Image default
PIRAEUS BANK

Η Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις της με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και την εναρμόνιση των εργασιών της με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής παρέχει χρηματοδοτήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG). Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε στην παροχή χρηματοδοτήσεων με ESG χαρακτηριστικά και ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας σε κλάδους, από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι και πρόσφατα τη ναυτιλία αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή της στην προώθηση της κυκλικής βιώσιμης οικονομίας.

Στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, στοχεύοντας στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την λειτουργία τους, στην διασφάλιση των βέλτιστων εργασιακών συνθηκών και στην μεγιστοποίηση της προσφοράς τους στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε νέα χρηματοδότηση με κριτήρια ESG προς την  εταιρεία SAKOS A.E. Η εταιρία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1996 με στόχο την παραγωγή και εμπορία πλαστικών εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Η εταιρεία SAKOS  δημιουργεί προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες υψηλών επιστημονικών και τεχνικών προδιαγραφών και για την επίτευξη αυτού του στόχου,  εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλες τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες της.  Κατέχει πιστοποιήσεις ΕΝ ISO 9001:2008, Διαχείριση Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 από τον Ιούλιο του 2018 και πιστοποιείται με το πρότυπο

“OK COMPOST”, έχοντας την ικανότητα να παράγει προϊόντα με πολυμερή υλικά με βάση το άμυλο PLA. Μεταξύ των πιο πρόσφατων καινοτομιών είναι τα κορυφαία Clean Foil Room (CFR-VIII) και Καθαροί Χώροι Σακούλας (CBR-VI) που είναι πλήρως συμβατά με το πρότυπο ISO 14644, κλάσης 8 και κλάσης 6, μειώνοντας ριζικά την παρουσία εντόμων ή μικροσωματιδίων (μικροβιακοί φορείς). Σκοπός της εταιρείας είναι η διατήρηση του ισοζυγίου “Εξαιρετικά καθαρός χώρος εργασίας με πιστοποίηση, με μηδενική επιβάρυνση περιβάλλοντος”.  Τα τελευταία χρόνια επενδύει συνεχώς στην βελτίωση τόσο των κτιριακών της υποδομών, όσο και στον μηχανολογικό της εξοπλισμό χρησιμοποιώντας δικά της κεφάλαια και κάνοντας χρήση των ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου, ενώ λαμβάνει ιδιαίτερη πρόνοια για την εκπαίδευση του προσωπικού και τη διάδοση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης με σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. Με τη σύμπραξη της Τράπεζας Πειραιώς η εταιρεία δεσμεύεται συμβατικά στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας ενδεικτικά στόχους που αφορούν την σημαντική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών και τη διάθεση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, υψηλής περιβαλλοντικής απόδοσης, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει υλοποιήσει έναν αριθμό τέτοιων συμβάσεων που αφορούν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων που ξεπερνά τα  €300 εκ. Μέσω αυτών των συμβάσεων η Τράπεζα έχει υποστηρίζει ενεργά την χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη και θέματα που αφορούν την επίδραση των χρηματοδοτήσεων στην Κοινωνία. Το περιβαλλοντικό όφελος που αναμένεται να επιτευχθεί τα επόμενα έτη από την ενεργή σύμπραξη των επιχειρήσεων και της Τράπεζας Πειραιώς εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, στην ορθολογική χρήση πρώτων υλών, καθώς και γενικότερα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σχετικα αρθρα

Τρ. Πειραιώς: Αναλυτικά οι όροι της νέας εθελουσίας εξόδου

admin

Σημαντικές διακρίσεις για την Τράπεζα Πειραιώς στο Emerging EMEA Executive Team Survey 2022

admin

Χαντζηνικολάου: Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοστατεί στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας

admin

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την εξαγορά της Iolcus Investments

admin

Τρ. Πειραιώς: Υψηλή βαθμολογία στα πανευρωπαϊκά stress tests για το κλίμα

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Συμμετοχή στην κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου της Cero Generation στην Ελλάδα

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Αίτηση ένταξης στο “Ηρακλής ΙΙ” του Sunrise III, λογιστικής αξίας €506 εκατ.

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία για τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 2,7 δισ. ευρώ

admin

Γ. Χαντζηνικολάου (Τρ. Πειραιώς): Καθοριστικός ο ρόλος των τραπεζών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

admin

Τρ. Πειραιώς: Σημαντικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές εν μέσω ανησυχιών για ασθενέστερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό

admin

Απεργιακές κινητοποιήσεις στις τράπεζες Εθνική και Πειραιώς

admin

BofA: Προβληματισμος για το α’ τριμηνο Πειραιως-Eurobank

admin