Διάψευση των όποιων ελπίδων είχε αφήσει η διάσπαση που είδαμε πριν μια εβδομάδα με το νέο χαμηλό που εκτιμάται σαν κύμα 5 με την κλασική θετική απόκλιση το οποίο έχει ήδη περάσει την ισότητα με το πρώτο κύμα.

Η αντοχή της επόμενης οριζόντιας στήριξης στο χαμηλό του Ιουλίου είναι καθοριστική σύμφωνα με τα όσα γράφτηκαν και για τους SP500 & DJIA εδώ. Λίγο χαμηλότερα έχουμε το 61,8% fibo επίπεδο διόρθωσης όλου του ανοδικού από τα χαμηλά του 2020 που συμπίπτει με τον πρώτο στόχο του μεγάλου ΩΚΩ που παραμένει ενεργοποιημένος κι ο χαμηλότερος στόχος του είναι στην περιοχή των 9000 μονάδων.

Το τελευταίο υψηλό στις 13181 μονάδες είναι το επίπεδο που πρέπει να διασπαστεί ανοδικά για το καλό σενάριο.

Αποποίηση ευθύνης