Image default
Επιχειρήσεις

Ideal: Στις 25 Ιουλίου η ΓΣ για ΑΜΚ με εισφορά μετοχών της Byte

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, καλούνται οι μέτοχοι της της Ideal  για να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των €2.515.317,20 με  εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER». Νωρίτερα η εταιρεία είχε ανακοινώσει τη δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του  πλειοψηφικού πακέτου της Byte. 

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ideal την 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών, στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη.

Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER» κατόπιν αποδοχής των μετόχων αυτής της από 1.7.2022 υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, με δυνατότητα μερικής κάλυψης της εν λόγω αύξησης.

Έγκριση των σχετικών αποτιμήσεων και δη αφενός του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.

3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, να αποφασίσει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών.

4. Αλλαγή της χρήσης των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της Εταιρείας, στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, ως θεσπίσθηκε δυνάμει της από 2.12.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και του οποίου οι ειδικότεροι όροι αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 23.12.2021 συνεδρίασή του, ώστε να μπορούν εναλλακτικά να χορηγηθούν ως προσφερόμενο αντάλλαγμα στο πλαίσιο της από 1.7.2022 υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 1 η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Σχετικα αρθρα

Κρίστιαν Χατζημηνάς (ΕΕΝΕ): Μείωση μη μισθολογικού κόστους σε εταιρείες και εργαζομένους που επενδύουν σε δεξιότητες

admin

Λιανός (Επιτροπή Ανταγωνισμού): Περισσότεροι από ποτέ οι έλεγχοι τα τελευταία 2 έτη

admin

ΤΖΟΚΕΡ: 6 εκατ. στο τζακ ποτ της Κυριακής 14/8 

admin

Αριστοτέλης Παντελιάδης: Επεκτείνει τις δραστηριότητες της METRO ΑΕΒΕ

admin

Riviera Tower: O υψηλότερος και πράσινος ουρανοξύστης της Μεσογείου

admin

ΠΣΕ: Νέα άνοδος 59,8% στις ελληνικές εξαγωγές τον Ιούνιο 2022 (πίνακες)

admin

CPI: Διαπραγμάτευση μετοχών από το stock option plan από 18/8

admin

CPI: Στις 18/8 η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο

admin

Αποζημιώσεις σε όσους έχασαν την πτήση τους δίνει το αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ (vid)

admin

ΠΑΕ ΑΕΚ: Συνεχίζεται η χορηγική συνεργασία με την Volton και το 2022- 2023  

admin

H ΕΚΤΕΡ ανέλαβε έργο αξίας 1,22 εκατ. ευρώ στην Τζια

admin

Huawei: Μικρή άνοδος 1,4% στα έσοδα το δεύτερο τρίμηνο

admin