Image default
Οικονομία

Σύμβουλος για την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς των καζίνο

Η «KLC Δικηγορική Εταιρεία» επελέγη από την ΕΕΕΠ ως νομικός σύμβουλος για  την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς των καζίνο που επιχειρείται με στόχο την δημιουργία ενός νέου φιλόξενου περιβάλλοντος που θα βοηθήσει στην επιβίωση των καζίνο της χώρας μας αλλά και θα προσελκύσει παίκτες από όλο τον κόσμο.

Η «KLC Δικηγορική Εταιρεία» επελέγη από την ΕΕΕΠ ως νομικός σύμβουλος για την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς των καζίνο που επιχειρείται με στόχο την δημιουργία ενός νέου φιλόξενου περιβάλλοντος που θα βοηθήσει στην επιβίωση των καζίνο της χώρας μας αλλά και θα προσελκύσει παίκτες από όλο τον κόσμο.

Ήδη η Επιτροπή επεξεργάζεται τις προτάσεις που έχουν λάβει από τους ιδιοκτήτες των 10 καζίνο που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία στην χώρα μας ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και διάλογος με τους ιδιοκτήτες καζίνο που διεκδικούν τις νέες άδειες ΕΚΑZ.

Η διοίκηση της Επιτροπής μαζί με το νομικό σύμβουλο που επέλεξε μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου θα συντάξει πρόταση αναδιάρθρωσης του νομικού πλαισίου που διέπει σήμερα την αγορά καζίνο και το οποίο πλέον θεωρείται αναχρονιστικό.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΕΠ ανατίθεται στη Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Δ. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «KLC Δικηγορική Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4412/2016, η παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς των καζίνο, αντί συνολικού τιμήματος είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ή τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (35.960,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τη με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 310165/11.11.2022 προσφορά της.

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2.4.2.09.01 «Έξοδα για νομικές υπηρεσίες» του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. των ετών 2022 και 2023.

Εφαρμογή Παρακολούθηση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Επιχειρήσεων Καζίνο

Την ανάγκη ανάπτυξης Εφαρμογής Παρακολούθησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Επιχειρήσεων Καζίνο και υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης της ως άνω εφαρμογής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. για την εποπτεία των επιχειρήσεων καζίνο καταγράφει απόφαση της Αρχής με την υπογραφή του Προέδρου της κ. Δ. Τζανάτου.

Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των είκοσι μίας χιλιάδων (21.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή των είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα (26.040,00) ευρώ με Φ.Π.Α. 24% για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης Εφαρμογής Παρακολούθησης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Επιχειρήσεων Καζίνο και υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης της ως άνω εφαρμογής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. για την εποπτεία των επιχειρήσεων καζίνο.

Σημειώνεται ότι στόχος είναι σύντομα να υπάρχει on line παρακολούθηση όλων των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων τόσο των επίγειων όσο και των διαδικτυακών από την ΕΕΕΠ ώστε να υπάρχει άμεσα παρέμβαση όπου αυτή απαιτείται αλλά και υποστήριξη σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία τοποθέτησης ειδικών συστημάτων από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Σχετικα αρθρα

Παράγωγα: Μείωση των επιφυλάξεων μέσω των ΣΜΕ του FTSE25

admin

Καύσιμα: Μικρή πτώση στις τιμές – Παραμένει ο φόβος της επιβράδυνσης της οικονομίας

fastpath

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ένα έτος για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

admin

Eurobank: Ο πληθωρισμός εξανέμισε την ονομαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος το γ’ τρίμηνο 2022

admin

Ηλεκτρονικές απάτες: Έντονη αντίδραση της ΕΚΠΟΙΖΩ για τις αλλαγές στο ν/σχ που αφορούν τις Τράπεζες

admin

Salesforce: Έρευνα για τις τάσεις των ψηφιακών καταναλωτών το 2023

admin

ΙΟΒΕ: Σε τροχιά βελτίωσης το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα

admin

Τουρισμός για όλους: 125 χιλιάδες νέοι δικαιούχοι προστίθενται στο πρόγραμμα

admin

ΤΑΙΠΕΔ: Στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AD Holdings τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ

admin

Τουρισμός: Οι Ιρλανδοί «ψηφίζουν» Ελλάδα

admin

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο- Στις 104,9 μονάδες

admin

Ασφαλιστική αγορά: Άνοδος της παραγωγής στο 11μηνο – Πτώση στα έσοδα από επενδύσεις

fastpath