Image default
Επιχειρήσεις

Attica Bank: Thrivest, Παγκρήτια, ΤΧΣ συμμετέχουν στην ΑΜΚ-Τα ποσά

Attica Bank: Thrivest, Παγκρήτια, ΤΧΣ συμμετέχουν στην ΑΜΚ-Τα ποσά

Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τη συμφωνία με τους επενδυτές που θα λάβουν μέρος στην ΑΜΚ της Τράπεζας. ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτια δεσμεύονται να συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αρχικά, στις 20-04-2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd, της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία και της Attica επενδυτική συμφωνία επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή τους στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα.

Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία.

Κατά τη Συμφωνία:

 • Το ΤΧΣ, η Thrivest και η Παγκρήτια δεσμεύονται να συμμετέχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και, ειδικά το ΤΧΣ υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), στην Αύξηση με κάλυψη ποσών αφενός έως €329 εκατ. για το ΤΧΣ, το οποίο θα προβεί σε ενάσκηση έως του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου έως €30 εκατ. για τη Thrivest και έως €34 εκατ. για την Παγκρήτια, ήτοι συνολικά έως €64 εκατ., μέσω κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών.
 • Η Attica Bank θα εφαρμόσει τη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE reduction strategy), όπως αναφέρεται στο από 16.03.2023 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Προβλέπεται περαιτέρω στη Συμφωνία ότι η Παγκρήτια θα εφαρμόσει επίσης στρατηγική μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE reduction strategy).
 • Περαιτέρω θα επιδιωχθεί η συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια, σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας. Η συγχώνευση θα τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που έχουν θέσει τα Μέρη όπως ενδεικτικά οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος, διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμφωνίας για τους ειδικότερους όρους της συγχώνευσης και συναφή θέματα καθώς και της έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και της συμμόρφωσης στον Νόμο του ΤΧΣ.

B. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.

Γ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό της Συμβούλιο έλαβε απόφαση για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθενται βασικοί όροι της Συμφωνίας.

Στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφενός θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, αφετέρου θα αναφέρονται οι σχετικές εταιρικές γνωστοποιήσεις.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα 20-04-2023. Κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται, κατά τη συνήθη διαδικασία, η δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και η δημοσίευσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.

ΤΜΕΔΕ: Διατήρηση ποσοστού περί το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης

Σε σημερινή (20/4) ανακοίνωσή του, το ΤΜΕΔΕ, ως διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ, υποστηρίζει ότι «στήριξε και θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη διαχρονική επένδυση των Μηχανικών στην ΑTTICA ΒANK, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στο να κερδίσει η Τράπεζα την κρίσιμη μάχη της επιβίωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΜΕΔΕ συμμετείχε σε όλες τις μέχρι σήμερα αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συνέδραμε σταθερά στις προσπάθειες των τελευταίων ετών για την εξυγίανση και την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών της και υποστήριξε τη Διοίκηση για την εφαρμογή των πολιτικών του μετασχηματισμού της ATTICA BANK.

Επιπλέον, το ΤΜΕΔΕ στήριξε συστηματικά τον στρατηγικό στόχο της ιδιωτικοποίησης της Τράπεζας, με όρους αγοράς, μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή. Τους τελευταίους μήνες, το ΤΜΕΔΕ υποστήριξε δυναμικά την είσοδο της Thrivest Holding Ltd, πιστεύοντας ότι το όραμα της δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα θα λειτουργήσει θετικά για την ΑTTICA ΒANK και τους μετόχους της.

Σήμερα η Τράπεζα αφήνει πίσω της μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας και μπορεί να προχωρήσει με επιτυχία στα επόμενα βήματά της. Το ΤΜΕΔΕ δεν θα συμμετάσχει στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά θα διατηρήσει ποσοστό περί το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Θα συνεχίζει να υποστηρίζει τον αναπτυξιακό ρόλο της ΑTTICA ΒANK και το φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού της».

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε: «Σήμερα η ATTICA BANK γυρίζει σελίδα. Ως ΤΜΕΔΕ αισθανόμαστε δικαιωμένοι διότι, συμβάλλαμε καθοριστικά στη διάσωση της Τράπεζας και δρομολογήσαμε την εξυγίανσή της.

Η προτεραιότητα στα επόμενα χρόνια είναι η ανάπτυξη συνεργειών της Τράπεζας με τον τεχνικό κόσμο της χώρας, που πρωταγωνιστεί στο νέο παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας.

Καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Διοίκηση της Τράπεζας με στόχο τη μετεξέλιξή της προς όφελος όλων των μετόχων, των εργαζομένων της, των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας».

 • Attica Bank
 • ΑΜΚ

  Σχετικα αρθρα

  Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει έργα αξίας 1 εκατ. ευρώ στο «Ελ. Βενιζέλος»

  admin

  Η Toyota Ελλάς υπέγραψε τη «Χάρτα Διαφορετικότητας»

  admin

  Είστε οικοδεσπότες ή διαχειριστές Airbnb;

  admin

  METRO Cash & Carry: 7 βραβεύσεις στα Loyalty Awards 2023

  admin

  ICAP CRIF: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου

  admin

  Premia: Το Athens Heart στεγάζει την ΑΑΔΕ με 4,4 εκατ. ευρώ ετησίως

  admin

  Intrakat: Αναβαθμίζει ενεργειακά τον Δήμο Πρέβεζας

  admin

  Anodyne: Νέα χρηματοδότηση $2.25 εκατ. για την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας χορήγησης φαρμάκων

  admin

  Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 1.268 μονάδες το κοντινότερο όριο αντίστασης

  admin

  Alibaba: Ποιες απολύσεις; – Προχωρά σε προσλήψεις για 15.000 άτομα

  admin

  Porsche – Nobu: Τι σχεδιάζουν τα πολυτελή brands για τους λάτρεις των σπορ αυτοκινήτων (tweets + vid)

  admin

  Chanel: Σε ποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα επεκτείνει τα κεντρικά γραφεία της (tweet)

  admin