Image default
Οικονομία

Δημοπρατούνται κατασχεμένα από εγκληματικές δραστηριότητες

Στο «σφυρί» βγάζει το υπουργείο Οικονομικών περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 300.000 ευρώ τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και έχουν δεσμευτεί, κατασχεθεί ή δημευτεί, βάσει της ποινικής διαδικασίας.

Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες» του υπουργείου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 27 Μαρτίου.

Ουσιαστικά με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου επιδιώκεται να καθοριστεί ενιαίο πλαίσιο για την ανάκτηση και διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρήση αυτών για το δημόσιο συμφέρον, για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύματος.

Με το νέο πλαίσιο η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔΣΔΟΕ) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται Φορέας Διαχείρισης Δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων των κατασχεμένων, και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων (Φορέας Διαχείρισης ΔΔΠΣ ή Φορέας Διαχείρισης).

Στο Γενικό Ευρετήριο καταχωρίζονται τα δεσμευμένα, κατασχεμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία, κατά το όνομα του υπόπτου ή κατηγορουμένου και τον αριθμό της απόφασης ή διάταξης του αρμόδιου δικαστηρίου ή της αρχής που διέταξε τη δέσμευση, την κατάσχεση ή τη δήμευση. Για κάθε περιουσιακό στοιχείο καταρτίζεται και τηρείται φάκελος όπου καταχωρίζονται από την αρμόδια αρχή διαχείρισης το είδος των δεσμευμένων ή κατασχεμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, ανά κατηγορία, όπως ενδεικτικά ακίνητο, τροχοφόρο όχημα, μηχάνημα, πλωτό σκάφος, εναέριο μέσο, μετρητά, τραπεζικός λογαριασμός, θυρίδα, άυλος τίτλος. Η καταχώριση περιλαμβάνει επιπλέον αναλυτική περιγραφή αυτών, βάσει των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους, όπως:

– για τα ακίνητα: ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), η περιοχή, η θέση, η έκταση, τα όριά τους, ο τίτλος κτήσης και η αξία τους, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση το αντικειμενικό σύστημα καθορισμού αξιών ή την εκτίμηση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ),

– για τα χερσαία οχήματα: ο αριθμός πινακίδας και άδειας κυκλοφορίας ή η ένδειξη «ανάριθμο», εάν δεν φέρουν πινακίδα ή άδεια, ο αριθμός πλαισίου, ο κυλινδρισμός, η κατασκευάστρια εταιρεία, το έτος πρώτης κυκλοφορίας,

– για τα πλωτά μέσα: αγα) ο αριθμός νηολογίου ή ο αριθμός εγγραφής στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Πλοίων (ΒΕΜΣ), το λιμάνι νηολογίου, τα μέτρα μήκους ή η χωρητικότητα, μικτή και καθαρή, σε κόρους, το έτος πρώτης νηολόγησης, το υλικό κατασκευής, αγβ) ο αριθμός και ο τύπος, η ιπποδύναμη και ο κατασκευαστής των μηχανών πρόωσής τους, εάν τα πλωτά μέσα φέρουν μηχανές.

– για τα εναέρια μέσα: ο αριθμός νηολογίου και λοιπά ταυτοποιητικά στοιχεία,

– για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή άυλους τίτλους: το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ο αριθμός IBAN του λογαριασμού, το υπόλοιπο αυτού κατά την ημερομηνία της δέσμευσης, κατάσχεσης ή δήμευσης, η αξία του τίτλου,

– για τις θυρίδες: ο αριθμός της θυρίδας, αναλυτικά το περιεχόμενο αυτών, ο αριθμός του διακριτού υπολογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), το υπόλοιπο αυτού, η αξία ανά παρακατάθεση και ο ορισθείς μεσεγγυούχος,

– για λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία: περιγραφή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης, όπως τεμάχια, βάρος, χρώμα, υλικό κατασκευής, επωνυμία κατασκευαστή.

Σχετικα αρθρα

Αέριο: Αίτημα «μνηστήρα» για παράταση του διαγωνισμού για την υπόγεια αποθήκη στη Ν. Καβάλα

fastpath

«Σπίτι μου»: Από τη Δευτέρα τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους -Ποιους αφορά, ποια τα κριτήρια

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Δυο εβδομάδες παράταση στη Δημόσια πρόταση για MIG

fastpath

Πληθωρισμός: Στο 5,4% τον Μάρτιο

admin

Τα SOS των νέων ρυθμίσεων στα Ταμεία

admin

Στεγαστικά δάνεια για νέους: Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

admin

«Πρόγευση» νέων ανατιμήσεων στα είδη διατροφής

admin

Αδ. Γεωργιάδης: Πλώρη για τα 70 δισ. ευρώ βάζουν οι ελληνικές εξαγωγές

fastpath

Ασφαλιστικές εισφορές: Ποιοι κερδίζουν 120 και 72 δόσεις για ρυθμίσεις

admin

Φατσέα (Intrum): Έντονο ενδιαφέρον στη δευτερογενή αγορά και για κλαδικά χαρτοφυλάκια NPLs

admin

Βουλή: «Πολεοδομία» για τουριστικές επενδύσεις – Διευκολύνεται η παραχώρηση τουριστικών λιμένων

admin

Παράγωγα: Περαιτέρω υποχώρηση στο ενδιαφέρον για τα ΣΜΕ του 25αρη τρέχουσας σειράς

admin