Image default
Επιχειρήσεις

ΟΠΑΠ: Από 9/11 η διαπραγμάτευση των μετοχών από την ΑΜΚ

ΟΠΑΠ: Από 9/11 η διαπραγμάτευση των μετοχών από την ΑΜΚ

Την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών, από την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) λόγω επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2022, από τις 9 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Ειδικότερα:

H OΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 6 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2022, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2019 – 2023).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 07.11.2022 αποφάσισε την έκδοση τριών εκατομμυρίων εξήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων (3.061.904) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2022. Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του ως άνω μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από τους δικαιούχους μετόχους (δηλαδή από 21.10.2022 έως 27.10.2022), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 12,17 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2022 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 20.10.2022.

Στo πλαίσιo της ως άνω επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2022, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του. Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 2.832 μέτοχοι και ζήτησαν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από το οποίο προέκυψαν συνολικά τρία εκατομμύρια εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (3.061.904) νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (€918.571,20) και ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν εννέα εκατομμυρίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€109.002.557,70), διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα μία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα εννέα (363.341.859) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του N. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 50.000.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση.

Στις 22.09.2022 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3058067 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. 2698895/22.09.2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Δ/νση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή –Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εισηγμένων A.E., με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 4.449.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 14.830.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι»), που αποφασίστηκαν με την από 6 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, στις 07.11.2022, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των εννιακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (€918.571,20) με συμψηφισμό, το οποίο αποτελεί μέρος της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 6 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 08.11.2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 9 Νοεμβρίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των τριών εκατομμυρίων εξήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων (3.061.904) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.

 • ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
 • ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
 • ΟΠΑΠ ΑΕ
 • προσωρινό μέρισμα
 • επανεπένδυση

  Σχετικα αρθρα

  ΔΕΗ: Παράταση των διαπραγματεύσεων με την Enel

  admin

  Δήμας: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας

  admin

  Κυριακάτικη αργία: Προς πλήρη κατάργηση με νομοσχέδιο από το υπ. Ανάπτυξης

  admin

  Starbucks: Η μειωμένη ζήτηση και ο Covid στην Κίνα επισκίασαν κέρδη και έσοδα

  admin

  Intracom: Πρόθεση εισόδου της Intracom Properties στο Χ.Α. μέσω της «Κλουκίνας – Λάππας»

  admin

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1,2 εκατ. νέων μετοχών- Οι δικαιούχοι

  admin

  Τέρνα Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1.200.000 νέων μετοχών σε διοικητικά στελέχη

  admin

  MIG: Με ποσοστό άνω του 5% και ο Αναστάσιος Στάμου με τη ΡΟΛΟΠΑΚ

  admin

  Μηδενίστηκε το ποσοστό της Rinoa Ltd στην Attica Bank

  admin

  Η Cityzen διευρύνει τη συνεργασία της με τη Lidl (pics)

  admin

  Ομολογιακό δάνειο 75,1 εκατ. ευρώ από τη Λάμψα

  admin

  Λάμψα: Κάλυψη ομολογιακού δανείου 75 εκατ. ευρώ από ΕΤΕ-Αlpha Bank-Eurobank

  admin