Image default
Οικονομία

Σχέδιο δράσης για τη βιομηχανία: Πόσο έχουν προχωρήσει οι 43 παρεμβάσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ

Την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για τη βιομηχανία παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, Θέμις Ευτυχίδου. Πόσες υλοποιούνται, πόσες ξεκινούν σύντομα και πόσες βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης. Όλη η λίστα.

Η πρόοδος που έχει καταγραφεί στην πορεία υλοποίησης των 43 παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ, του σχεδίου δράσης για τη βιομηχανία τέθηκε στο μικροσκόπιο της κοινής συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας και της Επιτροπής Συντονισμού Βιομηχανικής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.

Οι 43 παρεμβάσεις αφορούν σε εθνικές πρωτοβουλίες, εμβληματικά έργα, προγράμματα και δράσεις και αποτελούν μετουσίωση της εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία ως το 2030, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, προκειμένου η διαμόρφωσή της να αποτελέσει εγχειρίδιο άσκησης της βιομηχανικής πολιτικής της χώρας και να την καταστήσει τόπο επιχειρηματικής εξέλιξης και επενδυτικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας, Θέμιδα Ευτυχίδου, από το σύνολο των 43 παρεμβάσεων, μέχρι στιγμής, μια έχει ολοκληρωθεί, επτά βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, 14 παρεμβάσεις έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται σύντομα η έναρξη υλοποίησής τους, 9 παρεμβάσεις απαιτούν ενέργειες ωρίμανσης ή βρίσκονται σε στάδιο διαβούλευσης, ενώ για 12 παρεμβάσεις απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός καθώς παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά ωρίμανσης.

Οι επτά παρεμβάσεις που βρίσκονται υπό υλοποίηση

Όπως αποκάλυψε η κυρία Ευτυχίδου, μεταξύ των επτά παρεμβάσεων που βρίσκονται ήδη υπό υλοποίηση περιλαμβάνονται το πρόγραμμα της «Έξυπνης μεταποίησης» προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ για την επιδότηση επενδυτικών σχεδίων, μηχανισμοί και εργαλεία για την προώθηση πράσινων επενδύσεων, δράσεις για την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η δράση για τα βιομηχανικά πάρκα ύψους 63 εκατ. ευρώ, μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση και εποπτεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ), με έμφαση σε υδρογόνο, μπαταρίες, μικροηλεκτρική.

Οι 14 παρεμβάσεις που ξεκινούν σύντομα

Μεταξύ των 14 παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται σύντομα η έναρξη υλοποίησής τους, περιλαμβάνονται οι δράσεις για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του νέου ΕΣΠΑ, η συνδιάσκεψη νέων για τη βιομηχανία, η αναβάθμιση του εθνικού συστήματος διανοητικής ιδιοκτησίας, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Επιχειρώντας», το σχέδιο δράσης για στρατηγική αυτονομία σε τομείς όπως η υγεία, η βιοφαρμακευτική, η διατροφή, τα δομικά υλικά και οι πρώτες ύλες, το σχέδιο δράσης δεξιοτήτων στη βιομηχανία, η ψηφιακή πύλη βιομηχανία 4.0, καθώς και δράσεις υποστήριξης επιχειρήσεων σε βιομηχανικούς κλάδους με χρήζουν ανασυγκρότησης όπως η γουνοποιία, η χειροτεχνία, η κλωστοϋφαντουργία.

Σε ό,τι αφορά τις δύο δράσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του νέου ΕΣΠΑ, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, η προκήρυξη του «ψηφιακού μετασχηματισμού», αρχικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, αναμένεται από μέρα σε μέρα, ενώ η δράση για τον «πράσινο μετασχηματισμό» των επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ θα ακολουθήσει λίγες ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω των δύο δράσεων θα αρχίσει να ρέει «ζεστό χρήμα» ύψους 1 δισ. ευρώ σε περίπου 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι εννέα παρεμβάσεις που βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης ή διαβούλευσης

Στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης ή διαβούλευσης συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η δράση ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του νέου ΕΣΠΑ, δράσεις για την αναμόρφωση του πλαισίου αποσβέσεων, την προώθηση πρακτικής άσκησης στις βιομηχανίες, την προώθηση μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους, καθώς και δράσεις προώθησης της βιομηχανικής συμβίωσης και των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Οι 12 παρεμβάσεις χαμηλής ωρίμανσης

Στις 12 παρεμβάσεις για τις οποίες απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός περιλαμβάνονται σημαντικά sector deals στην αμυντική βιομηχανία και τη ναυπηγοεπισκευαστική, κίνητρα για την αύξηση της ζήτησης προϊόντων εξειδικευμένων αγορών, δράσεις για την περιβαλλοντική σήμανση προϊόντων, καθώς και δράσεις που αφορούν στην κατάρτιση μελέτης για την απασχόληση προσφύγων και μεταναστών στη βιομηχανία.

Τα επόμενα βήματα

Όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης των δύο επιτροπών για τη βιομηχανία, το τρέχον δίμηνο (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023) δρομολογείται η αναθεώρηση και επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης για τη βιομηχανία, ενώ εντός του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθεί σύσταση ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή παραγωγικών φορέων και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι συγκεκριμένες ομάδες εργασίας θα συνεδριάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 με στόχο την υλοποίηση, τον προγραμματισμό και την περαιτέρω εξειδίκευση των παρεμβάσεων του σχεδίου δράσης.

Οι στόχοι

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι στόχοι της εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία αφορούν στην αύξηση της συνδρομής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Ελλάδας έως 13% το 2027 και έως 15% το 2030, έναντι 10,7% που είναι σήμερα, καθώς και στην ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων ως ποσοστό του ΑΕΠ 15% το 2027 και έως 20% το 2030, από 9,2% που είναι σήμερα. Στους στόχους περιλαμβάνεται και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης έως 12% το 2027 και έως 14% το 2030, έναντι 8,2% που είναι σήμερα.

Γιατί επικαιροποιείται η εθνική στρατηγική για τη βιομηχανία

Υπενθυμίζεται εδώ πως τον Αύγουστο του 2021 ξεκίνησε και η τεχνική βοήθεια της DG Reform με ανάδοχο την PwC, η οποία υποστηρίζει τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία κρίνεται απαραίτητη «με στόχο την προσαρμογή της στις αλλαγές και τις νέες συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον», εξήγησε ο Managing Director της PwC Ελλάδας, Λεωνίδας Παπαϊωάννου, λαμβάνοντας τον λόγο στη σημερινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών για τη βιομηχανία. «Στόχος της επικαιροποίησης είναι να καταστήσει τη στρατηγική για τη βιομηχανία ένα ευέλικτο και δυναμικό κείμενο που προσαρμόζεται άμεσα σε πιθανές αλλαγές», εξήγησε.

Σχετικα αρθρα

Β. Κουτεντάκης (Τράπεζας Πειραιώς): Tο 2023 προσδοκούμε υψηλότερη καθαρή πιστωτική επέκταση

fastpath

To 46% των Γερμανών ανησυχεί για τις καταθέσεις του

admin

Προβλέψεις για συνέχιση της ανόδου των επιτοκίων

fastpath

Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα: Οι προορισμοί που άνοιξαν πρώτοι τη φετινή σεζόν

admin

Καλάθι του νονού: Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τα μέσα Απριλίου

admin

Άρχισε η καταβολή των μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο

admin

Γιατί ο ΟΔΔΗΧ επέλεξε να βγει στις αγορές εν μέσω… καταιγίδας

fastpath

Άρθρο 142 ευρωβουλευτών για τη δίκαιη φορολόγηση των υπερπλουσίων

admin

ΙΟΒΕ: «Βασίλισσα» η Γερμανία στις επενδύσεις στην Ελλάδα

fastpath

Γ. Κοντόπουλος: Στον δρόμο προς τις ανεπτυγμένες αγορές το Χρηματιστήριο Αθηνών

fastpath

Τραπεζικός κλάδος: Παραμένει ισχυρός -Καμπανάκι για αύξηση επιτοκίων και κόκκινα δάνεια

admin

ΕΦΚΑ: Καταβάλλονται 54,5 εκατ. ευρώ για 26.000 επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο

admin