Οφειλέτες οι οποίοι έχασαν τις παλαιές ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων, αλλά και συνεπείς φορολογούμενοι οι οποίοι υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης δημιούργησαν «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα ευνοϊκά σχήματα ρύθμισης. Με δύο εγκυκλίους η ΑΑΔΕ αποκρυπτογραφεί τα ψιλά γράμματα των ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους:

Νέα ρύθμιση 36-72 δόσεων

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

  • οφειλές που προκύπτουν από την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής
  • οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης
  • οφειλές που δεν δύνανται να ρυθμίζονται

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει χάσει έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 τη ρύθμιση των 120 δόσεων ή των 36-72 δόσεων για τα κορονοχρέη, υποχρεούται να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις έως 31 Ιουλίου 2023.

Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις:

  • α) ο πρωτοφειλέτης
  • β) τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη, κατά το μέρος της ευθύνης τους
  • γ) οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής κατά το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας
  • δ) οι οφειλέτες σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. Ομοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών που προκύπτουν από κοινή δήλωση.

– Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αναβίωση 72 και 120 δόσεων

Οι οφειλέτες οι οποίοι απώλεσαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης με την επιφύλαξη του ελαχίστου ποσού μηνιαίας δόσης, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης είναι η 31η Ιουλίου 2023.