Η αντίδραση λίγο πριν τον πρώτο στόχο του πτωτικού σχηματισμού (ΩΚΩ) δείχνει να τερματίστηκε στο 61,8% της πτώσης από τα ψηλά του Ιουνίου, προσπαθώντας να διασπάσει  τους κινητούς των 20 και 50 εβδομάδων, το κρίσιμο επίπεδο των 6,60 ευρώ όπου έχουν σχηματιστεί δυο μηνιαία high fractals του 2020, τη γραμμή λαιμού του ΩΚΩ και την R του ημερήσιου διαγράμματος στο οποίο η τάση γίνεται πάλι καθοδική όπως είναι και στο εβδομαδιαίο αν χαθούν τα 6,02 ευρώ.Τυχόν διάσπαση αυτού του επιπέδου μπορεί να οδηγήσει στον κύριο στόχο των 5,30 ευρώ. Στα 6,29 κλείνει το ανοδικό gap που βλέπουμε στο ημερήσιο.

Στο μηνιαίο η τετράμηνη πτώση σταμάτησε στα μισά όλης της ανόδου από το 2020 και τυχόν επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο επίσης αυξάνει τις πιθανότητες για  να δούμε τον στόχο που βρίσκεται κάτω και από το επόμενο fibo 61.8%.  Αντίθετα με επάνοδο πάνω από τα 6,60 μπορούμε να υπολογίζουμε σε ανοδική τάση στη μεγάλη εικόνα.

Αποποίηση ευθύνης