Image default
Επιχειρήσεις

Αύξηση εσόδων για την Space Hellas το γ’ τρίμηνο

Η SPACE HELLAS ανταποκρινόμενη στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ημερομηνία 9.11.2022 που κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της και τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022 σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία καθώς και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.09.2022 ανήλθε σε € 86,05 εκ., έναντι € 62,4 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 37,86%.

Για το γ΄ τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 33,08 εκ., έναντι € 26,2 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.09.2022 ανήλθε σε € 5,6 εκ. έναντι € 6,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ για την περίοδο 01.07.2022-30.09.2022 το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε € 1,5 εκ. έναντι € 2,8 εκ. αντίστοιχα. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων Χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.09.2022, ανήλθαν σε € 3,3 εκ. έναντι € 3,9 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Για την περίοδο 01.07.2022-30.09.2022 το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε € 1 εκ. έναντι € 1,8 εκ. αντίστοιχα. Ο συνολικός Μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά την 30.09.2022 ανέρχεται σε € 35,8 εκ. και ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε € 43 εκ. χρηματοδοτώντας τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών. Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου οι οποίες έλαβαν χώρα το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022. Η διοίκηση εκτιμά ότι το ισχυρό 4ο τρίμηνο που διανύουμε, προστιθέμενο στο εννιάμηνο, θα οδηγήσει σε βελτίωση αθροιστικά όλων των μεγεθών του ομίλου σε σύγκριση με τα μεγέθη του 2021.

Οι ενέργειες του Ομίλου αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία καθώς και για τις προοπτικές του.

Η ανάκαμψη που παρουσίασε η ελληνική οικονομία, αν και υπερέβη σημαντικά τις προσδοκίες, επιβραδύνθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο. Η αναπτυξιακή αυτή δυναμική, στηρίχθηκε τόσο στην άνοδο της τουριστικής κίνησης και τη μεγέθυνση του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών, όσο και στον υψηλό ρυθμό κατανάλωσης των νοικοκυριών, καθώς παρά τη νέα έξαρση της πανδημίας, δεν εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα στον τομέα του τουρισμού και στο σύνολο της οικονομίας. Όμως καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, εντείνονται οι αρρυθμίες στην τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας σε ενεργειακά προϊόντα και είδη διατροφής, ενώ η επίτευξη ενεργειακής επάρκειας και η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί χρόνο, η αβεβαιότητα ενισχύεται διεθνώς και αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα των οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων τα προσεχή έτη.

Η εκτίναξη των ενεργειακών τιμών και ευρύτερα του πληθωρισμού, ο οποίος συρρικνώνει τη ζήτηση, διαβρώνοντας τα πραγματικά εισοδήματα όλων των οικονομικών παραγόντων, είναι μια ακόμα σημαντική οικονομική συνέπεια του πολέμου σε παγκόσμια κλίμακα. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αύξηση του κόστους δανεισμού, λόγω της συνεχούς ανόδου των επιτοκίων. Στον αντίποδα, η δημοσιονομική πολιτική στις περισσότερες χώρες της ΕΕ και της Ευρωζώνης, συνεχίζει να έχει στόχο την μετρίαση των επιπτώσεων του υψηλού πληθωρισμού και την εξομάλυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε στη ΔΕΘ μία νέα δέσμη τόσο μόνιμων όσο και παροδικών μέτρων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, σε μία περίοδο που τα αντίστοιχα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν υποχωρήσει αρκετά. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με την εκκίνηση και υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές μεταρρυθμίσεις όπου αναμένεται να τονώσουν την οικονομία και να βοηθήσουν περαιτέρω στην ανάκαμψή της. Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες ο όμιλος αντιμετωπίζει τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες λαμβάνοντας κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα.

Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά την επίπτωσή τους στην καθημερινότητα του ομίλου. Την ίδια στιγμή ο όμιλος, χρησιμοποιώντας εργαλεία διαχείρισης επιτοκιακού κίνδυνου (interest rate swaps), επιδιώκει την εξομάλυνση των προβλημάτων που η επιτοκιακή αύξηση δημιουργεί.

Διαβάστε ακόμη

Τζιμ Ντέιβις: Το restart του Mr. New Balance και οι φήμες για επένδυση στην Ελλάδα (pics)

Landis+Gyr: Η πολυεθνική που εξάγει το 98% των έξυπνων μετρητών που παράγει στην Κόρινθο

Αthens Key Hotel: Ανοίγει στην Ομόνοια πριν από τα Χριστούγεννα με υπογραφή Zeus και Wyndham (pics)

Σχετικα αρθρα

ΔΕΗ: Παράταση των διαπραγματεύσεων με την Enel

admin

Δήμας: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας

admin

Κυριακάτικη αργία: Προς πλήρη κατάργηση με νομοσχέδιο από το υπ. Ανάπτυξης

admin

Starbucks: Η μειωμένη ζήτηση και ο Covid στην Κίνα επισκίασαν κέρδη και έσοδα

admin

Intracom: Πρόθεση εισόδου της Intracom Properties στο Χ.Α. μέσω της «Κλουκίνας – Λάππας»

admin

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1,2 εκατ. νέων μετοχών- Οι δικαιούχοι

admin

Τέρνα Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1.200.000 νέων μετοχών σε διοικητικά στελέχη

admin

MIG: Με ποσοστό άνω του 5% και ο Αναστάσιος Στάμου με τη ΡΟΛΟΠΑΚ

admin

Μηδενίστηκε το ποσοστό της Rinoa Ltd στην Attica Bank

admin

Η Cityzen διευρύνει τη συνεργασία της με τη Lidl (pics)

admin

Ομολογιακό δάνειο 75,1 εκατ. ευρώ από τη Λάμψα

admin

Λάμψα: Κάλυψη ομολογιακού δανείου 75 εκατ. ευρώ από ΕΤΕ-Αlpha Bank-Eurobank

admin