Οι αντιφάσεις του J. SCHUMPETER (Ι)

Το  1930,  κι  ενώ  όλοι  ήταν  απασχολημένοι  με  την  ύφεση  που  βάθαινε  ολοένα  και  περισσότερο, ο Keynes φλερτάριζε με μια εντελώς διαφορετική ιδέα. Πηγαίνοντας κόντρα  στην ίδια του την άποψη ότι μακροπρόθεσμα όλοι θα πεθάνουμε, έστρεψε το βλέμμα του  στο μακρινό ‐το μακροπρόθεσμο‐ μέλλον και κατέληξε σε μια προφητεία που … Continue reading Οι αντιφάσεις του J. SCHUMPETER (Ι)