Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν πάντως πως προηγήθηκαν έντονες διαβουλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Πάσχα ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές και να προχωρήσει ομαλά το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε οι διαφωνίες παρέμειναν καθώς το ΤΜΕΔΕ δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι θα έμενε με μικρότερο ποσοστό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ΤΜΕΔΕ (το Ταμείο των μηχανικών) ήταν πάντοτε αρωγός των προσπαθειών την Attica Bank επί δεκαετίες, και είχε συνεισφέρει αρκετά χρήματα στις συνεχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς ωστόσο τις αντίστοιχες αποδόσεις. Την ΑΜΚ θα συνδράμει κανονικά το ΤΧΣ με 329 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό του στο 69,5%, ο e-EΦΚΑ θα συνδράμει με ένα ποσό πέριξ των 40 εκατ. ευρώ (ποσοστό 8,40%) και φυσικά η Thrivest, από κοινού με την Παγκρήτια Τράπεζα, θα διαθέσουν περί τα 64 εκατ. ευρώ (ποσοστό περίπου 10%).

Το σχέδιο εξυγίανσης

Με βάση τη συμφωνία μόλις ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου, θα ξεκινήσει η διαδικασία της συγχώνευσης Attica Bank με Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία προηγουμένως θα έχει απορροφήσει τις εργασίες της HSBC στην Ελλάδα και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσω της ανταλλαγής μετοχών Attica Bank – Παγκρήτιας, στο πλαίσιο της συγχώνευσής τους, η Thrivest θα ενισχύσει περαιτέρω το ποσοστό της στο ενοποιημένο σχήμα, ενώ θα ακολουθήσει νέα αύξηση κεφαλαίου, με στόχο η συμμετοχή της στη νέα τράπεζα να ξεπεράσει το 50%.

Μέσω των δύο γύρων κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αντληθούν οι αναγκαίοι πόροι για την εξυγίανση του νέου ομίλου, αλλά και για τον λειτουργικό μετασχηματισμό του με στόχο την επίτευξη οργανικής κερδοφορίας εντός της επόμενης τριετίας. Σημειώνεται πως η υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει ήδη ξεκινήσει στην Attica Bank.

Η τράπεζα προχώρησε πρόσφατα στην επαναγορά των junior τίτλων της τιτλοποίησης Metexelixis, με στόχο επίσης να πουλήσει το σύνολο των συνδεδεμένων δανείων, περί τα 670 εκατ. ευρώ.

Το πλάνο συρρίκνωσης των δεικτών καθυστερήσεων σε μονοψήφια επίπεδα, θα ολοκληρωθεί με την ρευστοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τιτλοποίησης Omega, ενός πακέτου που ξεπερνά σε αξία τα 1,28 δισ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτόν θα δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα με ενεργητικό 8 δισ. ευρώ, χαμηλούς δείκτες καθυστερήσεων και επαρκή κεφαλαιακή ισχύ, το οποίο θα εστιάσει τις δραστηριότητές του στη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και θα διεκδικήσει με αξιώσεις περίοπτη θέση στον κλάδο.