Image default
Οικονομία Πρώτο Θέμα

Alpha Bank: Διαταραχές στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος

Μετά   τη   χρηματοπιστωτική   κρίση   του   2007-2008,   εγείρονται   και   πάλι   ανησυχίες   για   τον   βαθμό ανθεκτικότητας του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα  εν μέσω  ενός περιβάλλοντος  υψηλών επιτοκίων. Η περίπτωση της Silicon Valley Bank (SVB) στις 9 Μαρτίου, με τη μαζική απόσυρση καταθέσεων ύψους  42 δισ. δολαρίων  σε μια μέρα,  προκάλεσε αναταραχή  στις αγορές  και στα διεθνή χρηματιστήρια. Εκτός  από  την  SVB,  άλλες  δύο  αμερικανικές  τράπεζες  κατέρρευσαν  σε  διάστημα  μιας  εβδομάδας,  η Silvergate Bank και η Signature Bank. Οι ρυθμιστικές αρχές σχεδίασαν τη διάσωση των τραπεζών, ώστε να καθησυχάσουν τους καταθέτες και τους επενδυτές. Παράλληλα, οι αποδόσεις  των κρατικών ομολόγων έχουν κατρακυλήσει.

Η απότομη κατάρρευση της SVB αντανακλά την υποτίμηση από την τράπεζα της ύπαρξης ενός σημαντικού κινδύνου. Όταν τα επιτόκια ήταν χαμηλά και οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων υψηλές, η τράπεζα αγόρασε πολλά   μακροπρόθεσμα   ομόλογα   του   αμερικανικού   δημοσίου.   Στη   συνέχεια,   η   FED   αύξησε   τα βραχυπρόθεσμα  επιτόκια,  με  τον  υψηλότερο  ρυθμό  των  τελευταίων  τεσσάρων  δεκαετιών,  οι  τιμές  των ομολόγων βυθίστηκαν και η τράπεζα σημείωσε τεράστιες απώλειες στο ενεργητικό της. Η SVB αποτελεί τη δεύτερη  μεγαλύτερη  αμερικανική  τράπεζα  (σε  ενεργητικό)  που  χρεοκόπησε  μετά  την  κατάρρευση  της Washington  Mutual  Bank  το  2008,  στο  αποκορύφωμα  της  παγκόσμιας  χρηματοπιστωτικής  κρίσης.  Την κατάρρευση της Washington Mutual Bank ακολούθησε μια συστημική αποτυχία, με περισσότερες από 500 τράπεζες  να  πτωχεύουν  στο  διάστημα  2008-2014  (Γράφημα  4).  Βέβαια,  οι  περισσότερες  ήταν  μικρές  ή μεσαίου  μεγέθους  περιφερειακές  τράπεζες  και  εξαγοράσθηκαν  από  άλλα  ιδρύματα,  μια  συνηθισμένη κατάληξη για τις τράπεζες που έχουν τεθεί υπό κρατικό έλεγχο. Τα τελευταία χρόνια, ελάχιστες τράπεζες έχουν πτωχεύσει στις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω των αυστηρότερων  ρυθμιστικών κανονισμών που τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Παράλληλα,  στην  Ευρώπη  προκλήθηκε  μια  νέα  διαταραχή,  εξαιτίας  κυρίως  της  κρίσης  ρευστότητας  της Credit  Suisse  που  ακολούθησε  την  απόφαση  της  Σαουδαραβικής  Εθνικής  Τράπεζας  να  μην  επενδύσει περαιτέρω στην ελβετική τράπεζα, δηλαδή να μην αυξήσει το μερίδιό της στο μετοχικό κεφάλαιο, πέραν του 10%, λόγω του κανονιστικού πλαισίου. Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας έχασε σχεδόν το ένα τέταρτο της κεφαλαιοποίησής της στις 15 Μαρτίου (Γράφημα 5), με αποτέλεσμα να αναγκαστεί στις 16 Μαρτίου  να  ζητήσει  στήριξη  ρευστότητας  από  την  ελβετική  κεντρική  τράπεζα,  σε  περίπτωση  που  κριθεί απαραίτητη. Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι εκτός από την κρίση ρευστότητας, η ελβετική τράπεζα είχε και  άλλα,  συσσωρευμένα  προβλήματα  τα  τελευταία  έτη,  όπως  καταδίκη  για  νομιμοποίηση  παράνομων εσόδων, σκάνδαλο κατασκοπείας και διαρροή δεδομένων πελατών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Σε αυτά προστέθηκε και η πρόσφατη ανακοίνωση της τράπεζας, ότι εντόπισε «ουσιώδεις αδυναμίες» στον έλεγχο των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022. Τελικά, η λύση που δόθηκε στην  κρίση  της  Credit  Suisse,  δηλαδή  η  εξαγορά  της  από  την  UBS,  εκτιμάται  ότι  θα  διασφαλίσει  την χρηματοπιστωτική σταθερότητα του συστήματος.

Μέχρι την κρίση ρευστότητας της Credit Suisse, οι ελβετικές τράπεζες θεωρούνταν υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης   από  τους   διεθνείς   επενδυτές.   Ωστόσο,   οι   δυσκολίες   της   Credit   Suisse   φαίνεται   ότι αποδεικνύουν  ότι  αυτή  η  άποψη  πιθανόν  δεν  ισχύει,  πλέον  για  κανένα  τραπεζικό  ίδρυμα,  παγκοσμίως. Ωστόσο,  παρά  τους  φόβους  για  μια  νέα  παγκόσμια  τραπεζική  κρίση,  εκτιμάται  ότι  οι  ανησυχίες  για  τον ευρωπαϊκό  τραπεζικό  κλάδο  είναι  υπερβολικές  και  αδικαιολόγητες,  αφού  η  προσωρινή  αναταραχή  που προκλήθηκε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την είδηση για την Credit Suisse, αντανακλά ως έναν βαθμό μια   συμπεριφορά   «αγέλης»   (herding   behaviour).   Οι   διακυμάνσεις   της   χρηματιστηριακής   αξίας   της πλειοψηφίας  των  ευρωπαϊκών  τραπεζών  δεν  αντανακλούν  πλήρως  την  ισχύ  του  ισολογισμού  τους,  τα επίπεδα  ρευστότητάς  τους,  καθώς  και  τους  δείκτες  φερεγγυότητάς  τους,  που  είναι  υψηλότεροι  από  τις απαιτήσεις  που  ορίζουν  οι  εποπτικές  αρχές.  Επιπλέον,  σήμερα  οι  εποπτικοί  μηχανισμοί  είναι  καλύτερα προετοιμασμένοι και έτοιμοι να αντιδράσουν έγκαιρα, στέλνοντας ένα μήνυμα σταθερότητας στις αγορές, έχοντας την εμπειρία της προηγούμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Παράλληλα, παρατηρείται, κυρίως στις ΗΠΑ, μαζική μετακίνηση καταθέσεων, προς τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα  ως  ασφαλέστερα  καταφύγια,  που  μπορεί  να  αλλάξει,  ως  έναν  βαθμό,  το  τραπεζικό  σύστημα. Επιπλέον, οι δύο τραπεζικές κρίσεις, στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, δυνητικά θα μπορούσαν να κατευθύνουν τις τράπεζες να επικεντρωθούν, στο άμεσο μέλλον, περισσότερο στην εξυγίανση των ισολογισμών τους, παρά στην αύξηση του δανεισμού. Όμως, μια επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης θα μείωνε τη ζήτηση και τις επενδύσεις κεφαλαίου, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα μπορούσαν  να αυξήσουν τον κίνδυνο ύφεσης της παγκόσμιας  οικονομίας.  Η  αυστηροποίηση  των  χρηματοπιστωτικών  συνθηκών  και  η  επιβράδυνση  της οικονομίας, όμως, είναι ένα σενάριο που εξυπηρετεί και τη στρατηγική των κεντρικών τραπεζών.

Οι κλυδωνισμοί στο τραπεζικό σκηνικό αναπόφευκτα προκαλούν αμφιβολίες ως προς την κατεύθυνση της νομισματικής  πολιτικής  και  αφήνουν  λιγότερα  περιθώρια  ελιγμών.  Οι  εντολές  των  κεντρικών  τραπεζών, ακόμη και η ανεξαρτησία τους, δέχονται αυξανόμενη  πίεση. Οι τελευταίες εξελίξεις, σε συνδυασμό και με άλλους σημαντικούς παράγοντες (ενεργειακή κρίση, κίνδυνος χρηματοοικονομικού κατακερματισμού κ.ά.), εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το πως μπορεί να αλλάξει η νομισματική πολιτική στο μέλλον. Ωστόσο, οι κεντρικές  τράπεζες,  θέτοντας  ως  προτεραιότητα  την  αποκλιμάκωση  του  πληθωρισμού,  πιθανώς  να συνεχίσουν  τις  αυξήσεις  των  βασικών  τους  επιτοκίων.  Η  πρόσφατη  κίνηση  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής Τράπεζας, στις 16 Μαρτίου, να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης επιβεβαιώνει αυτή τη στάση. Άλλωστε, όπως είχε πει και η Alice Rivlin, η Αντιπρόεδρος της FED στη δεκαετία του 1990, «η δουλειά της  κεντρικής  τράπεζας  είναι  να  ανησυχεί»,  περιγράφοντας  εύστοχα  το  κύριο  μέλημα  των  υπευθύνων χάραξης της νομισματικής πολιτικής: να διατηρήσουν τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.

Σχετικα αρθρα

Νέφη κρίσης στην παγκόσμια οικονομία

admin

Ρεύμα: Ποιοι προμηθευτές είναι συνεπείς στην καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων

admin

ΕΚΤ: Οι τέσσερις κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που ανησυχούν τη Φρανκφούρτη

fastpath

Ενεργειακή αναβάθμιση: Τα τέσσερα προγράμματα που «τρέχουν»

admin

Σημαντικά οφέλη αναμένει η ασφαλιστική αγορά από την θετική πορεία της οικονομίας και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

admin

Φορολογικές δηλώσεις: Οι 8+1 κωδικοί του Ε1 που ξεκλειδώνουν φοροελαφρύνσεις

admin

Τουρισμός: Οι αφίξεις “απογειώνονται”, ενώ ορισμένοι προορισμοί πάνε για νέο ρεκόρ

admin

Ρυθμίσεις χρεών: Σκέψεις για βελτιώσεις στις 36-72 δόσεις

admin

Υπερκέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο της τέχνης

admin

Ελληνικό: Σημαντική επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των έργων – Η πορεία τους μέχρι τώρα

admin

Πετρέλαιο: «Αιχμάλωτος» της ζήτησης και ο ΟΠΕΚ – Τι θα συμβεί με την παραγωγή

fastpath

Ρεύμα: Με θετικό «πρόσημο» για την επάρκεια τροφοδοσίας ξεκινά το καλοκαίρι

admin