Image default
Επιχειρήσεις

Φορολογικά κίνητρα και έκπτωση των δαπανών εισαγωγής στο Χρηματιστήριο

Φορολογικά κίνητρα και έκπτωση των δαπανών εισαγωγής στο Χρηματιστήριο

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά δράσεων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την παρουσίαση της Στρατηγικής Ενίσχυσης της Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα τόνισε:

1ον. «Αναμορφώσαμε, ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, με τη νομοθέτηση κανόνων που, μεταξύ άλλων, στοχεύουν στην εμπέδωση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες.

2ον. Νομοθετήσαμε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέσω της οργανωτικής της αναδιάρθρωσης, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες διεθνείς συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς.

Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025, και με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής, με σκοπό την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και της κυβερνο-ασφάλειας.

Το έργο αυτό θα συντελέσει, ουσιαστικά, στην ακόμα πιο αποτελεσματική λειτουργία της Εποπτικής Αρχής.

3ον. Νομοθετήσαμε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Μέσω του συγκεκριμένου Νόμου μεταρρυθμίζεται η λειτουργία, η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση του «Συνεγγυητικού».

Στόχος του αποτελεί η παροχή της δυνατότητας στο «Συνεγγυητικό» να συμβαδίσει με τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς και την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δρώντας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο και πολυπλοκότερο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.

4ον. Αναλαμβάνουμε δράσεις για τη βελτίωση του επιπέδου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα.

Έχουμε λάβει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διαμορφώσουμε Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι η ουσιαστική αύξηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των πολιτών, αλλά και η ενίσχυση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην Κεφαλαιαγορά

Στο πλαίσιο αυτό, με βάρη τον υπουργό οικονομικών.  και επιπρόσθετα των ανωτέρω δράσεων «το Υπουργείο Οικονομικών έλαβε τεχνική βοήθεια – από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, για την οποία θα γίνει λόγος στη σημερινή εκδήλωση.

Τεχνική βοήθεια που υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έχει διαμορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με τους ίδιους φορείς, και άλλους εμπλεκόμενους, θα συνεχίσουμε τη διαβούλευση στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής.

Η στρατηγική αυτή αποτελείται από 6 βασικούς πυλώνες, κάθε ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις.

Οι πυλώνες είναι οι εξής:

– Ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών και βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης.
– Θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) και των κριτηρίων περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) των επιχειρήσεων.
– Απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.
– Θέσπιση περαιτέρω κινήτρων για ενίσχυση της ζήτησης στην ελληνική Κεφαλαιαγορά.
– Προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας.
– Θέσπιση φορολογικών κινήτρων:»
 
Ο . Σταϊκούρας είπε ότι  ότι δρομολογούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από 1/1/2024:
• Με τη σημαντική μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στο 0,2% (από 0,5%).
• Με τη μείωση κατά 50% στον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, στο 0,1% (από 0,2%).
• Με την εναρμόνιση της φορολογίας των εταιρικώνομολόγων για όλους τους τύπους επενδυτών (εγχώριους και ξένους).
• Με τα κίνητρα εισαγωγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών εισαγωγής, π.χ. με έκπτωση των δαπανών εισαγωγής κατά 100% από τον φόρο.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση υποστηρίζει θερμά και συμμετέχει ενεργά στην εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών, παράλληλα με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, ως βήματα απαραίτητα για την επαρκή χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας» κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών .

 • ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
 • ΧΑ
 • χρηματιστήριο

  Σχετικα αρθρα

  Έκλεισε η συμφωνία για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ από την Ιntrakat

  admin

  Στο 59,42% αυξήθηκε το ποσοστό της Πειραιώς στην MIG

  admin

  Μπλε Κέδρος: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η αγορά ακινήτου στην Αθήνα έναντι €4,1 εκατ.

  admin

  ΟΛΘ: Ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης νέο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

  admin

  Μπλε Κέδρος: Εκτακτη ΓΣ στις 14/4-Aλλαγή χρήσης κεφαλαίων απ΄την ΑΜΚ

  admin

  Μπλε Κέδρος: Εκτακτη ΓΣ στις 14/4 για την αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων από την ΑΜΚ

  admin

  JTI: Το συμπεριληπτικό νομικό πλαίσιο είναι ένας ακόμη λόγος που συνεχίζουμε την επένδυσή μας στην Ελλάδα

  admin

  ΕΦΕΤ: Στάση εργασίας κήρυξαν οι εργαζόμενοι

  admin

  ΕΥΔΑΠ: Η Παρασκευή Νιάρου η νέα Γενική Διευθύντρια Πελατών

  admin

  H Παρασκευή Νιάρου, νέα Γενική Διευθύντρια Πελατών στην ΕΥΔΑΠ

  admin

  NOVA: Ισχυροποίηση του δικτύου 4G και 5G πανελλαδικά

  admin

  Intrakat και Ελλάκτωρ επιβεβαιώνουν τις συζητήσεις για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ (upd)

  admin