Image default
Επιχειρήσεις

Πλαίσιο: Eκτός του ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών από 20 Απριλίου

Πλαίσιο: Eκτός του ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών από 20 Απριλίου

Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την υπ΄ αριθμόν 5/982/30.3.2023 απόφασή του όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πλαίσιο την 20.04.2023, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης.

Είχε προηγηθεί η έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του από 15 Μαρτίου 2023 αίτηματος του Γ. Γεράρδου για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου.

Κατά την υποβολή του αιτήματος άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορούσε 444.874 μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 2,02% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Περαιτέρω από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 10 Μαρτίου 2023, έως τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30 Μαρτίου 2023, ο Προτείνων προέβη σε αποκτήσεις 29.138 Μετοχών.

Η άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα γίνει έναντι καταβολής ανταλλάγματος € 4,58 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς από τον Προτείνοντα προς τους πωλητές/κατόχους των Μετοχών.

Σημειώνεται ότι, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των πωλητών/κατόχων των Μετοχών, την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των προς εξαγορά Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης αρ.18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει, και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των πωλητών/κατόχων την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των προς εξαγορά Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους πωλητές/κατόχους. Κατά συνέπεια, οι πωλητές/κάτοχοι των προς εξαγορά Μετοχών θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένου κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

Τέλος επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιογράφων του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή

(β) Μετοχών που δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων, ή

(γ) Μετοχών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το Προσφερόμενο Τίμημα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.

 • Πλαίσιο
 • Χρηματιστήριο Αθηνών
 • μετοχές
 • ΓΕΡΑΡΔΟΣ

  Σχετικα αρθρα

  Mermeren: Επιτυχής η προσφορά της Dolit Investments

  admin

  Η Παπουτσάνης συμμετείχε στη Διεθνή Εμπορική Έκθεση PLMA

  admin

  Μείωση εσόδων και κερδών για τη Medicon στο 12μηνο του 2022

  admin

  Medicon: Μείωση πωλήσεων το α’ τρίμηνο- Η εικόνα του 2022

  admin

  Καζίνο Ρίου: Δίμηνη αναστολή λειτουργίας αποφάσισε η Επιτροπή Παιγνίων

  admin

  Σωματείο Εργαζομένων στο Καζίνο Ρίο: Ζητά τον διορισμό προσωρινής διοίκησης

  admin

  Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει έργα αξίας 1 εκατ. ευρώ στο «Ελ. Βενιζέλος»

  admin

  Η Toyota Ελλάς υπέγραψε τη «Χάρτα Διαφορετικότητας»

  admin

  Είστε οικοδεσπότες ή διαχειριστές Airbnb;

  admin

  METRO Cash & Carry: 7 βραβεύσεις στα Loyalty Awards 2023

  admin

  ICAP CRIF: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου

  admin

  Premia: Το Athens Heart στεγάζει την ΑΑΔΕ με 4,4 εκατ. ευρώ ετησίως

  admin