Η κίνηση έφθασε να διορθώσει μέχρι το 78,6% όλης της πτώσης από την αρχή του Ιουνίου και παρατηρείται ενδεχόμενη κρυφή αρνητική απόκλιση των τιμών που δεν ακολούθησαν τον RSI σε υψηλότερα υψηλά και μάλιστα στην υπεραγορασμένη ζώνη τιμών. Εκτιμάται ότι αυτά είναι επαρκής λόγος για να δούμε μια διόρθωση από το βάθος της οποίας ίσως προκύψουν ενδείξεις για τη συνέχεια.

Αυτό το εβδομαδιαίο κερί αγωνίζεται να κρατηθεί για πρώτη φορά μετά από 8 εβδομάδες πάνω από τους κινητούς των 20 και των 50 εβδομάδων που είναι οι πρώτες σοβαρές αντιστάσεις πριν από την κόκκινη κατερχόμενη.

Η πτωτική τάση βέβαια χρειάζεται πολλά περισσότερα για να αλλάξει χωρίς όμως να είναι και λίγα αυτά που επιτεύχθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ο μήνας μόλις ξεκίνησε αλλά βλέπουμε ότι οι τιμές βρίσκονται πάνω και από τα τρία τελευταία low fractals που διέσπασαν καθοδικά και προσπαθούν να διασπάσουν τον κινητό 12 μηνών.

Αποποίηση ευθύνης