Από την καθημερινή ματιά στις μετοχές που είναι στο πινακάκι ξεχώρισαν κι αναρτώνται κάποια διαγράμματα μετοχών στο κόκκινο, χωρίς σχόλια πέρα των όσων υποννούνται σ’αυτά.

Κάπως καλύτερη είναι η εικόνα στην ΠΕΡΦ με τον σχηματισμό αναστροφής πάντως να είναι ευδιάκριτος κι απειλητικός αν ενεργοποιηθεί.

Αποποίηση ευθύνης