Image default
Οικονομία

ΕΕΕΠ: Εκσυγχρονίζει την πλατφόρμα που «καταγράφει» το σύνολο της αγοράς τυχερών παιγνίων

Στην συγκεκριμένη πλατφόρμα υπάρχει καταγεγραμμένη όλη η αγορά από παρόχους και προμηθευτές μέχρι και παιχνίδια. 

Τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την πλήρη ψηφιοποίηση της πλατφόρμας που καταγράφει το σύνολο της αγοράς παιγνίων, τους παρόχους, τους προμηθευτές αλλά και όλα τα παιχνίδια που προσφέρονται στην ελληνική επικράτεια προωθεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί το «μάτι» της Επιτροπής και ο εκσυγχρονισμός της και κυρίως η ψηφιοποιήση της είναι μονόδρομος.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΕΠ ενέκρινε την παράταση της σύμβασης μεταξύ της Επιτροπής και της Ένωσης Εταιρειών «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Ε.Π.Ε. – COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», για την υλοποίηση του υποέργου Νο 1 της Πράξης “Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων, Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x”, που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, κατόπιν έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πλατφόρμα

Στην συγκεκριμένη πλατφόρμα υπάρχει καταγεγραμμένη όλη η αγορά από παρόχους και προμηθευτές μέχρι και παιχνίδια.

Η πλατφόρμα έχει πάνω από 1400 στοιχεία της αγοράς ανάμεσα στα οποία τα μητρώα αδειοδοτημένων παρόχων, τα παιχνίδια που παίζονται στην ελληνική επικράτεια και ξεπερνούν τα 6.000 καθώς και οι πιστοποιήσεις τους από εξουσιοδοτημένους συμβούλους, οι άδειες καταλληλόλητας, οι πιθανές αλλαγές στις συνθέσεις των αδειών των παρόχων σε επίγεια και διαδικτυακά καζίνο κ.λπ.

Το έργο εκσυγχρονισμού

Το έργο αφορά στη δημιουργία της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παιγνίων και παρόχων υπηρεσιών παιγνίων, αλλά και της εποπτείας και ελέγχου της αγοράς παιγνίων στην ελληνική επικράτεια, από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Ειδικότερα, μέσω του έργου προτείνεται η επέκταση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ώστε σε πρώτο επίπεδο να καλυφθούν οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της, για αναγνώριση και ενσωμάτωση νέων τομέων τυχερών παιγνίων στη χώρα και σε δεύτερο επίπεδο να είναι δυνατή η πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη παροχή υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προς τις επιχειρήσεις, το δημόσιο και τους πολίτες.

Βασική επιδίωξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά των τυχερών παιγνίων σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι να μπορεί να αντιδρά ευέλικτα και γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς, αναγνωρίζοντας τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις στην αγορά των τυχερών παιγνίων και να προσαρμόζεται γρήγορα στις απαιτήσεις τους, όπως προϋποθέτει ο θεσμικός της ρόλος.

Συγκεκριμένα με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, σε επίπεδο λειτουργικότητας:

  • απλουστεύεται η διαδικασία των αιτήσεων πιστοποίησης προς όφελος των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων,
  • ηλεκτρονικοποιείται πλήρως η διαδικασία των πιστοποιήσεων, χωρίς τη διακίνηση έντυπων δικαιολογητικών, μεταξύ επιχειρήσεων- φυσικών προσώπων και της Ε.Ε.Ε.Π., αλλά και με πλήρη υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών στις περιπτώσεις που απαιτείται,
  • αξιοποιείται η ψηφιακή υπογραφή που διαθέτουν τα στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π. στην κατεύθυνση της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης της διαδικασίας των πιστοποιήσεων και της έκδοσης ηλεκτρονικών αποφάσεων με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής και τέλος,
  • επιταχύνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων πιστοποίησης, μέσω διασυνδέσεων που πραγματοποιούνται με τρίτα συστήματα.

Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΕΠ αποφάσισε:

1. Την παράταση της Σύμβασης μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και της Ένωσης Εταιρειών «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Ε.Π.Ε. – COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», κατόπιν της έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως εξής :

i. Παράταση της χρονικής διάρκειας της ενότητας εργασίας ΕΕ8 «Παραγωγική Λειτουργία» κατά τρείς (3) μήνες, με διαμόρφωση της τελικής χρονικής διάρκειας της ενότητας εργασίας ΕΕ8 στους έξι (6) μήνες.

ii. Παράταση της χρονικής διάρκειας της ενότητας εργασίας ΕΕ9 «Δράσεις ενημέρωσης`και προβολής – Μελέτες οικονομικής βιωσιμότητας» κατά τρείς (3) μήνες, με διαμόρφωση της τελικής χρονικής διάρκειας της ενότητας εργασίας ΕΕ9 στους τέσσερις (4) μήνες.

iii. Παράταση της χρονικής διάρκειας της ενότητας εργασίας ΕΕ10 «Διαχείριση και συντονισμός Έργου», κατά τρείς (3) μήνες, με διαμόρφωση της τελικής χρονικής διάρκειας της ενότητας εργασίας ΕΕ10 στους δεκαεπτά (17) μήνες.

2. Την τροποποίηση, κατά τα ανωτέρω, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου, ως εξής :

– Νέα διάρκεια υλοποίησης: 17 μήνες και Νέα ημερομηνία λήξης: 27.12.2022.

3. Την Ανακοίνωση Τροποποίησης της Σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED e-Notices) και την ανάρτηση της σχετικής Πράξης Τροποποίησης της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 (Α 147).

Σχετικα αρθρα

ΙΝΚΑ: Συλλαλητήριο κατά της ακρίβειας – «Δεν πάει άλλο ο εμπαιγμός»

admin

Σπανάκης: Πλέον, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν θα έχουν παρακράτηση από τη σύνταξή τους

admin

Έρευνα: Οι Έλληνες εργάζονται κατά μέσο όρο περισσότερο από τους εργαζόμενους στην ΕΕ

admin

Σκυλακάκης: Τέρμα τα «κόλπα» με το ρεύμα – Εκ του πονηρού οι αντιδράσεις για το πράσινο τιμολόγιο

admin

Αποκαλυπτήρια στο νέο Επενδυτικό Ταμείο  

admin

Αύξηση του ΑΕΠ 2,1% το γ’ τρίμηνο του 2023

admin

Πού κυμαίνονται οι τιμές 12 βασικών προϊόντων λίγο πριν τα Χριστούγεννα

admin

Β. Σπανάκης: Πλέον, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν θα έχουν παρακράτηση από τη σύνταξή τους

fastpath

«Χείρα βοηθείας» από την ΕΕ για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις – Ο ρόλος του CTEO της Κομισιόν

fastpath

Υπογραφή σύμβασης αποκατάστασης και συντήρησης του κτιρίου του ΣτΕ στο Αρσάκειο Μέγαρο

fastpath

Στο 3,70% το επιτόκιο των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

fastpath

Κωστής Χατζηδάκης: Το Σύνταγμα δεν καθαγιάζει τη φοροδιαφυγή

fastpath