Πρώτη ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει μια ανοδική διόρθωση σήμερα με την διάσπαση των δυο πρόσφατων τοπικών υψηλών στο ημερήσιο. Μετρώντας το τελευταίο πτωτικό δεύτερο εσωτερικό κύμα του μεγαλύτερου δεύτερου πτωτικού κύματος θα μπορούσε αυτή  η κίνηση να το διορθώσει ως το 38,2% ως τις 1985 μονάδες περίπου χωρίς να υποψιαστούμε ότι κάτι σοβαρότερο βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την ώρα δεν έκλεισε ούτε το το πιο πρόσφατο πτωτικό gap ανοίγματος και κατάφερε να αφήσει ανοιχτά τρία αντίστοιχα ανοδικά χωρίς να έχει κάνει ακόμα σοβαρή διόρθωση.

Η τάση παραμένει σαφώς πτωτική στο εβδομαδιαίο χωρίς ακόμα να έχει δοκιμαστεί κάποια από τις γνωστές στηρίξεις και χωρίς το δεύτερο πτωτικό κύμα να έχει φθάσει στην ισότητα με το πρώτο. Δεν παύουν όμως να έχουν διασπαστεί όλα τα εβδομαδιαία low fractals μετά το χαμηλό του Φεβρουαρίου του 2021!

Με βάση τον κινητό των 20 εβδομάδων αλλά και τον αντίστοιχο των 12 μηνών που βλέπουμε παρακάτω απαιτείται υπέρβαση των 2060 και των 2080 μονάδων για να θεωρήσουμε ότι κάτι σοβαρότερο είναι σε εξέλιξη δεδομένου ότι και στη μεγάλη εικόνα οι τιμές είναι κάτω από τον κινητό των 6 χαμηλών έχοντας διασπάσει τρία μηνιαία low fractals  άρα σε σαφώς πτωτική τάση έστω κι αν για την ώρα έχουν αρκετή απόσταση από το χαμηλό του μήνα.

Αποποίηση ευθύνης