Image default
Οικονομία

ΕΛΙΝΟΙΛ: Η προστασία των καταναλωτών στο επίκεντρο της «Δέσμευσης Ποιότητας»

Η ελίν λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει τους καταναλωτές κατά την αγορά καυσίμων κίνησης ή πετρελαίου θέρμανσης από φαινόμενα παραβατικότητας και νοθείας καυσίμων.

Η ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις και η αύξηση των φαινομένων παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων αποτελούν ένα τριπλό χτύπημα για τους καταναλωτές οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, την ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια και τις αμφιβολίες αναφορικά με την ποιότητα και την ποσότητα καυσίμων που πραγματικά λαμβάνουν όταν αγοράζουν καύσιμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης είναι αυξημένη κατά 40% κατά τις πρώτες εβδομάδες διάθεσής του σε σχέση με την περίοδο έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι, ενώ για τα καύσιμα κίνησης η ζήτηση κατέγραψε μικρή πτώση που κυμαίνεται από 3% έως 7% τον Οκτώβριο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Παρά τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει η ζήτηση, δύο παράγοντες εξακολουθούν να καθορίζουν την αγορά: το γεγονός ότι η καθημερινότητα έχει επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας ύστερα από μια διετία περιορισμών λόγω του COVID-19 και οι επιχειρήσεις (και κατά συνέπεια η οικονομία) έχουν επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς εντείνοντας σε πολλές περιπτώσεις τη δραστηριότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις αναμένεται να έχουν αυξημένες ανάγκες για καύσιμα, ενώ οι εταιρείες του κλάδου της εμπορίας πετρελαιοειδών θα πρέπει να προσαρμοστούν όχι μόνο στις ανάγκες της ζήτησης, αλλά και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιταγές που υποδεικνύουν τα κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια).

Η προστασία των καταναλωτών βασικός πυλώνας διασφάλισης των κοινωνικών κριτηρίων

Τι σημαίνει όμως στην πράξη τήρηση των κριτηρίων ESG; Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση της ΕΛΙΝΟΙΛ (ελίν) και της ανταπόκρισης στη δέσμευση εκπλήρωσης των κοινωνικών κριτηρίων. Εδώ και 68 χρόνια, η εταιρεία έχει καταστήσει σαφές τόσο μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις της διοίκησης όσο και μέσα από τη στρατηγική που ακολουθεί ότι αντιμετωπίζει τους πελάτες της με σεβασμό και εντιμότητα και εστιάζει στην προστασία τους από παραβατικές συμπεριφορές, θέτοντας υψηλά ποιοτικά πρότυπα σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, αλλά και εφαρμόζοντας με προσήλωση διαδικασίες που εγγυώνται την άριστη επιχειρησιακή της λειτουργία.

Πιο συγκεκριμένα, η ελίν λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει τους καταναλωτές κατά την αγορά καυσίμων κίνησης ή πετρελαίου θέρμανσης από φαινόμενα παραβατικότητας και νοθείας καυσίμων εφαρμόζοντας ένα καινοτόμο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα, τη «Δέσμευση Ποιότητας», με τρία επίπεδα ελέγχου.

Η εταιρία είναι η μοναδική στην Ελλάδα που εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο, εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από τρία μέρη σύνολο διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Οι διαδικασίες αυτές προστατεύουν διαχρονικά τους πελάτες από παραβατικές συμπεριφορές και κακές πρακτικές, όπως η νοθεία και η κλοπή ποσοτήτων μέσω καταδολίευσης των αντλιών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1998, μέσω της συνεργασίας με το ΕΜΠ, ενώ με τη σημερινή του μορφή υλοποιείται από το 2019.

Τι περιλαμβάνει η «Δέσμευση Ποιότητας» τριπλού ελέγχου της ΕΛΙΝΟΙΛ

H «Δέσμευση Ποιότητας» τριπλού ελέγχου της ΕΛΙΝΟΙΛ περιλαμβάνει τρία επίπεδα ελέγχου στα οποία εμπλέκονται ολόκληρη η αλυσίδα αξίας της εταιρείας αλλά και ανεξάρτητοι διεθνώς αναγνωρισμένοι φορείς. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο επίπεδο ελέγχου, η ίδια η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη υπηρεσία Ποιοτικού Ελέγχου που διασφαλίζει τη σωστή εκτέλεση της διαδικασίας κατά την παράδοση των καυσίμων. Με δειγματοληπτικούς ελέγχους, πιστοποιεί την ακεραιότητα στην ποσότητα παράδοσης ενώ τα ιδιόκτητα βυτιοφόρα της εταιρίας διαθέτουν σύστημα GPS και μετρητές στάθμης, µέσω των οποίων παρακολουθούνται αντίστοιχα η πορεία τους και οι ποσότητες παράδοσης, εξασφαλίζοντας την παραλαβή πετρελαίου. Επίσης, η εταιρία διενεργεί με μυστικά, δικά της οχήματα, ελέγχους για πειραγμένες αντλίες και ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια του δικτύου της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές οι οποίες είναι παγκοσμίως οι πιο απαιτητικές για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

Κατά το δεύτερο επίπεδο ελέγχου, οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τη συνδρομή του ανεξάρτητου φορέα Bureau Veritas, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο και πλέον αξιόπιστο εργαστήριο ανάλυσης πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Ο φορέας διενεργεί αυτοβούλως περισσότερους από 1.000 δειγματοληπτικούς ελέγχους τον χρόνο στα καύσιμα και λιπαντικά, σε όλα τα πρατήρια ελίν, σε όλες τις παραλαβές στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την παραλαβή, καθώς και στην αποθήκευση και διακίνηση. Στη συνέχεια, η Bureau Veritas αναλύει τα δείγματα και γνωστοποιεί στην ΕΛΙΝΟΙΛ τα αποτελέσματα των μετρήσεών της.

Κατά το τρίτο επίπεδο ελέγχου, η επίσης ανεξάρτητη Lloyd’s Register διασφαλίζει ότι τόσο οι έλεγχοι της ίδιας της ΕΛΙΝΟΙΛ, όσο και του φορέα διενεργούνται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Ο έλεγχος της Lloyd’s περιλαμβάνει γραπτές διαδικασίες για κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις και εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις της στρατηγικής Διασφάλισης Ποιότητας. Παράλληλα πιστοποιεί την ολοκληρωμένη διαχείριση διασφάλισης ποιότητας σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της ΕΛΙΝΟΙΛ. Εννοείται ότι στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται παράβαση, η εταιρία εφαρμόζει αυστηρά μέτρα.

Ένα βήμα παρακάτω με τα καύσιμα Crystal Next

Η επιλογή ποιοτικού καυσίμου είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του κινητήρα ή του καυστήρα, όσο και για τον οικονομικό προϋπολογισμό των καταναλωτών, αφού τους προστατεύει από επιπλέον έξοδα συντήρησης. Η σειρά των εξελιγμένων καυσίμων Crystal Next της ελίν ενσωματώνει όλες τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρίας διασφαλίζοντας την πλήρη και απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Στη σειρά ανήκουν: τα καύσιμα κίνησης Unleaded και Diesel Crystal Next. Συγκεκριμένα, τα καύσιμα κίνησης Crystal Next καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες των οδηγών όχι μόνο λόγω της εξοικονόμησης καυσίμου που προσφέρουν αλλά και χάρη στα οφέλη που προκύπτουν από την καλύτερη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο καύσιμα έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σε εργαστηριακές και σε πραγματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των οποίων διανύθηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα με διαφορετικούς τύπους οχημάτων, με τα αποτελέσματα να ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Σχετικα αρθρα

Παράγωγα: Η συσσώρευση δεν άλλαξε τις short θέσεις

admin

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα Χριστούγεννα τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης

admin

Σ. Ζαχαράκη: Πρωταθλητής της παγκόσμιας ανάκαμψης ο ελληνικός Τουρισμός

admin

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι 5.124 οι θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Η κατανομή

admin

Μαρίνα Πύλου: Δύο προσφορές στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίησή της

admin

Θεσσαλονίκη: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

admin

ΕΦΚΑ: Διπλασιάζονται οι δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

admin

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για τους Νέους Αγρότες από την Αν. Μακεδονία-Θράκη

admin

Υπ Εσωτερικών: Κάλυψη 5.124 θέσεων από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

admin

Υπερταμείο: Αποχωρεί ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ

admin

Στην ΕΚΤ «ξαναβλέπουν» το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στην κατοχή κρατικού χρέους από τις τράπεζες

fastpath

Η Ευρώπη έχει ξοδέψει πάνω από 700 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

admin