Image default
Οικονομία

Τέσσερα σχήματα στη «μάχη» για οδικό ΣΔΙΤ ύψους 248 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΒΑΞ, INTRAKAT προχωρούν στον διαγωνισμό για το έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ) με Σ.Δ.Ι.Τ.». Ποιο είναι το project, ποια είναι τα οφέλη.

Τέσσερα ισχυρά σχήματα του χώρου των υποδομών, στα οποία συμμετέχουν 5 κορυφαίου όμιλοι, θα κληθούν να δώσουν το παρών στην επόμενη φάση μεγάλου διαγωνισμού για την κατασκευή και λειτουργία οδικού τμήματος στη Βόρεια Ελλάδα.

Ειδικότερα, στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού Β΄ Φάσης για το έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ) με Σ.Δ.Ι.Τ.», μιας σύμβασης με εκτιμώμενη αξία περί τα 248 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), προχωρούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΒΑΞ, INTRAKAT. Το στάδιο αυτό είναι του ανταγωνιστικού διαλόγου στο οποίο επί της ουσίας θα διαμορφωθούν οι βασικές τεχνικές και οικονομικές παράμετροι. Υπενθυμίζεται ότι το έργο αυτό προκηρύχθηκε πέρυσι, προσφορές δόθηκαν προς τα τέλη 2022, ενώ είχε «βγει σχεδόν πακέτο» με ένα άλλο οδικό ΣΔΙΤ στην περιοχή, το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.» ύψους περίπου 445 εκατ. ευρώ.

Αυτά τα έργα αναμένεται να αναβαθμίσουν τις οδικές υποδομές και την ασφάλεια σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Στο υπουργείο εκτιμούν ότι οι δύο σύγχρονοι οδικοί άξονες θα προσφέρουν στους κατοίκους οικονομικές μετακινήσεις και με τη μέγιστη ασφάλεια.

«Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ.»

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού είτε με κατασκευή εντελώς νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη, και από Μαυρολεύκη σε Δράμα συνολικού μήκους 43 χλμ. Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει :

Α. Την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: • Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους περίπου 29,5 χλμ. • Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους περίπου 13,5 χλμ. • Α/Κ Μεσορράχης • Α/Κ Παλαιοκώμης • Α/Κ Μ. Σουλίου • Α/Κ Ροδολίβους • Α/Κ Πρώτης • Α/Κ Ν. Μπάφρας • Α/Κ (Ημικόμβος) Αγγίτη • Α/Κ Μαυρολεύκης • Α/Κ Περιφερειακής Δράμας • Κ/Κ Δράμας (σύνδεση με το αστικό δίκτυο της Δράμας).

Β. Την λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη συνολικού μήκους ~43 χλμ. και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.

Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει τα ακόλουθα: (α) την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για τον Κατασκευαστικό Σχεδιασμό του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της με αριθ. πρωτ. οικ.196664/07-03-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη της οδού Δράμας – Αμφίπολης (χρόνος ισχύος 10 έτη) και της ΑΕΠΟ για το σύνολο του έργου, η οποία θα λάβει υπόψη την υφιστάμενη ΑΕΠΟ και η οποία θα εκδοθεί με μέριμνα και επίσπευση της Αναθέτουσας Αρχής και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών, (β) την κατασκευή του σύνολο του αντικειμένου των μελετών του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του Έργου, (γ) τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει βάσει του οριστικού σχεδιασμού, και — (δ) τη συντήρηση / λειτουργία (ελαφριά και βαριά) του προαναφερθέντος τμήματος όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε τριάντα (30) έτη (3 έτη κατασκευαστική περίοδος και 27 έτη συντήρησης και λειτουργίας). Η διάρκεια της σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.Ι (διάλογος) της διαδικασίας ανάθεσης.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα καταβάλει στον Ι.Φ.Σ. πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, σε τιμές έτους δύο χιλιάδες είκοσι δυο (2022), στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων και εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (200.438.675,00,-€), πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στη Σύμβαση Σύμπραξης. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον Ι.Φ.Σ. θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Τα οφέλη για την περιοχή

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ένωση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις με ένα σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά. Η δε επίλυσή του με την κατασκευή ενός καινούριου και βασισμένου στα σύγχρονα πρότυπα κάθετου οδικού άξονα, αφενός θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, αφετέρου θα διευκολύνει την μετακίνηση εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορικών προϊόντων, μιας και αποτελεί τον οδικό δίαυλο επικοινωνίας με τα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια της χώρας. Επιπλέον θα μειώσει το χρόνο μετακίνησης, αλλά και θα εξασφαλίσει μια πιο ασφαλή διέλευση των οχημάτων, εφόσον αυτά δε θα διέρχονται μέσω κατοικημένων περιοχών.

Σχετικα αρθρα

Alpha Bank: Η ακτινογραφία των ελληνικών εξαγωγών

fastpath

Θεσσαλονίκη: Ποιος είναι ο προσωρινός ανάδοχος που θα αναλάβει τη λειτουργία του μετρό

admin

Οι προτεραιότητες στην οικονομία μετά τις εκλογές – Ο Ν. Φίλιππας στο Naftemporiki TV

admin

ΤΑΙΠΕΔ: Διαγωνισμοί 144,2 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ

admin

Η Αλβανία αναζητεί αλλοδαπούς εργάτες για τον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών

admin

Πόση είναι η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι

admin

Τράπεζες: Οι αποπληρωμές δανείων μηδένισαν την αύξηση των νέων εκταμιεύσεων – Θετική η καθαρή πιστωτική επέκταση το β΄ εξάμηνο

admin

Πώς θα τραφούν 9 δισεκατομμύρια χωρίς να καταστραφεί ο πλανήτης

admin

Δήμος Αθηναίων: 7 αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για τις νέες πλατείες Κολωνακίου, Εξαρχείων και Κυψέλης και 4 σταθμούς Μετρό

fastpath

Ενέργεια: Οι προτεραιότητες του υπηρεσιακού υπουργού

admin

«Σπίτι μου»: Πάνω από 2.700 εγκρίσεις και 11.400 προεγκρίσεις για στεγαστικά δάνεια νέων

fastpath

Πόσο γρήγορα θα σταματήσουν οι αυξήσεις επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες;

fastpath