Image default
Οικονομία

37,1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προορίζονται για μονοπάτια πεζοπορίας και ποδηλασίας

Ποια είναι η δράση για τη δημιουργία και αναβάθμιση του υφιστάμενου εθνικού δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας στις περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής.

Η δημιουργία και αναβάθμιση του υφιστάμενου εθνικού δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας στις περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής «περνάει» μέσα και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για δράση άνω των 37,1 εκατ. ευρώ, για την οποία μόλις προ ημερών η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης, υπέγραψε την τελική της ένταξη στο RRF, μετά και τη θετική αξιολόγηση της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού του Ταμείου επί της πληρότητας των στοιχείων του έργου. Ποσό σχεδόν 30 εκατ. ευρώ θα προέλθει από το RRF (τα υπόλοιπα αφοράν σε συμμετοχή εθνικού ΠΔΕ – ΦΠΑ). Υπουργείο ευθύνης είναι το Περιβάλλοντος και Ενέργειας και φορέας υλοποίησης ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΟΦΥΠΕΚΑ, ενώ το έργο εντάσσεται στη δράση που αφορά στην προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης (συνολικά η δράση ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ).

Οι προτεινόμενες δράσεις του συγκεκριμένου υποέργου/σύμβασης είναι η δημιουργία και αναβάθμιση του υφιστάμενου εθνικού δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας στις περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής. Η υλοποίηση των δράσεων θα συμβάλλει στον εντοπισμό, τη χαρτογράφηση και την επισήμανση διαδρομών κατάλληλων για πεζοπορία και ποδηλασία λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον δίκτυο μονοπατιών και δρόμων. Νέες και υπάρχουσες διαδρομές και μονοπάτια θα συνδεθούν για να σχηματίσουν ένα ενοποιημένο, εθνικό δίκτυο. Επιπλέον, οι χώροι ενδιάμεσης στάσης (αναψυχής) θα κατασκευαστούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Υποέργο/Σύμβαση 1: Πρόσκληση

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα προβεί σε δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης που θα απευθύνεται σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας, για την υποβολή προτάσεων με σκοπό τη δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών ή/και διαδρόμων πεζοπορίας ή/και ποδηλασίας ή/και χώρων αναψυχής σε περιοχές που εντάσσονται εντός του δικτύου Natura 2000. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα διενεργηθεί από Επιτροπές που θα συσταθούν με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και οι οποίες θα ελέγξουν την πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης καθώς και θα βαθμολογήσουν τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι προτάσεις που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του Έργου. Κάθε υποβληθείσα πρόταση πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 151344/165 (ΦΕΚ Β 206) και θέμα «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πρόταση δύναται να περιλαμβάνει – μεμονωμένες ενέργειες ή συνδυασμό ενεργειών – για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση α) μονοπατιών, β) διαδρομών πεζοπορίας, γ) διαδρομών ποδηλασίας και δ) χώρων αναψυχής, κάθε μία από τις οποίες θα περιλαμβάνει επιμέρους παρεμβάσεις και εργασίες.

Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης υπόκεινται σε περιορισμό καθώς δύναται να ανέλθει μέχρι ενός ανώτατο ορίου. Το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για κάθε ωφελούμενο θα εξαρτάται από το σύνολο των ενεργειών και παρεμβάσεων/εργασιών που θα υλοποιηθούν (ενδεικτικά αναφέρονται: μήκος μονοπατιών, αριθμός ενδιάμεσων στάσεων αναψυχής, μήκος διαδρομών ποδηλασίας/πεζοπορίας κτλ). Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να εκδοθεί εντός του 4ου τριμήνου 2022 ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης αυτών, προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 1ου τρίμηνου του 2023. Η απόφαση ένταξης των έργων των ωφελούμενων αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2ου τριμήνου του 2023 όπου θα υπογραφούν οι συμβάσεις υλοποίησης. Οι τελευταίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε ποσοστό 30% μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2024 και σε ποσοστό 100% έως το 3ο τρίμηνο του 2025.

Υποέργο/Σύμβαση 2: Τεχνική Υποστήριξη Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. SUB1a

Στην τεχνική υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά δαπάνες για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. από εξωτερικούς συμβούλους σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού του έργου και ειδικότερα στην παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την υποστήριξη των ωφελούμενων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων, τη σύνταξη αναφορών προς τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και κάθε άλλη υποστηρικτική ενέργεια που απαιτείται για την ορθή υλοποίηση των έργων.

Υποέργο/Σύμβαση 3: Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου SUB1a.

Περιλαμβάνει την ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες που θα υποστηρίξουν το έργο και τον ΟΦΥΠΕΚΑ σε θέματα διοικητικής/ διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης.

Σχετικα αρθρα

Νέες τουριστικές διαδρομές στην οροσειρά της Ροδόπης με συνεργασία Βουλγαρίας- Ελλάδας

admin

Ο χρυσός στα… ύψη, το δολάριο σε διολίσθηση και το χρηματιστήριο «τιμολογεί» τις τράπεζες «ξανά» κάτω από την «λογιστική» τους αξία

fastpath

Στουρνάρας: Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το τραπεζικό μας σύστημα

admin

Κ. Σκρέκας: «Με τον αγωγό Αλεξανδρούπολης – Μπουργκάς εδραιώνουμε την Ελλάδα και τη Βουλγαρία ως πόλους σταθερότητας και ασφάλειας»

fastpath

Τι συμβαίνει με την Deutsche Bank: Είναι το επόμενο κομμάτι στο «ντόμινο» της τραπεζικής κρίσης;

fastpath

«AVAX»: Το νεότευκτο Chemical/Product tanker της Capital

admin

Ο “γόρδιος” δεσμός της Deutsche Bank

admin

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: Ποιές υπηρεσίες και πότε βγαίνουν «εκτός», λόγω αναβαθμισης

admin

Μητσοτάκης: Μπορούμε να πετύχουμε άνοδο της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 εφόσον ο λαός μας εμπιστευθεί

admin

Μαρκ Ρούτε: «Είναι απίθανο η ευρωζώνη να υποστεί νέα τραπεζική κρίση»

admin

ΤτΕ: Αύξηση 72% στις τουριστικές εισπράξεις τον Ιανουάριο

fastpath

Σύνοδος Κορυφής : «Ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ είναι ανθεκτικός»

fastpath