Image default
Επιχειρήσεις Οικονομία Πρώτο Θέμα

OTE: Έσοδα και κερδοφορία στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας – €0,5765 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 3,3%

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το δωδεκάμηνο του 2022, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 • Ισχυρή ανάπτυξη: αύξηση 3,6% στα έσοδα και 4,0% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) λόγω θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία
 • Έσοδα και κερδοφορία στην Ελλάδα στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας
 • Ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές σύμφωνα με το στόχο, αυξημένες κατά 23,8% στα €597,1 εκατ.            – προσαρμοσμένες επενδύσεις €638,3 εκατ.
 • €425 εκατ. προτεινόμενη αμοιβή στους μετόχους
 • €0,5765 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 3,3%

Σύνοψη Δ’ τριμήνου

 • Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα: αύξηση εσόδων κατά 2,2% και προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 3,2%
 • Αύξηση 3,0% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, χάρη στην καρτοκινητή αλλά και τα συμβόλαια
 • Θετικές τάσεις στην ευρυζωνικότητα – Αύξηση κατά 26% των συνδρομητών FTTx, ρεκόρ σε προσθήκες συνδρομητών FTTH (+27 χιλιάδες)
 • Αύξηση 1,1% στα έσοδα Ομίλου, σταθερή κερδοφορία
(Εκατ. €)Δ’τρίμηνο 2022Δ’τρίμηνο 2021+/- %12Μ  202212Μ  2021+/- %
Κύκλος Εργασιών885,4 875,4+1,1%3.455,33.336,3+3,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 331,8 331,8 0,0%1.348,01.295,9+4,0%
Περιθώριο (%) 37,5%37,9%-0,4μον39,0%38,8%+0,2μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων51,0151,4-66,3%590,5812,3-27,3%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας(7,8)100,5 -107,8%388,6487,0-20,2%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Eταιρείας116,6125,8-7,3%540,7492,4+9,8%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)(0,0185)0,2218-108,3%0,88731,0720-17,2%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία199,4160,5+24,2%638,3559,0 +14,2%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)152,6148,7+2,6%654,2 590,1 +10,9%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)137,8100,6+37,0%597,1482,5+23,8%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Tαμειακά Ισοδύναμα590,1630,7-6,4%590,1630,7-6,4%
 Καθαρός Δανεισμός726,7781,2-7,0%726,7781,2-7,0%

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ακόμη μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων, κατά την οποία πέτυχε όλους τους στόχους που είχε θέσει. Στην Ελλάδα, το 2022, τόσο τα έσοδα, όσο και η κερδοφορία, αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Παρότι η αβεβαιότητα αυξάνεται λόγω της μακροοικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας, και ο ανταγωνισμός εντείνεται, έχουμε όλα τα εχέγγυα για να διατηρήσουμε τη θέση μας στην αγορά, αξιοποιώντας την υπεροχή των δικτύων, των υπηρεσιών και της μάρκας μας.  

Θα διατηρήσουμε τις επενδύσεις μας σε υψηλά επίπεδα για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει όσον αφορά στην κάλυψη FTTH και 5G, και θα συνεχίσουμε τη δραστηριοποίησή μας σε νέες αγορές, όπως αυτή των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσα από την πλατφόρμα payzy, αλλά και της online παραγγελίας φαγητού με το BOX. Τέλος, στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων μας, αυξάνουμε το μέρισμα ανά μετοχή, και δεσμευόμαστε σε ένα ακόμα μεγάλο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών».

Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ στις 22 Φεβρουαρίου 2023 αναθεώρησε την Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, ώστε να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών, ως εξής:

«Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωση τους), το 70%-100% των ετήσιων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Από το 2023, το ποσό που θα διατίθεται σε μέρισμα θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 50% της συνολικής αμοιβής των μετόχων και το εναπομένον θα διατίθεται σε επαναγορά ιδίων μετοχών.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Η εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους θα ξεκινήσει το 2023 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, ήτοι το 2023, ως βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο, θα εφαρμόζεται η πολιτική αμοιβών και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2024 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2024 κ.ο.κ.»

Προοπτικές

Το 2023 ο ΟΤΕ αναμένει ένταση του ανταγωνισμού και βραχυπρόθεσμες πιέσεις. Εκτιμά, ωστόσο, ότι θα καταφέρει να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά, χάρη στις προηγμένες υποδομές δικτύων που διαθέτει τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή, τη δυνατή μάρκα COSMOTE, την εμπιστοσύνη των πελατών, αλλά και την υγιή χρηματοοικονομική του θέση.

Προκειμένου να εδραιώσει την ηγετική του θέση και να ενισχύσει περαιτέρω το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, ιδίως στις υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, εστιάζοντας στην υποδομή FTTH, στα δίκτυα 5G και στην ψηφιακοποίηση όλων των σημείων επαφής με τον πελάτη. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επεκτείνεται σε νέες αγορές που σχετίζονται με την τεχνολογία, εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες του και αξιοποιώντας την υπεροχή της μάρκας και τις σχέσεις του με τους πελάτες. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η  πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών Payzy που λάνσαρε στο τέλος του 2022, καθώς και η πλατφόρμα online παραγγελίας φαγητού BOX.

Ο ΟΤΕ είναι σήμερα ο κύριος Systems Integrator για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη, παρέχοντας προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, και αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα του ICT τα επόμενα χρόνια, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το 2023, ο ΟΤΕ εκτιμά πως οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε περίπου €500 εκατ. αντανακλώντας υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος, χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα, σταθερές επενδύσεις και διαρκείς βελτιώσεις στις λειτουργικές επιδόσεις. Το 2022, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές επηρεάστηκαν θετικά από ένα έκτακτο φορολογικό όφελος που οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές φόρων. Οι επενδύσεις Ομίλου για το 2023 αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, περίπου στα €640 εκατ., καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.

Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2023 θα ανέλθει σε περίπου €425 εκατ. και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας €250 εκατ. (€0,5765 ανά μετοχή), και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ. περίπου.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Δ’ τρίμηνο του 2022, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν σε €885,4 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,2%, στα €813,9 εκατ., κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην κινητή και στις υπηρεσίες ICT. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 11,8% και διαμορφώθηκαν στα €73,0 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τη συνεχιζόμενη επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας (MTR).

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), αυξήθηκαν κατά 1,9% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €535,8 εκατ., καθώς η αύξηση στα άμεσα κόστη αντιστάθμισε τις εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν σε άλλες κατηγορίες εξόδων, κυρίως στα κόστη ενέργειας.

Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητη στα  €331,8 εκατ., οδηγώντας σε ένα περιθώριο 37,5%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 3,2%, στα €331,8 εκατ., και το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε ελαφρώς, στα 40,8%.

Ο Όμιλος κατέγραψε έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις €292,3 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2022, αυξημένα κατά 67,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας ζημία απομείωσης ύψους €115,9 εκατ. που σχετίζεται με τις δραστηριότητες στη Ρουμανία. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου  διαμορφώθηκαν σε €33,4 εκατ., μειωμένα κατά €109,6 εκατ. σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2021.  Εξαιρουμένου του κόστους απομείωσης, τα κέρδη προ φόρων θα είχαν ανέλθει στα €149,3 εκατ. αυξημένα κατά 4,4% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2021.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €199,4 εκατ., αυξημένες κατά 24,2% από το Δ’ τρίμηνο του 2021, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δικτύων FTTH και 5G, καθώς και των υψηλότερων επενδύσεων σε τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €186,8 εκατ. και €12,6 εκατ. αντίστοιχα.  

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €152,6 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2022, αυξημένες κατά 2,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε €137,8 εκατ. αυξημένες κατά 37,0% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021, καθώς οι χαμηλότεροι φόροι εισοδήματος που καταβλήθηκαν αντιστάθμισαν την αύξηση των επενδύσεων. Ο Όμιλος κατέγραψε  σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος το 2022, κυρίως λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων που σχετίζονται με την πώληση της σταθερής στη Ρουμανία που ολοκληρώθηκε το 2021.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν €726,7 εκατ., μειωμένος  κατά 7,0% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € )Δ’τρίμηνο 2022Δ’τρίμηνο 2021+/- %12M’  202212M’  2021+/- %
Ελλάδα813,9796,4+2,2%3.155,43.046,1+3,6%
Ρουμανία κινητή73,082,8 -11,8%306,4315,5-2,9%
Ενδοομιλικές απαλοιφές(1,5)(3,8)-60,5%(6,5)(25,3)-74,3%
Όμιλος ΟΤΕ885,4875,4+1,1%3.455,33.336,3+3,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )Δ’τρίμηνο 2022Δ’τρίμηνο 2021+/- %12M’  202212M’  2021+/- %
Ελλάδα331,8321,4+3,2%1.310,01.265,4+3,5%
Περιθώριο (%)40,8%40,4%+0,4μον41,5%41,5%0,0μον
Ρουμανία κινητή0,0  10,4n/a38,030,5+24,6%
Περιθώριο (%)0,0%12,6%-12,6μον12,4%9,7%+2,7μον
Όμιλος ΟΤΕ331,8331,80,0%1.348,01.295,9+4,0%
Περιθώριο (%)37,5%37,9%-0,4μον39,0%38,8%+0,2μον
ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:       

 Δ’ τρίμηνο 2022Δ’ τρίμηνο 2021Ετήσιο  %Ετήσιο  +/-Δ’ τρίμηνο 2022 +/-
Συνδέσεις Σταθερής2.701.4532.715.939-0,5%(14.486)(275)
Ευρυζωνικές Συνδέσεις2.318.2412.255.703+2,8%62.53820.240
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών1.448.2241.148.871+26,1%299.35317.809
Συνδρομητές τηλεόρασης642.687624.195+3,0%18.492(1.089)
Πελάτες Κινητής7.370.1057.098.290+3,8%271.815(41.340)
 Πελάτες Συμβολαίου2.949.8442.818.426+4,7%131.41825.532
 Πελάτες Καρτοκινητής4.420.2614.279.864+3,3%140.397(66.872)

Σταθερή Τηλεφωνία:

Στην αγορά σταθερής, η οποία συρρικνώθηκε κατά τη διάρκεια του 2022 εξαιτίας αποσυνδέσεων κυρίως σε υπηρεσίες φωνής, ο ΟΤΕ θωράκισε τη θέση του διατηρώντας αμετάβλητη την πελατειακή του βάση κατά το τρίμηνο. Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς οι ανταγωνιστικές της υπηρεσίες και η αναβάθμιση των πελατών φωνής σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, οδήγησαν σε νέα αύξηση των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών κατά 2,8% σε σύγκριση με το τέλος του 2021, σε 2.318 χιλιάδες. Ο ΟΤΕ προσέλκυσε την πλειονότητα των καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς στο τρίμηνο. Η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής ανήλθε στο 86% στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2022, από 83% έναν χρόνο πριν.

Ο ΟΤΕ κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των συνδρομητών που απολαμβάνουν υπηρεσίες οπτικής ίνας (FTTx), κατά 26,1% σε ετήσια βάση, με 18 χιλιάδες καθαρές προσθήκες στο τρίμηνο. Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών ανήλθε σε 1.448 χιλιάδες με τη διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης να είναι αυξημένη κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 62,5%. Το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες άγγιξε το 44% των συνδέσεων οπτικών ινών στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2022, σε σύγκριση με το 25% ένα χρόνο πριν, ενισχυμένο από την πρωτοβουλία της εταιρείας να αναβαθμίσει δωρεάν τις ταχύτητες, όπου ήταν εφικτό. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει στην εμπειρία των πελατών διατηρώντας την ηγετική του θέση σε έρευνες ικανοποίησης.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους συνδρομητές του, και ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση επεκτείνει συνεχώς το δίκτυό του FTTH. Έχοντας φέρει την υποδομή FTTH σε επιπλέον 350 χιλιάδες σπίτια το 2022, στο τέλος του έτους το δίκτυό του κάλυπτε συνολικά 911 χιλιάδες σπίτια κι επιχειρήσεις. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επιταχύνει την ανάπτυξη του FTTH για να φτάσει περίπου τα 1,4 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2023. Στο τρίμηνο οι πελάτες FTTH κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ, κατά 27 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να αγγίζει τους 137 χιλιάδες. Το συνολικό ποσοστό διείσδυσης στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε σε 16% στο τέλος του έτους από 11% ένα χρόνο νωρίτερα. Σε αυτό συνέβαλαν η αυξημένη διαθεσιμότητα του δικτύου και οι στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Το πρόγραμμα επιδότησης (κουπόνι) για συνδέσεις FTTH ολοκληρώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022. Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2023, το οποίο σε συνδυασμό με το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο του ΟΤΕ και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, θα ενισχύσει περαιτέρω την πελατειακή βάση και τη μετακίνηση των πελατών σε υψηλότερες ταχύτητες, ενισχύοντας τα έσοδα.

Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ διαμορφώθηκαν σε 643 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και την εκτεταμένη πειρατεία. Συνεπής με τη στρατηγική της, η Εταιρεία αξιοποιεί την προηγμένη πλατφόρμα streaming, ενώ συνεχίζει να επενδύει προκειμένου να παρέχει πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Κινητή Τηλεφωνία:

Οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ συνέχισαν να αυξάνονται σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, φθάνοντας στο τέλος του Δ’ τριμήνου τα 7,4 εκατ., αυξημένοι κατά 3,8%. Τόσο οι πελάτες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής, σημείωσαν αύξηση, κατά 4,7% και 3,3% αντίστοιχα, συνεχίζοντας τις θετικές τάσεις που καταγράφηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης της συνδρομητικής βάσης συμβολαίου, γεγονός που οφείλεται στην υπεροχή του δικτύου της COSMOTE, η οποία ενισχύεται από τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου 5G και αποτυπώνεται σε όλες τις σημαντικές μετρήσεις επιδόσεων δικτυών στην αγορά. Συγκεκριμένα, το δίκτυο COSMOTE διακρίθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στα Speedtest Awards™ της Ookla ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», με τους συνδρομητές COSMOTE να απολαμβάνουν μέσες ταχύτητες λήψης υπερδιπλάσιες από αυτές ανταγωνιστικών παρόχων.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, υπερβαίνοντας μάλιστα τον φιλόδοξο στόχο για πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022. Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο το 90% για το τέλος του 2023. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 37 πόλεις στην Ελλάδα καταγράφουν ήδη κάλυψη άνω του 90%, ενώ οι ταχύτητες υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει τα έσοδά του «χτίζοντας» στην ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του.  

Νέες Υπηρεσίες:     

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο ΟΤΕ προχώρησε στο λανσάρισμα μιας νέας εφαρμογής ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, του «payzy by COSMOTE», μέσω της θυγατρικής του, COSMOTE Payments. Η νέα υπηρεσία κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αγορά, με το συνολικό αριθμό των χρηστών να υπερβαίνει ήδη τους 94 χιλιάδες.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ.)Δ’τρίμηνο 2022Δ’τρίμηνο 2021+/- %12M’  202212M’  2021+/- %
Κύκλος Εργασιών813,9796,42,2%3.155,43.046,13,6%
Έσοδα λιανικής σταθερής227,3240,5-5,5%933,4950,8-1,8%
          συμπ.  Data Com248,7257,6-3,5%1.021,61.027,8-0,6%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής239,3232,4+3,0%986,4945,7+4,3%
Έσοδα χονδρικής150,1158,4-5,2%590,3585,6+0,8%
Λοιπά Έσοδα197,2165,1+19,4%645,3564,0+14,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)331,8 321,4 +3,2%1.310,0 1.265,4 +3,5%
Περιθώριο %40,8%40,4%+0,4μον41,5%41,5%+0,0μον
 Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 2,2% στο τρίμηνο, στα €813,9 εκατ., κυρίως λόγω των θετικών επιδόσεων της κινητής και του ICT.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 5,5%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες φωνής. Όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, η πτώση οφείλεται στη μετάβαση ορισμένων πελατών από τις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής σε υπηρεσίες IP solutions. Εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από υπηρεσίες data com, τα έσοδα λιανικής σταθερής, έχουν μείωση κατά 3,5%. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες επηρεάστηκε από τη δωρεάν αναβάθμιση ευρυζωνικών υπηρεσιών, μία κίνηση ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών και της ανταγωνιστικής του θέσης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 3,0% στο τρίμηνο.  Ανοδικά κινήθηκαν τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής , ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του ΟΤΕ. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής κατέγραψαν ένα ακόμα θετικό τρίμηνο. Σε επίπεδο έτους, τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής κατέγραψαν επίπεδα ρεκόρ, αυξημένα κατά 48% σε σχέση με το 2021, ενώ  ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019, προ πανδημίας, κατά πάνω από 20%.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 5,2% στο τρίμηνο, καθώς τα χαμηλότερα έσοδα από διεθνή κίνηση (χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους) αντιστάθμισαν τα έσοδα από την αύξηση των πωλήσεων οπτικών ινών σε παρόχους στην εγχώρια αγορά.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,4% στο τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στις υπηρεσίες ICT. Τα έσοδα από παροχή system solutions σημείωσαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, κατά 45% στο τρίμηνο. Η Εταιρεία αξιοποιεί τη μακροχρόνια εμπειρία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις πληροφορικής & cloud. Πρόσφατα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της σε μεγάλα έργα πληροφορικής για ευρωπαϊκούς οργανισμούς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες συστημάτων πληροφορικής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,2% στο τρίμηνο, στα €331,8 εκατ., με ισχυρό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στα 40,8%, υποβοηθούμενο από την αύξηση των εσόδων και την εξοικονόμηση κόστους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια.

      
   ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
     
Λειτουργικά στοιχείαΔ’τρίμηνο 2022Δ’τρίμηνο 2021Ετήσιο %Ετήσιο +/-Δ’ τρίμηνο 2022 +/-
Συνδρομητές κινητής4.165.6293.690.607+12,9%475.02284.001
       Πελάτες συμβολαίου1.854.2721.734.675+6,9%119.59729.888
       Πελάτες καρτοκινητής2.311.3571.955.932+18,2%355.42554.113
 (Εκατ. €)Δ’τρίμηνο 2022Δ’τρίμηνο 2021+/- %12M’  202212M’  2021+/- % 
Κύκλος Εργασιών73,082,8-11,8%306,4315,5-2,9% 
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής  48,956,4-13,3%203,0221,8-8,5% 
Λοιπά Έσοδα24,126,4-8,7%103,493,7+10,4% 
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)0,0 10,4 n/a38,030,5+24,6% 
Περιθώριο % 0,0%12,6%-12,6μον12,4%9,7%+2,7μον 

 

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε €73,0 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 11,8%, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης στα τέλη τερματισμού (MTR) και του αντικτύπου από δραστηριότητες MVNO στο Δ’ τρίμηνο 2021, οι οποίες καταργήθηκαν στο 2ο μισό του 2022.  

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €48,9 εκατ., μειωμένα κατά 13,3%, ως αποτέλεσμα των περικοπών στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, καθώς και των προσφορών για τη διατήρηση των πελατών. Περαιτέρω μείωση στα τέλη τερματισμού της τάξης του 27% εφαρμόστηκε στις αρχές του 2023.

Η συνολική πελατειακή βάση σημείωσε σημαντική αύξηση στο τρίμηνο, αντανακλώντας την αύξηση κατά 6,9%, στους συνδρομητές συμβολαίου και τη σημαντική αύξηση στην καρτοκινητή.

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 8,7%, κυρίως λόγω της κατάργησης δραστηριοτήτων MVNO.

H Telekom Romania Mobile κατέγραψε μηδενικό Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στο τρίμηνο λόγω μειωμένων εσόδων και λοιπών εκτάκτων. Συνολικά, το 2022, η Telekom Romania Mobile κατέγραψε ισχυρή αύξηση 24,6% στο EBITDA, στα €38,0 εκατ. 


Πρόγραμμα Απόκτησης Iδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε τη 18 Ιανουαρίου 2022 ενέκρινε ένα νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 μηνών. Η εταιρεία κατά τον 1ο χρόνο του Προγράμματος, απέκτησε συνολικά 15.440.064 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 16,22 ανά μετοχή. Από αυτές, 1.868.242 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022, ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 12 Ιουλίου 2022 και 8.818.730 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο 1 Απριλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών την 29 Νοεμβρίου 2022. Την 31 Δεκεμβρίου 2022 η εταιρεία κατείχε 4.753.092 ίδιες μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2022 έως 7 Δεκεμβρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι αγορές.

Σχετικα αρθρα

Οι παρεμβάσεις αποτροπής διακοπών ρεύματος μέσα στο Πάσχα

admin

Αέριο: Άγονος ο διαγωνισμός για την υπόγεια αποθήκη στη Ν. Καβάλα

fastpath

Attica Group-Δημόσια πρόταση: Πληροί τις προϋποθέσεις το τίμημα του €1,855

admin

Παράγωγα: Υποχώρηση στο τζίρο των ΣΜΕ του 25αρη τρέχουσας σειράς

admin

ΡΑΕ: Θωρακίζεται το ηλεκτρικό σύστημα κατά του κίνδυνου μπλακάουτ μέσα στο Πάσχα

admin

Attica Group: Εντός του δίκαιου εύρους το τίμημα της δημόσιας πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς

admin

Πιστώσεις σε επιχειρήσεις μόνο με επενδυτική βαθμίδα

admin

Intrakat: Υπεγράφη στις Φέρες η σύμβαση για επέκταση του φράχτη στον Έβρο

admin

ΥΠΑΑΤ: Τις επόμενες ημέρες οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς καστάνων και μήλων

admin

Πλαίσιο: Eκτός του ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών από 20 Απριλίου

admin

Νότια Καβάλα: Δίχως υποβολή προσφορών η β’ φάση του διαγωνισμού

admin

Πλαίσιο Computers: Στις 20/4 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο

admin