Εκτιμούμε ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ένα μεγάλο μέρος από τις αρνητικές εξελίξεις ωστόσο εκκρεμούν να εκπληρωθούν χαμηλότεροι στόχοι. Σε σημαντικούς δείκτες έχουν ήδη διαμορφωθεί πλαγιοκαθοδικά κανάλια που ΄΄οδηγούν΄΄ την κίνηση τους. Ταυτόχρονα τείνει να επιβεβαιωθεί μια 3κυματική δομή καθοδικής κίνησης τους. Στον παρόντα χρόνο διατηρούνται οι πιθανότητες για ανοδική επέκταση προς τις άνω κατερχόμενες αντιστάσεις των καναλιών. Αν αυτό επιβεβαιωθεί τις επόμενες συνεδριάσεις θα πρόκειται για μια σημαντική διαγραμματική εξέλιξη:

SP500

Με άμεση κίνηση σε νεότερα τοπικά υψηλά θα ενισχυθούν τα μέγιστα οι πιθανότητες να οδηγηθεί ο δείκτης στα άνω όρια του καναλιού. Εκεί θα κριθεί και η ευρύτερη δομή της έως τώρα υποχώρησής του. Να θυμίσουμε ότι στο δυσμενές σενάριο ο δείκτης θα επανέλθει για μία τελευταία φορά καθοδικά σε νεότερα χαμηλά με ένα καθοδικό 3 κυμάτων διαμορφώνοντας συνολικά μια υποχώρηση τύπου ”abcde” 3-3-3-3-3.

Παρόμοια pattern εμφανίζονται και σε άλλους δείκτες. Θετικότερα σενάρια θα θεωρήσουμε ότι είναι σε εξέλιξη μόνο με την προσέγγιση και υπέρβαση του 78% retracement (αφού φυσικά θα έχει προηγηθεί η ανοδική διάσπαση του καναλιού):

DJIA

Nasdaq

Russell_2000

Τα παραπάνω είναι μέρος του εβδομαδιαίου ενημερωτικού που λαμβάνουν οι πελάτες της Vital Finance πριν από την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας.

Αποποίηση ευθύνης