Image default
Επιχειρήσεις

Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Ξεκινά στις 6 Ιουνίου η δημόσια προσφορά

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των μετοχών της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων οικογένειας Ευμορφίδη.

Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Όπως προβλέπεται, στο τριήμερο 6-8 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Δημόσια Προσφορά ενώ στις 14 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση και το χρονοδιάγραμμα έχουν ως εξής:

Η «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 27.05.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 27.05.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») έως 7.200.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, Νέων και υφιστάμενων (οι «Μετοχές»), προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με τις από 20.04.2022 και 17.05.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.7 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

*Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και δεν θα λάβουν Μετοχές της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική
ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
στις 27.05.2022, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, από τις 27.05.2022 σε ηλεκτρονική μορφή στις
ακόλουθες ιστοσελίδες:

  •  του Χ.Α.: (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1175),
  •  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),
  •  της Εταιρείας: (https://www.blekedros.com/el/investors/newsletters),
  • του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia).

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, (οδός Παλαιάς Τατοΐου 4, 14671, Κηφισιά) και στο δίκτυο καταστημάτων του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (καταστατική έδρα – Αιγιαλείας 32, 15125, Μαρούσι, τηλ. 210 8173000).

Σημειώνεται πως η Μπλε Κέδρος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και στις 21 Μαρτίου του 2017 αδειοδοτήθηκε ως ΑΕΕΑΠ με την 18/779 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στο τέλος του 2021 η εταιρεία είχε έσοδα από μισθώματα 4,755 εκατ. ευρώ έναντι 3,469 εκατ. το 2020, ενώ τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε 20,6 εκατ., έναντι ζημίας 2,7 εκατ. Ευρώ. Κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ήταν 16,217 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Μπλε Κέδρος στο τέλος του 2021 περιλάμβανε 33 ακίνητα, εκ των οποίων τα 20 είναι εκμισθωμένα, συνολικής εύλογης αξίας 100,296 εκατ. Ευρώ.

Σχετικα αρθρα

Ραντεβού διεθνών επιχειρηματικών αγγέλων με 20 ελληνικές startups στην Αθήνα

admin

Real Consulting: Πώς ανεβάζει τον πήχη έναν χρόνο μετά την είσοδό της στην ΕΝ.Α.

admin

Νέα ανακοίνωση της BEAT: Στο 1,2 ευρώ το κόστος προμίσθωσης ταξί

admin

Η Revoil δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2021

admin

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Νέος πρόεδρος ο Βασίλης Γούναρης

admin

Energean: Διάκριση για το Περιβάλλον με το project HYDROGEAN στα Bravo! Sustainability Dialogues & Awards 2022

admin

ΔΕΗ: Ο κ. Γεώργιος Δαμάσκος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών

admin

Premia Properties: Η ΓΣ ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος

admin

ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου €15,8 εκατ. στο Ελληνικό για την ανέγερση κτιρίου

admin

Βογιατζόγλου Systems: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή- Από 11/7 η καταβολή

admin

Premia Properties: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

admin

«Λευκές Νύχτες» στα εμπορικά καταστήματα: Σε ποιες περιοχές έρχονται στις 25 Ιουνίου και 9 Ιουλίου

admin