Image default
Επιχειρήσεις

Μπλε Κέδρος: Η Ημερήσια Διάταξη της τακτικής ΓΣ των μετόχων

Μπλε Κέδρος: Η Ημερήσια Διάταξη της τακτικής ΓΣ των μετόχων

Σε εκτέλεση της από 12.08.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και το άρθρο 11 του Καταστατικού καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 2α Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της Παλαιάς Τατοΐου αριθ. 4, Τ.Κ. 14671.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (περίοδος από 1.1.2021 έως 31.12.2021) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

2. Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2021 και καθορισμός τρόπου και χρόνου διάθεσης μερίσματος.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.

8. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

9. Επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου. ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ 18/779/2017 ΠΑΛ. ΤΑΤΟΙΟΥ 4 – 14671 – ΚΗΦΙΣΙΑ

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

11. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2022 κατ’ άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

12. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

13. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και της επακόλουθης μη δυνατότητας λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 9η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο όπως παραπάνω ορίζεται, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού. Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, δηλαδή κατά την έναρξη της 28.08.2022 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία απευθείας με ηλεκτρονική σύνδεση αυτής με τα αρχεία της ΕΛΚΑΤ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα υπό 2 κατωτέρω, αφού καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα στην προθεσμία που τάσσεται. ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ 18/779/2017 ΠΑΛ. ΤΑΤΟΙΟΥ 4 – 14671 – ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/πων:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.blekedros.com) στο διαδίκτυο, το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου / εκπροσώπου. Το έντυπο αυτό συνοδευόμενο από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, καθώς και φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα), στα γραφεία της Εταιρείας [Κηφισιά Αττικής, Παλαιά Τατοΐου αριθ. 4 ΤΚ 14671], ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση   investors@blekedros.com, με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 02.09.2022».

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα 210 6204194 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα), τόσο μέσω - στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@blekedros.com όσο και στο τηλέφωνο 210 6204194 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 18.08.2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 20.08.2022, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 26.08.2022, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ 18/779/2017 ΠΑΛ. ΤΑΤΟΙΟΥ 4 – 14671 – ΚΗΦΙΣΙΑ μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 27.08.2022.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο την 27.08.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο την 27.08.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) και της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.blekedros.com).

4. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Τα διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθ. 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, ανηρτημένα στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.blekedros.com) από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα έγγραφα αυτά και πληροφορίες είναι τα ακόλουθα:

α) η παρούσα πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση
β) ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου
δ) το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση που συγκαλείται με την παρούσα
ε) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους
στ) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας
ζ) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων

Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν απλά αντίγραφα των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 σε έγχαρτη μορφή και χωρίς χρέωση, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας επί της Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά Αττικής, ή επικοινωνώντας με την Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Υπεύθυνη κα Αικατερίνη Τζιάφα), στο τηλέφωνο 210 6204194 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 • ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ
 • ΓΣ

  Σχετικα αρθρα

  Στο Λαύριο το πρώτο υδάτινο πεδίο στην Αττική

  admin

  Σουντάρ Πιτσάι (CEO Google) προς υπαλλήλους: Μην ταυτίζετε τη διασκέδαση με το χρήμα

  admin

  Ρόμπυ Μπουρλάς (CEO Public Group): Σχεδιάζεται η ενοποίηση των brands «Public» και «MediaMarkt»

  admin

  Tesla: Γιατί ανακαλεί 1,1 εκατ. οχήματα – Πώς θα λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

  admin

  Επ. Ανταγωνισμού: Νέα παράταση έως 30/09 της 2ης δημόσιας διαβούλευσης για τις κατασκευές

  admin

  ITA Airways: Νέες διηπειρωτικές πτήσεις από Ρώμη για Τόκιο, Μαλδίβες & Νέο Δελχί

  admin

  ΔΕΗ: Αγορά 122.25 ιδίων μετοχών – Στα €5,097 η μέση τιμή κτήσης

  admin

  PepsiCo: Σταματήστε την παραγωγή στη Ρωσία – Πώς βγήκε η απόφαση (vid)

  admin

  ΔΕΗ: Στο 0,5179% το ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

  admin

  Attica Group: Στα €201,45 εκατ. οι ενοποιημένες πωλήσεις το α’εξάμηνο

  admin

  Attica Group: Αύξηση για τις πωλήσεις στα €201,45 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο 2022

  admin

  MIG: Πωλήσεις €205,1 εκατ. στο α’ εξάμηνο- Αύξηση 58%

  admin