για λόγους συγκρισιμότητας πωλήσεων) το 2020, αύξηση 12,4%.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €6,8 εκατ. έναντι -€1,6 εκατ. το 2020, ενισχυμένη από την κερδοφορία της INTRADEVELOPMENT.

Το αποτέλεσμα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε -€ 16,3 εκατ. έναντι -€ 21,6 εκατ. το 2020, ενώ η συνολική κερδοφορία προ φόρων ΕΒΤ από το σύνολο των δραστηριοτήτων ανήλθε σε € 137,5 εκατ. (έναντι -€10,4 εκατ. το 2020).

IDE

Η IDE, εταιρία έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα, με μεγάλη και αυξανόμενη συμμετοχή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, διαθέτει προηγμένη τεχνολογική υποδομή και παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών εφαρμογών.

Το 2021 η εταιρεία διαμόρφωσε πωλήσεις €59,7 εκατ., στα ίδια επίπεδα με το 2020. Η μείωση του μεικτού περιθωρίου λόγω της σύνθεσης των έργων που τιμολογήθηκαν οδήγησαν σε περιορισμό της λειτουργικής της κερδοφορία EBITDA σε €2,7 εκατ. έναντι €4,2 εκατ. το 2020. Τα κέρδη προ φόρων ωστόσο διαμορφώθηκαν σε €1,43 εκατ. έναντι €1,27 εκατ. το 2020, αύξηση 12,1%

Η εταιρία μέσα στο 2021 υπέγραψε νέες συμβάσεις €28,7 εκατ. με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφωθεί στα €92 εκατ.

Intrakat

Τόσο οι πωλήσεις όσο και τα αποτελέσματα του Ομίλου Intrakat συνεχίζουν να διαμορφώνονται υπό την επίδραση της πανδημίας, στο βαθμό που αυτή επηρεάζει την αξία των υλικών και το κόστος παραγωγής, την παραγωγική δυνατότητα και την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης νέων έργων. Το πρόγραμμα αναθεωρήσεων που ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών αλλά κυρίως η δημοπράτηση των νέων μεγάλων έργων υποδομών, αναμένεται να σηματοδοτήσουν στη χρήση 2022 αισθητή βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της INTRAKAT.

Το 2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 214,8 εκατ. από € 174,5 εκατ. το 2020, αυξημένες κατά 23%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA διαμορφώθηκε σε -€ 5,5 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. το 2020. Το αποτέλεσμα προ φόρων ΕΒΤ διαμορφώθηκε σε -€ 23,2 εκατ. Τα αποτελέσματα της χρήσεως 2021 για τον Όμιλο INTRAKAT έχουν επιβαρυνθεί από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα όπως προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 3,1 εκατ. και απομειώσεις αξίας κτιρίων και οικοπέδων ποσού € 1 εκατ.

Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου INTRAKAT στις 31/12/2021 ανερχόταν σε € 556,4 εκατ. πλέον € 577,2 εκατ. νέων προς υπογραφή έργων, στα οποία έχει μειοδοτήσει η εταιρεία μέχρι σήμερα, και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. Κατά συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα αγγίζουν το € 1,1 δις.

Intradevelopment

Η INTRADEVELOPMENT, μέσα στο 2021 ολοκλήρωσε την πώληση του ποσοστού 50% που κατείχε στην εταιρεία DEVENETCO Ltd. H DEVENETCO μέσω των θυγατρικών της αναπτύσσει στο ‘Καλό Λιβάδι’ Μυκόνου συγκρότημα ξενοδοχείων και βιλών.

Αποτέλεσμα της πώλησης είναι η INTRADEVELOPMENT να διαμορφώσει λειτουργική κερδοφορία EBITDA €10 εκατ. και αποτέλεσμα προ φόρων €9,0 εκατ.

Intracom Holdings

Η INTRACOM HOLDINGS μητρική εταιρία κατέγραψε λειτουργική κερδοφορία EBITDA ύψους €1,0 εκατ. έναντι -€ 1,4 εκατ. το 2020. Το αποτέλεσμα προ φόρων της μητρικής διαμορφώνεται σε -€2,4 εκατ. έναντι -€10,6 εκατ. το 2020. Το προσαρμοσμένο αποτέλεσμα ΕΒΤ για ενδοομιλικές απαλοιφές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχεται σε -€0,5 εκατ. έναντι -€3,4 εκατ. το 2020.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες «ξεχνούν» τα μετρητά – Μεγάλη αύξηση στις συναλλαγές με κάρτες

Sunlight: Κίνηση ματ με την εξαγορά ιταλικής εταιρείας στον χώρο των φορτιστών μπαταρίας

Λιμάνι Πειραιά: Συνεχίζεται επ‘ αόριστον η απεργία

Σχετικα αρθρα

ΕΥ: Ευέλικτο ωράριο με μια επιπλέον εβδομάδα άδειας για το προσωπικό της

admin

Q&R: Ανέλαβε νέο έργο πληροφορικής για το Υπουργείο Εξωτερικών

admin

ΣΕΠΕΕ: Αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών ενδυμάτων το α’ 4μηνο 2022

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την 1η Ιουλίου η καταβολή των τόκων του εταιρικού ομολόγου

admin

Αδελφοί Σαράντη – Estee Lauder: Διαζύγιο… χωρίς μακιγιάζ μετά από 21 χρόνια

admin

Χρηματιστήριο: Ενδεχόμενο επιτυχούς κίνησης προς τις 850 μονάδες

admin

Από σήμερα οι ορθές επαναλήψεις δηλώσεων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από επιχειρήσεις του Πολιτισμού

admin

Γιώτης: Οι νέες επενδύσεις της ιστορικής εταιρείας και το ενδιαφέρον στη βόρεια Αφρική (pics)

admin

Ραντεβού διεθνών επιχειρηματικών αγγέλων με 20 ελληνικές startups στην Αθήνα

admin

Real Consulting: Πώς ανεβάζει τον πήχη έναν χρόνο μετά την είσοδό της στην ΕΝ.Α.

admin

Νέα ανακοίνωση της BEAT: Στο 1,2 ευρώ το κόστος προμίσθωσης ταξί

admin

Η Revoil δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2021

admin