Image default
ALPHA BANK

Alpha Bank: Μέρισμα 20%-30% από τα κέρδη του 2023

Με την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 8,2% μέσω συναλλαγών ύψους 1,6 δισ., η Alpha Bank, στο β’ τρίμηνο 2022, γυρίζει σελίδα στο θέμα της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων, έχοντας διανύσει ένα διάστημα λεπτομερούς σχεδιασμού και επιτυχημένων ενεργειών για την εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, στους διεθνείς αναλυτές, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου.

Με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16% και με τα ισχυρά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με τις προοπτικές που ανοίγονται στο μέλλον, αποτελούν αισιόδοξες ενδείξεις για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023, σε ποσοστό 20-30%, σύμφωνα με την παρουσίαση της διοίκησης.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΑ) μειώθηκαν κατά 89% από το τέλος του 2017, διαμορφούμενα σε 3,2 δισ. τον Ιούνιο του 2022. Τα κέρδη μετά φόρους ανήλθαν σε 117,3 εκατ. στο τρίμηνο και 243 εκατ. στο α’ εξάμηνο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους κερδοφορίας της Τράπεζας, βάσει του σχεδίου Tomorrow, όπως σημειώθηκε στους αναλυτές.

Ακόμη, σημειώθηκε αύξηση κατά 6,9% του Καθαρού Εσόδου Τόκων (Net Interest Income) από το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε €302,7 εκατ. και κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 60% των Καθαρών Εσόδων Τόκων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, σε ετήσια βάση. Ο ετήσιος στόχος έχει τεθεί στα 1,2 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε η διοίκηση του Ομίλου.

Στο β’ τρίμηνο 2022, η Τράπεζα πέτυχε Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) 8,6%, παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης του στόχου της για απόδοση άνω του 6% για το έτος.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση από την αρχή του έτους έφτασε τα 1,7 δισ., με τον νέο στόχο για το έτος να τίθεται στα 2,2 δισ. ευρώ. Η πιστωτική επέκταση το α’ εξάμηνο επαναφέρει την Τράπεζα στην πρώτη θέση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Η διοικηση της τράπεζας υπογράμμισε κατά την παρουσίαση το γεγονός ότι η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΑ στο β’ τρίμηνο του 2022, “αποτελεί κεντρικό σημείο των σημερινών αποτελεσμάτων. Με τον Δείκτη ΜΕΑ να διαμορφώνεται πλέον στο 8,2%, η Τράπεζα γυρίζει σελίδα στο θέμα της μείωσης των “κόκκινων δανείων”. Η πρόοδος επιβεβαιώνεται από τη συντριπτική διαφορά του Δείκτη, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2017, βρισκόταν στο 51,7%, με συνολικά Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ύψους 29,3 δισ.”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ψάλτης.

Όπως αναφέρθηκε, πέντε χρόνια αργότερα, η Alpha Bank, υλοποιώντας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ένα λεπτομερές στρατηγικό σχέδιο, κατάφερε να μειώσει αυτό το ποσό κατά 89%, σε 3,2 δισ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας και την επάνοδο στην κερδοφορία, επιτρέποντάς της να συνεχίσει δυναμικότερα την αποστολή της ως βασικός χρηματοδότης της ελληνικής οικονομίας.

Μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΑ

Οι παραπάνω επιδόσεις βασίστηκαν στην ολοκλήρωση 13 σημαντικών συναλλαγών τιτλοποιήσεων και πωλήσεων ΜΕΑ, ύψους περίπου 23,7 δισ., από το 2017 μέχρι σήμερα. Τα δύο τελευταία έτη ήταν καθοριστικά, καθώς, το 2021 ολοκληρώθηκαν συναλλαγές τιτλοποίησης και πώλησης ΜΕΑ, ύψους 14 δισ., ενώ μέσα στο 2022 δρομολογήθηκαν επιπλέον συναλλαγές συνολικού ύψους 5 δισ.

Αυτές οι συναλλαγές, με πλέον εμβληματική το Project Galaxy, ύψους 10,8 δισ. το 2021, στάθηκαν καταλυτικές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μονοψήφιο Δείκτη ΜΕΑ ήδη στο β’ τρίμηνο 2022, ταχύτερα, δηλαδή, κατά έξι μήνες από ό,τι προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό.

Αύξηση 6,9% στο Καθαρό Έσοδο Τόκων

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων επανήλθε σε ανοδική πορεία, καταγράφοντας αύξηση 6,9% από το α’ τρίμηνο του έτους σε 302,7 εκατ., καθώς η θετική συνεισφορά από την αύξηση των χορηγήσεων δανείων και των εσόδων χρεογράφων, αντιστάθμισε τη μείωση που είχε σημειωθεί στο προηγούμενο τρίμηνο λόγω της εξυγίανσης του ισολογισμού και του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, μέσα από επιλεκτικές επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας αξιόγραφα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων σημείωσε κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 60% σε ετήσια βάση – από 25 εκατ. το β’ τρίμηνο 2021 σε 40 εκατ. το β’ τρίμηνο 2022. Συνολικά, η αυξητική ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων, σύμφωνα με τη διοίκηση της Alpha Bank.

Νέα δάνεια

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 1,9 δισ. το β’ τρίμηνο, κυρίως στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών. Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 5,5 δισ. των συναλλαγών ΜΕΑ “Galaxy” και “Cosmos”.

Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών “Galaxy” και “Cosmos”) ενισχύθηκε περαιτέρω, κατά 3% σε τριμηνιαία βάση ή 0,9 δισ., και διαμορφώθηκε σε 30,6 δισ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις και αποπληρωμών στο χαρτοφυλάκιο δανείων Ιδιωτών. Σημειώνεται ότι από τα συνολικά δάνεια μόνο 100 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε χορηγήσεις προς νοικοκυριά το α’ τρίμηνο και άλλα τόσα το β’ τρίμηνο.

Η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 0,7 δισ., με μεγάλες εκταμιεύσεις Επιχειρηματικών κυρίως δανείων. Ως αποτέλεσμα, το α’ εξάμηνο, η Τράπεζα επέτυχε ήδη το 73% του συνολικού της στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2022.

Διαβάστε ακόμη:

Σχετικα αρθρα

«Αμυνα» προτείνει στους επενδυτές η Alpha Bank

admin

Alpha Bank: Η καταναλωτική δαπάνη σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού

admin

Alpha Bank: Η καταναλωτική δαπάνη σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού

admin

Alpha: Γιατί ενισχύονται οι καταναλωτικές δαπάνες παρά τον υψηλό πληθωρισμό

admin

Alpha Bank: Αύξηση 44% στα εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια σε 3,5 έτη

admin

Πώς είδαν έξι οίκοι τα αποτελέσματα της Alpha Bank

admin

JP Morgan-Deutsche Bank: Πώς είδαν τα αποτελέσματα Alpha Bank

admin

Β. Ψάλτης: Στα 2,7 δισ. ευρώ οι νέες εκταμιεύσεις το 2022

admin

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 117,3 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο

admin

Alpha Bank:Κέρδη μετά από Φόρους €117,3 εκατ. το β’ τρίμηνο 2022

admin

Alpha Bank: Κέρδη 117,3 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο – Στο 8,2% υποχώρησε ο δείκτης ΜΕΑ

admin

Γιάννης Εμίρης – Alpha: Αδιαμφισβήτητη η δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας

admin