Image default
Οικονομία

Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Πιστώσεις 1,5 δισ. ευρώ το 2023 για έργα ΠΔΕ και Ταμείου Ανάκαμψης – Ποσό 144 εκατ. στον Ε-65

Ποσό περίπου 1,5 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2023 για το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, όσον αφορά στα ποσά που θα προέλθουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (1,080 δισ.) και το Ταμείο Ανάκαμψης (415 εκατ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση υποδομών. Στα 2,4 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός του υπουργείου. Το μεγάλο επενδυτικό πλάνο.

Πιστώσεις περίπου 1,5 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2023, που μόλις προ ημερών κατατέθηκε από το ΥΠΟΙΚ στη Βουλή, για το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, όσον αφορά τουλάχιστον στα ποσά που θα προέλθουν από το ΠΔΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, για τον σκοπό της χρηματοδότησης υποδομών διατίθενται πιστώσεις ύψους 1,080 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 415 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 2023. Για παράδειγμα, για τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει και να λειτουργήσει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για το 2023 προβλέπεται δαπάνη ύψους 144 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ευρύτερα ο προϋπολογισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2023 προβλέπει ανώτατο όριο δαπανών στα 2,346 δισ. ευρώ έναντι εκτίμησης για ποσό 1,797 δισ. ευρώ στο 2022 (τα 14 εκατ. ευρώ αφορούν σε παρεμβάσεις λόγω covid-19, ΠΔΕ 870 εκατ. και RRF 128 εκατ. ευρώ). Το υπόλοιπο ποσό των 851 εκατ. ευρώ για το 2023 σχετίζεται με τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου.

Οι πιστώσεις

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2023, στις προβλέψεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 περιλαμβάνονται επιπρόσθετες πιστώσεις για την επιχορήγηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ για δράσεις συντήρησης σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και πιστώσεις για την επιχορήγηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ΑΕ για την παράταση των συμβάσεων ανάθεσης παροχής συγκοινωνιακού έργου με τα οικεία ΚΤΕΛ ΑΕ, με δυνατότητα προσαύξησης του ανατιθέμενου έργου έως 25%.

Από το ΠΔΕ χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν στην κατασκευή των εθνικών οδικών αξόνων, στην κατασκευή των έργων Μετρό, στην κατασκευή νέου σιδηροδρομικού δικτύου και στην επέκταση/βελτίωση του ήδη υπάρχοντος, στην κατασκευή της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, στα λιμενικά έργα και στα έργα για τα αεροδρόμια, στα εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και στα έργα του συνολικού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας.

Επίσης, χρηματοδοτούνται έργα κτιριακών υποδομών που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των τομέων της υγείας, παιδείας και δικαιοσύνης (νοσοκομεία, σχολεία, δικαστικά μέγαρα, φυλακές), καθώς και έργα για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Για τους σκοπούς αυτούς, προβλέπεται για το 2023 συνολικό «κονδύλι» 1,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα τελευταία χρόνια προωθεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που υπολογίζεται σε περίπου 13 δισ. ευρώ, έργα που κατά το υπουργείο θα φέρουν ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας. Πρόκειται για υποδομές που σχετίζονται με οδικούς άξονες, κατασκευή φραγμάτων, αντιπλημμυρικών έργων και έργων ύδρευσης – άρδευσης, για κτηριακά έργα, projects στις μεταφορές (Μετρό, σιδηρόδρομος, λεωφορεία κ.α.) αλλά και σε κάθε μέτωπο υποδομών, με χρηματοδότηση και από ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, RRF.

Ο τακτικός προϋπολογισμός

Όπως σημειώνεται, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέλεση της αποστολής του, όπως είναι η υλοποίηση των έργων υποδομών της χώρας και η ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου προβλέπεται να καλύψουν κυρίως δαπάνες για:

  • την επιχορήγηση των συγκοινωνιακών φορέων,
  • την αποζημίωση σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, λόγω απώλειας εσόδων από τις απαλλαγές καταβολής κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
  • την επιχορήγηση στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων,
  • την αποζημίωση για παροχή υπηρεσιών Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές,
  • τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
  • τη λειτουργία της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και
  • τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Στις εκτιμήσεις προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 έχουν συμπεριληφθεί συνολικές πιστώσεις ύψους 14 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19 και περιλαμβάνουν κυρίως ενισχύσεις των συγκοινωνιακών φορέων για την κάλυψη πραγματοποιηθεισών δαπανών που σχετίζονται με μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορoνοϊού.

Έχουν συμπεριληφθεί επίσης πιστώσεις ύψους 18,3 εκατ. ευρώ που αφορούν σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και συγκεκριμένα την ενίσχυση των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ για την κάλυψη της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Το ποσό αυτό αποτυπώνεται ως παρέμβαση στον υποτομέα των Νομικών Προσώπων.

Επενδυτικό πρόγραμμα 13 δισ. ευρώ

Προ ημερών ο υπουργός, Κ. Καραμανλής, μιλώντας και σε σχετικό συνέδριο («Athens Investment Forum») τόνισε ότι στην αναπτυξιακή αυτή πορεία συνεισφέρει τα μέγιστα ο κλάδος των υποδομών, γιατί τα μεγάλα έργα σημαίνουν εκτεταμένη μόχλευση κεφαλαίων, ευρεία κινητοποίηση πόρων, απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ανέφερε ότι «από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, θέσαμε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ. Τότε λίγοι πίστεψαν ότι θα μπορούσαμε αυτό το σχέδιο να το ξεδιπλώσουμε μέσα σε μία θητεία και αρκετοί μας είπαν ότι ήταν ένα σχέδιο πολύ φιλόδοξο και πολλές φορές έλεγαν ότι είναι απραγματοποίητο. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι αθηνοκεντρικό, αλλά είναι δίκαια κατανεμημένο, σωστά σχεδιασμένο, σε ολόκληρη την επικράτεια. Ένα πρόγραμμα που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα Δημοσίων Έργων μετά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων».

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν έμεινε στα χαρτιά, επισημαίνοντας ότι «μέσα σε τρία χρόνια καταφέραμε να δημοπρατήσουμε έργα ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ. Και να συμβασιοποιήσουμε έργα ύψους 4,2 δισ. ευρώ». Παρέπεμψε δε στη μελέτη του ΙΟΒΕ, που καταδεικνύει ότι ο κλάδος των κατασκευών, για πρώτη φορά μετά το 2008, αποτιμά ως θετικές τις προσδοκίες του για το μέλλον. Ενώ σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, βάσει του σχεδιασμού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, η άμεση συνεισφορά των κατασκευών στο ΑΕΠ θα ανέλθει στο 7,7% ως το 2026.

Σχετικα αρθρα

Διαβάστε αύριο στη «Ν»

admin

Ποια πρόστιμα «φωτιά» φέρνει ο νέος ΚΟΚ – Η παράβαση Νο 1

admin

Η Eurobank μεγαλύτερος μέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας

admin

Eurobank: Εξαγορά ποσοστού 13,4% της Ελληνικής Τράπεζας

admin

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ανακοινώθηκε παράταση ως 20/12 για την απογραφή στο «ΕΡΓΑΝΗ»

admin

Ετοιμάζονται «αλλαγές» για τον ρόλο της Κομισιόν στην Ευρωζώνη

admin

Deutsche Bank: Να εξεταστούν οι ελληνικές τράπεζες ως βιώσιμες επενδυτικές επιλογές

admin

Τα αυξημένα κόστη φρενάρουν την οικοδομή

admin

Κρυφό «δώρο» στους εφοπλιστές – Μείωση στο 5% της φορολογίας των μερισμάτων

admin

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Αναστέλλεται η πρόσβαση του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα

admin

Επίδομα θέρμανσης: Η προθεσμία υποβολής της αίτησης – Τα κριτήρια

admin

Ενεργειακή θηλιά για την ΕΕ το ρωσικό LNG – Το πληρώνει χρυσάφι και δεν θέλει να ακούει για εμπάργκο

admin