Στο διάγραμμα βλέπουμε ότι λίγο χαμηλότερα στα 4,99 έχουμε την ισότητα του τρέχοντος πτωτικού με το πρώτο της διπλής κορυφής. Το επόμενο σημείο είναι το χαμηλό έτους στα 4,76. Μέχρι αυτό το σημείο οι τιμές κατέβηκαν από τα 11 ευρώ σε δυο ίσα μεταξύ τους πτωτικά σκέλη κι αυτό αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μην δούμε χαμηλότερη τιμή, προς το παρόν τουλάχιστον.

Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε κατά πόσο θα υπάρχει θετική απόκλιση μια και κάτι τέτοιο φαίνεται πιθανό προς το παρόν, αν τελικά δούμε χαμηλότερες τιμές κλεισίματος (<5,155) στο ημερήσιο.

Στην περίπτωση βέβαια που δούμε τιμές κάτω από τα 5,14 ευρώ θα μιλάμε για 5κυματική πτώση κι αυτό θα ενισχύσει και την πιθανότητα να δούμε χαμηλότερο χαμηλό έτους έστω και μετά από ανοδική διόρθωση.