Image default
EUROBANK

Φ. Καραβίας: Διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2022

Η κερδοφορία του 2021 και συγκεκριμένες κινήσεις ενίσχυσης κεφαλαίων και αποδοτικότητας διαμόρφωσαν τη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank στο 16,8%, ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων με την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) αυξήθηκε κατά 160 μονάδες βάσης, σε 13,6%.

Όπως ανέφερε ο CEO της Eurobank κ. Φ. Καραβίας, ουσιαστική συμβολή στα αποτελέσματα του Ομίλου είχαν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι διεθνείς δραστηριότητες, οι οποίες διακρίνουν τη Eurobank έναντι του εγχώριου ανταγωνισμού. “Πρόθεσή μας”, είπε, “είναι να τις επεκτείνουμε, τόσο οργανικά όσο και με την εκμετάλλευση ευκαιριών που ενδεχομένως εμφανιστούν στην αγορά. Στη Βουλγαρία, η Postbank είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα βάσει του ενεργητικού, ενώ η Eurobank Cyprus είναι η πιο εύρωστη και κερδοφόρα τράπεζα στη χώρα. Το 2021 ενισχύσαμε τη θέση μας στη Σερβία με τη συγχώνευση της Direktna Bank με την Eurobank Serbia, κατέχοντας πλέον μερίδιο 70% στη νέα τράπεζα. Στην Κύπρο, αποκτήσαμε μερίδιο συμμετοχής 12,6% στην Ελληνική Τράπεζα, τη δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας. Συνολικά, η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων στην καθαρή κερδοφορία μας ανήλθε σε 148 εκατ., με συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο περίπου 10 δισ.

Σε ό,τι αφορά στο πλάνο για την τριετία 2022-24, οι βασικοί στόχοι αφορούν διατηρήσιμη απόδοση ιδίων κεφαλαίων, τουλάχιστον 10% το χρόνο, μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 13%, η οποία είναι εμπροσθοβαρής το 2022, οργανική δημιουργία κεφαλαίου άνω των 100 μονάδων βάσης ετησίως, μέσω τις οποίας θα υποστηριχθεί η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η περαιτέρω βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και διανομή μερισμάτων.

Το μοντέλο λειτουργίας μας εξελίσσεται διαρκώς πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Πρώτος πυλώνας – η Eurobank ως “Τράπεζα της Ανάπτυξης”. “Έχουμε ευθυγραμμίσει το σχεδιασμό μας με τις προτεραιότητες του σχεδίου Ελλάδα 2.0 και εστιάζουμε στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής καθώς και των επενδύσεων από μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Η Τράπεζα έχει κεντρική συμμετοχή σε όλα σχεδόν τα μείζονα έργα: στο εμβληματικό project του Ελληνικού, στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, στους αυτοκινητοδρόμους της Εγνατίας και της Ολυμπίας Οδού, στην κατασκευή της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φυσικού αερίου στην Κομοτηνή. Αποτελούμε την τράπεζα επιλογής των περισσότερων κορυφαίων διεθνών επενδυτών στην Ελλάδα και έχουμε οργανώσει μια ειδική μονάδα για τη στήριξη των πελατών, ώστε να εντάξουν επενδυτικά σχέδια στο Ταμείο Ανάκαμψης. Περαιτέρω, η Τράπεζα μας είχε ηγετική θέση στη χρηματοδότηση της ποντοπόρου ναυτιλίας. Με βάση στοιχεία έτους 2021, η Eurobank ανήλθε στην πρώτη θέση, με το  μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων προς τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες και το δεύτερο μεγαλύτερο παγκοσμίως”.

Ο δεύτερος πυλώνας συνδυάζει την ανάπτυξη και τη συμμετοχικότητα (inclusive growth). Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα σε δανειακά υπόλοιπα λιανικής τραπεζικής, δηλαδή προς μικρές επιχειρήσεις, στα προσωπικά δάνεια, στην έκδοση πιστωτικών καρτών και στη στεγαστική πίστη. “Υποστηρίζουμε με εξειδικευμένα στελέχη και προϊόντα τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους και χρηματοδοτικά προγράμματα, κρατικά και ευρωπαϊκά. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των κοινωνικά υπεύθυνων τραπεζικών πρωτοβουλιών, παρέχοντας μικροχρηματοδότηση μέσω της Action Finance Initiative (AFI), για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της πρόσβασης επιχειρηματιών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.”

Ο τρίτος πυλώνας αφορά το μετασχηματισμό της Τράπεζας, το πρόγραμμα EUROBANK2030. “Έχουμε υιοθετήσει ένα μοντέλο που ενσωματώνει τα καλύτερα στοιχεία της αναντικατάστατης φυσικής επαφής και τις μοναδικές δυνατότητες και ευκολίες της τεχνολογίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μοντέλο phygital ακολουθούν και κορυφαίοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διεθνώς. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού μας, εμβαθύνουμε τη σχέση με τους πελάτες μας, και, παράλληλα, ελέγχουμε το λειτουργικό κόστος. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικούς πόρους στην τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο: Προσθέσαμε στο προσωπικό μας 150 εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα της Πληροφορικής, μεταφέρουμε τις εφαρμογές και τα δεδομένα μας στο cloud, αναπτύσσουμε τις υποδομές μας για την ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποίησης των δεδομένων σε διάφορες τραπεζικές εφαρμογές, εμπλουτίζουμε καθημερινά τα ψηφιακά μας κανάλια. Επίσης, ξεκινήσαμε την αναβάθμιση των συστημάτων μας με τεχνολογίες αιχμής, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου κεντρικού συστήματος της Temenos, το οποίο ήδη εγκαθιστούμε στις διεθνείς δραστηριότητες. Σημαντικό μέρος των πόρων του μετασχηματισμού μας κατευθύνεται στην απλοποίηση των εσωτερικών μας διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας και εσωτερική ψηφιοποίηση, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών μας, αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μας. Το μοντέλο λειτουργίας phygital εκφράζεται απόλυτα στη νέα γενιά καταστημάτων που αρχίσαμε να εγκαινιάζουμε στα τέλη του 2021 και τα οποία είναι εντυπωσιακά στη  όψη, φιλικά στον πελάτη και ιδιαίτερα λειτουργικά.”

Μακροοικονομικές προοπτικές

Αναφερόμενος ο κ. Καραβίας στην οικονομία, σημείωσε στην ομιλία του ότι δεδομένων όμως των διεθνών προκλήσεων, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας παραμένουν περιορισμένα, επομένως οποιεσδήποτε κινήσεις στήριξης από το κράτος πρέπει να είναι στοχευμένες και όχι οριζόντιες, να γίνονται με μέτρο. “Να θυμηθούμε ότι τα υπερβολικά δίδυμα ελλείμματα ήταν αυτά που μας οδήγησαν στην κρίση, άρα πρέπει να αποφύγουμε πιθανή υποτροπή. Καθώς μάλιστα συνεχίζεται η προσπάθεια της χώρας για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία, αν και δυσχερέστερη σε προβληματικό διεθνή περίγυρο, πιστεύουμε ότι θα συντελεστεί, εφόσον επιδείξουμε την απαραίτητη δημοσιονομική σύνεση. Καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προβλέπονται και για τις άλλες χώρες όπου έχουμε ισχυρή παρουσία. Ήδη πέρυσι, τόσο η Κύπρος όσο και η Βουλγαρία ήταν μεταξύ των χωρών με την ταχύτερη ανάκαμψη, με 5% και 4,2% αντίστοιχα, ενώ θετικές προοπτικές διαμορφώνονται και για το 2022”, τόνισε ο ίδιος.

Γιώργος Ζανιάς

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Eurobank κ. Γιώργος Ζανιάς, παρουσιάζοντας της προκλήσεις της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο μακροοικονομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο πληθωρισμός καθώς ο σχετικός δείκτης έφτασε τον Ιούνιο στο 12,0%. Περισσότερο ανησυχητικό ίσως είναι πως ο πυρήνας του πληθωρισμού, εξαιρουμένων δηλαδή της ενέργειας και των τροφίμων, αυξήθηκε στο 6,0% τον Ιούνιο 2022 από 3,7% τον Μάιο. Αντίθετα, η εξέλιξη της ανεργίας είναι ενθαρρυντική με το ποσοστό της να ακολουθεί καθοδική πορεία και διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους στο 12,5% του εργατικού δυναμικού (χαμηλό 12 ετών). Ωστόσο, όπως, τόνισε ο ίδιος, το πρόβλημα όμως εδώ είναι πως πλησιάζουμε το ύψος της διαρθρωτικής ανεργίας η οποία είναι πιο δύσκολο να μειωθεί καθώς δεν επηρεάζεται από τον οικονομικό κύκλο, ενώ ήδη υπάρχουν κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού.

Προκλήσεις και δημογραφικό

Κλείνοντας την ομιλία του κ. Ζανιάς έκανε αναφορά στη μακροοικονομική κατάσταση και σε μια σειρά από προκλήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα που παραμένουν στην ελληνική οικονομία και απαιτούν την εφαρμογή κατάλληλης οικονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται: η παρατηρούμενη αυξημένη ροπή για εισαγωγές (που συμβάλλει στην επίσης παρατηρούμενη αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών), η έλλειψη εσωτερικών αποταμιευτικών πόρων, η συνεχιζόμενη χαμηλή συμμετοχή των επενδύσεων στο ΑΕΠ, το αυξημένο κόστος δανεισμού, τα τυχόν προβλήματα απορρόφησης των τεράστιων αυτή τη φορά ευρωπαϊκών πόρων. Επαγρύπνηση χρειάζεται και για τη γρήγορη προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον που θα δημιουργηθεί μετά την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση.  Σε αυτές τις προκλήσεις πρέπει να προστεθεί και το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο από οικονομικής πλευράς, συνδέεται με την προσφορά ανθρώπινου δυναμικού και το οποίο αναδεικνύει από πέρυσι η Eurobank.

Σχετικα αρθρα

Eurobank & egg: Σταθερά δίπλα στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα

admin

Eurobank: Ελαφρά ανάκαμψη του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο, στις 101,4 μονάδες

admin

Eurobank: Στα 70 εκατ. ευρώ το τίμημα για το επιπλέον 13,4% στην Ελληνική Τράπεζα

admin

Στο 10,25% το τελικό επιτόκιο για το ομόλογο της Eurobank – Πάνω από €850 εκατ. η ζήτηση

admin

Στην έκδοση ομολόγου προχωρά και η Eurobank

admin

Eurobank: Παρέμεινε ψηλά το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου στο 9μηνο – Συνεχίζεται η θετική πορεία των τουριστικών εσόδων

admin

Eurobank: Σε ποιους 5 κλάδους θα κατευθυνθούν επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία

admin

Eurobank: Οι λόγοι που αναμένεται υπεραπόδοση της Ελλάδας έναντι της Ευρωζώνης το 2023

admin

Eurobank: Αντοχές στην εγχώρια αγορά εργασίας στο 9μηνο 2022

admin

Eurobank: Αντοχές στην εγχώρια αγορά εργασίας στο 9μηνο 2022

admin

Φ. Καραβίας (Eurobank): Η ισχυρή κερδοφορία μας “στρώνει τον δρόμο” για διανομή μερίσματος

admin

Φ. Καραβίας (Eurobank): Η ισχυρή κερδοφορία μας “στρώνει τον δρόμο” για διανομή μερίσματος

admin