Image default
Επιχειρήσεις

ΓΕΒ: Στις 2/5 η καταβολή μερίσματος €0,071 ανά μετοχή – Οι αποφάσεις της ΓΣ

Στις 2 Μαΐου 2023 θα πραγματοποιηθεί από τη ΓΕΒ η καταβολή μερίσματος 0,071 ευρώ ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που διεξήχθη σήμερα, 19 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 60,56%, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου δέκα (10) μέτοχοι (πέντε (5) μέτοχοι με φυσική παρουσία & πέντε (5) μέτοχοι μέσω τηλεδιάσκεψης) που κατείχαν 14.571.297 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14.03.2023 και η από 15.03.2023 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2ον

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 1.804.500,00 από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,075 ανά μετοχή και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών.

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ 1.714.275,00 (ευρώ 0,07125 ανά μετοχή).

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2022 θα γίνει την Τρίτη 25 Απριλίου 2023. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2022 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 από την υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2022, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Περαιτέρω εγκρίθηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2022, του ποσού των ευρώ 950.000 για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ον

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2022 της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

ΘΕΜΑ 4ον

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2023, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13191) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Διαλεχτοπούλου Χρυσοβαλάντω (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23481), της εταιρείας MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Μ. 155) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000 €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.

ΘΕΜΑ 5ον

Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2022.

Εγκρίθηκε η υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο, χωρίς καμία παρατήρηση και αποφάσισε την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου.

ΘΕΜΑ 6ον

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Β΄Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 222.000,00 Ευρώ.

Εγκρίθηκαν επίσης οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρεία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, Κου Παναγιώτη Κρεμύδα και της Κας Παναγιώτας Μαυρουδή που ανήλθαν συνολικά σε 119.953,04 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου και στις άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ανήλθαν συνολικά σε 27.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 7ον

Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

Καθορίσθηκαν, σύμφωνα με τις παρ. 4.1.2 και 4.1.3 της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας, μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για την εν γένει διοίκηση της εταιρείας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2023 – 30.06.2024.

Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου και στις άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για την περίοδο 01.07.2023 – 30.06.2024.

Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.

ΘΕΜΑ 8ον

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) και παρουσιάζει στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους την από 06.03.2023 έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννη Λέτσιο και η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙIΙ του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 14ον

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, και παρουσίασε στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους, την από κοινού έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που συντάχθηκε την 04.04.2023 και επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙV του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Διαβάστε ακόμη

Σχεδόν σε 1,7 δισ. ευρώ οι προσφορές για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου – Αντλήθηκαν 300 εκατ. ευρώ

Παγίδες και τα 15 SOS στις ρυθμίσεις χρεών προς την εφορία

-: Σε εκρηκτική ανάπτυξη ο ελληνικός τουρισμός – Επιμήκυνση για την τουριστική σεζόν

 

Σχετικα αρθρα

Sky Express: Τι απαντά στην ηθοποιό που έχασε την πτήση της

admin

Σε εγρήγορση τα «ραντάρ» των ομίλων πληροφορικής για νέες εξαγορές (pics)

admin

Θεόδωρος Φέσσας: Επενδυτική «επίθεση» παντού από τον όμιλο Quest με στόχο έσοδα άνω του 1,5 δισ.

admin

Η SunriseMezz εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων €3,6 εκατ.

admin

Phoenix Vega Mezz: Εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων συνολικού ύψους €5,1 εκατ.

admin

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον Μάικ Πενς και τα ξεχασμένα απόρρητα έγγραφα στο σπίτι του

admin

Η Phoenix Vega Mezz εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων €5,1 εκατ.

admin

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: ΑΜΚ €315.000 με δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη

admin

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €315.000 με την έκδοση 1.050.000 νέων μετοχών

admin

Mediterra: Η ΓΣ ενέκρινε διανομή μερίσματος 0,03871 ευρώ ανά μετοχή

admin

Mytilineos: Τη διανομή μερίσματος €1,2/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

admin

Mytilineos: Από τις 3/7 η καταβολή μερίσματος €1,20 ανά μετοχή – Οι αποφάσεις της ΓΣ

admin