Image default
Επιχειρήσεις

Phoenix Vega Mezz: Λειτουργικά κέρδη €1,2 εκατ. στο εξάμηνο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Phoenix Vega Mezz PLC («Εταιρεία») σε συνεδρία του στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2022, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην Εταιρεία («Ομολογίες»).

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το 1ο εξάμηνο 2022 και τα συγκριτικά τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2022 και στις 31 Δεκεμβρίου 2021 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας (περίπου 70% του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες.

Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το πρόγραμμα προτεραιότητας πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης).

Δεδομένου ότι για το 1ο εξάμηνο 2022 εφαρμόστηκε η σειρά προτεραιότητας προ της επιτάχυνσης, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €13,7 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει, ενώ μετά τις 30 Ιουνίου 2022 η Εταιρεία έχει λάβει επιπλέον κουπόνια €4,7 εκατ.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων και τα έξοδα του Χ.Α.

Στις 13 Ιουλίου 2022, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €18,0 εκατ., με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €0,05 σε €0,0356 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, το ποσό των €18,0 εκατ. θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας μέσω επιστροφής μετρητών, ποσού €0,0144 ανά μετοχή.

Η διαδικασία μείωσης και διανομής κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2022. Η Εταιρεία θα προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα της διανομής κεφαλαίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Διαβάστε ακόμη

S&P: Ανάπτυξη και το 2023 για την Ελλάδα – «Αγκάθι» παραμένει ο τραπεζικός κλάδος

Ισπανία: To πλαφόν στο φυσικό αέριο έφερε μείωση 24,4% στους λογαριασμούς

Ευρωαγορές: Ισχυρά κέρδη παρά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

 

Σχετικα αρθρα

Δωρεάν διάθεση 270.000 Ψηφιακών Πιστοποιητικών/Υπογραφών σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις

admin

Ο «προθάλαμος» του Χρηματιστηρίου και ο στόχος του developed markets

admin

Κοντόπουλος: Task force για να επιστρέψει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές

admin

Ideal: Πώληση 85.000 ιδίων μετοχών-Στόχος η μεγαλύτερη διασπορά σε χαρτοφυλάκια

admin

Οκτώ ελληνικές εταιρείες τροφίμων-ποτών σε αποστολή στην Ασία

admin

Μπλε Κέδρος: Νέα οικονομική και διοικητική διευθύντρια η Αικ. Πετροπούλου

admin

Premia Properties: Ειδικός διαπραγματευτής η Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή

admin

DIGISEC: Κέρδισε το Βραβείο “Startup of the year” (pics)

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τζίρος €2,762 δισ. στο εννεάμηνο

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή κερδοφορία και άλμα εσόδων στα 2,7 δισ. το 9μηνο

admin

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Άνω του 5% το ποσοστό της Goldman Sachs

admin

ΟΠΑΠ Forward: Στηρίζει τις δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για έβδομη συνεχή χρονιά (pics)

admin