Σε καθαρά πτωτική τάση κάτω από την μεσαία λωρίδα bollinger σε όλα τα timeframes οι τιμές της μετοχής που έδωσε   χθες μια αντίδραση με την προσέγγιση ασθενούς στήριξης στην κατερχόμενη κάτω γραμμή σε συνδυασμό με τη θετική απόκλιση στο εβδομαδιαίο στο οποίο όπως βλέπουμε ο στόχος του ΩΚΩ λίγο πάνω από τα 5 ευρώ εκκρεμεί. Η κάτω γραμμή στο μηνιαίο φαίνεται να έχει σειρά να δείξει την αξία της…

Στον ΔΤΡ είχαμε επίσης αντίδραση στη γραμμή της υποτιθέμενης στήριξης, επίσης σε συνδυασμό με θετικές αποκλίσεις. Και εδώ η τάση είναι πτωτική και οι αναλογίες των πιθανών κυματικών μετρήσεων λένε ότι οι στηρίξεις δεν θα αντέξουν αργά ή γρήγορα…

Αποποίηση ευθύνης