Από τις 15/7 έχουμε ένδειξη αλλαγής της ημερήσιας τάσης στο ημερήσιο που ως σήμερα μπορεί να μην έχει επιβεβαιωθεί και πανηγυρικά αλλά δεν έχει διαψευστεί κιόλας αφού η αντίδραση που ξεκίνησε από τη υπερπωλημένη ζώνη έχει διασπάσει ως τώρα 5 τοπικά υψηλά και την Ρ.

Στα 1,372 ευρώ βρίσκεται η πρώτη οριζόντια στήριξη βάσει fractals και στην Σ η επόμενη.

Στη μεγαλύτερη εικόνα η τάση παραμένει καθαρά καθοδική και το δεύτερο πτωτικό κύμα γύρισε από την περιοχή του 77% διόρθωσης όλης της ανόδου από τα χαμηλά του 2020, λίγο πριν φθάσει στην ισότητα με το πρώτο. Οι τιμές είναι πολύ μακριά ακόμα όχι μόνο από τα δυο πλησιέστερα εβδομαδιαία τοπικά υψηλά αλλά και από τους κινητούς των 20 και 50 εβδομάδων και την R.

Η ανοδική διάσπαση της R είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για να αρχίσει να αλλάζει η μεγάλη εικόνα

Αποποίηση ευθύνης