Image default
Επιχειρήσεις

Εταιρική διακυβέρνηση σε καιρούς ESG

Οι άξονες ESG (Environmental, Social and Governance) είναι εκείνοι που καθορίζουν πλέον τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το μέλλον των επενδύσεων.

Αναφέρονται σε ένα σύνολο προτύπων που καθορίζουν τη συμπεριφορά μιας εταιρείας σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση και τα οποία ακολουθούν τις δεσμεύσεις της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα και αειφόρο ανάπτυξη.

Οι επιδόσεις ESG λοιπόν θα λαμβάνονται πια υπόψη από επενδυτές και καταναλωτές, προσδίδοντας μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σύμφωνα μάλιστα την Παγκόσμια Μελέτη Επενδυτών του 2021, πάνω από το 57% των επενδυτών παγκοσμίως ανέφεραν ότι τα κοινωνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή αυστηρών κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτήριων στην εφοδιαστική αλυσίδα και η συμμετοχή κατ’ ελάχιστου ποσοστού 25% των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια, θεωρούνται σήμερα προαπαιτούμενα από τράπεζες και επενδυτές!

Το μονοπάτι της βιώσιμης χρηματοδότησης

Με τον Κανονισμό 2019/2088 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR), οι επιχειρήσεις καλούνται να γνωστοποιούν μια σειρά από πληροφορίες, όπως οι πολιτικές που εφαρμόζουν για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων και τις ασφαλιστικές συμβουλές που παρέχουν, αλλά και πληροφορίες για τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας, τις δυσμενείς δηλαδή επιπτώσεις των επενδυτικών τους αποφάσεων ως προς την αειφορία.

Ήδη, οι επόπτες των μεγάλων τραπεζών εργάζονται πάνω στην εύρεση μεθόδων μέτρησης και τρόπων αξιολόγησης που θα πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να ελέγχεται αν μια εταιρεία πληροί τους κανονισμούς ή όχι και σε ποιον βαθμό.

Η βαθμολόγηση αυτή στη συνέχεια, θα αποτυπώνεται στην Score Card (κάρτα βαθμολόγησης) κάθε επιχείρησης, αποδεικνύοντας αν η επιχείρηση πληροί πράγματι τις προδιαγραφές για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα και λήψη δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Συνοπτικά τα οφέλη της βιώσιμης ανάπτυξης για τις εταιρίες

• Οι επενδυτές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για ESG σχέδια και στρατηγικές

Κριτήρια και δείκτες (KPIs) που βασίζονται σε Κανονισμούς για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Ταξινομία της ΕΕ, αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάληψης πιστώσεων και αξιολόγησης των επενδύσεων τραπεζών, ιδρυμάτων και ταμείων

• Η μετάβαση στα κριτήρια ESG σας βοηθά να έχετε καλύτερη εικόνα επιδόσεων, συνεπώς καλύτερη εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση της εταιρίας σας

• Η πράσινη χρηματοδότηση, τα κοινωνικά και αειφόρα ομόλογα, είναι ήδη από τα πιο δημοφιλή εργαλεία χρηματοδότησης σήμερα

• Πετυχαίνετε τη διατήρηση και επέκταση των εσόδων σας, μέσω της διαφάνειας που επιδεικνύετε και των σταθερών σχέσεων που αναπτύσσετε με συνεργάτες, εργαζόμενους, προμηθευτές και φυσικά, τους πελάτες

• Ειδικά μετά την πανδημία, αποτελεί ευκαιρία και στρατηγική που δύναται να οδηγήσει σε περισσότερο πράσινες και ανθεκτικές οικονομίες, ένα μείζον και κρίσιμο ζητούμενο παγκοσμίως.

* Ο Δημήτρης Δημητρίου είναι CFO της CPA (www.cpaauditors.gr)

Σχετικα αρθρα

Starbucks: Η μειωμένη ζήτηση και ο Covid στην Κίνα επισκίασαν κέρδη και έσοδα

admin

Intracom: Πρόθεση εισόδου της Intracom Properties στο Χ.Α. μέσω της «Κλουκίνας – Λάππας»

admin

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1,2 εκατ. νέων μετοχών- Οι δικαιούχοι

admin

Τέρνα Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1.200.000 νέων μετοχών σε διοικητικά στελέχη

admin

MIG: Με ποσοστό άνω του 5% και ο Αναστάσιος Στάμου με τη ΡΟΛΟΠΑΚ

admin

Μηδενίστηκε το ποσοστό της Rinoa Ltd στην Attica Bank

admin

Η Cityzen διευρύνει τη συνεργασία της με τη Lidl (pics)

admin

Ομολογιακό δάνειο 75,1 εκατ. ευρώ από τη Λάμψα

admin

Λάμψα: Κάλυψη ομολογιακού δανείου 75 εκατ. ευρώ από ΕΤΕ-Αlpha Bank-Eurobank

admin

ΒΙΣ: Επιβεβαιώνει ενδιαφέρον εξαγοράς από μεγάλο ξένο όμιλο

admin

Amazon: Κάτω από τις προσδοκίες τα κέρδη του 4ου τριμήνου – Σε ποια δραστηριότητα βάζει φρένο

admin

«Κρούση» ξένου ομίλου για την εξαγορά της ΒΙΣ

admin