Image default
Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Πυλώνας» η ενέργεια για την εκτόξευση των μεγεθών του Ομίλου

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 2022 ήρθαν να επιβεβαιώσουν και να εδραιώσουν την ηγετική θέση του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του, καθιστώντας τον ταυτόχρονα «πυλώνα» της επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα.

Είναι ενδεικτικό, άλλωστε, ότι τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις του Ομίλου έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία, αλλά και το τραπεζικό σύστημα της χώρας, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα συνεχίζεται εντατικά υπερβαίνοντας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τα 10 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, ο τομέας της ενέργειας αποτέλεσε τον κύριο «πυλώνα» για την εκτόξευση των οικονομικών μεγεθών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει στα ιστορικά «υψίπεδα» των 4 δισ. ευρώ.

Αυτό οφείλεται βέβαια στην πλήρη ενοποίηση των ΗΡΩΝ ΙΙ Βοιωτίας και ΗΡΩΝ Ενεργειακή (από 14.02.2022), αλλά όχι μόνο σε αυτήν, καθώς θα πρέπει να επισημανθεί η θεαματική βελτίωση των επιδόσεων τόσο της «ναυαρχίδας» της ΤΕΝΕΡΓ, όσο και των άλλων κλάδων. Είναι ενδεικτικό της στρατηγικής σημασίας του, ότι το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου το 2022 ανήλθε σε 338,4 εκατ. ευρώ με κύριο αποδέκτη τον τομέα της ενέργειας.

Οι επιδόσεις του Τομέα της ενέργειας

Αναλυτικά, τα έσοδα από πωλήσεις του τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανήλθαν σε 2.897,3 εκατ. έναντι 477 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 496,6 εκατ. έναντι 194,7 εκατ.

Ακόμη, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 260,3 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και τα καθαρά κέρδη σε 198,4 εκατ. ευρώ έναντι 23,1 εκατ. ευρώ.

Η εκτόξευση των εν λόγω μεγεθών αποδίδεται κυρίως:

Α) Στην ολική ενοποίηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω θυγατρικών,

β) Στους αυξημένους όγκους παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σαν συνέπεια των βελτιωμένων μεριδίων αγοράς των θυγατρικών τουΟμίλου

γ) Στις υψηλότερες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνέχεια της αύξησης της χονδρεμπορικής τιμής (DAM) λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική συμμετοχή των μονάδων παραγωγής ενέργειας των ΗΡΩΝ Ενεργειακή Μ.Α.Ε. και ΗΡΩΝ ΙΙ Βοιωτίας Α.Ε., διαμορφώθηκε πέρυσι στο 11,3% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αποτελώντας ισχυρό πυλώνα διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας. Ειδικότερα, η παραγωγή της μονάδας συνδυασμένου κύκλου ΗΡΩΝ ΙΙ, έφτασε στα 2.127 GWh παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 18% σε σχέση με το 2021.

Παράλληλα, κεφαλαιώδης είναι η συμβολή της «πράσινης» ενέργειας, με την εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου από ΑΠΕ στο τέλος του περασμένου έτους να είναι 905 MW, ενώ συνολικά 2 GW έργων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή είναι έτοιμα προς κατασκευή.

Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά το 2022 σημείωσε αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σε συνέχεια των βελτιωμένων ανεμολογικών συνθηκών, αλλά και των νέων διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης που υλοποιούνται.

Ωστόσο, η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να φτάσει εντός του έτους τα 1,3 GW με το mega αιολικό του Καφηρέα. Υπενθυμίζεται ότι ήδη άρχισε η σταδιακή δοκιμαστική λειτουργία των αιολικών πάρκων του έργου ισχύος 330 MW που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2023.

Επίσης εντός του 2022 ξεκίνησαν οι πρόδρομές εργασίες κατασκευής για το έργο αντλησοταμίευσης της Αμφιλοχίας (680 MW), ενώ παράλληλα, πάνω από 180 MW φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα είναι αυτή την στιγμή έτοιμα προς κατασκευή. Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο της ΤΕΝΕΡΓ περιλαμβάνει πλέον έργα διαφόρων τεχνολογιών (αιολικά on shore και off-shore, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, αντλησοταμίευση, αποθήκευση κ.α.) σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και ξεπερνάει τα 12 GW.

Οι σημαντικές συμβάσεις

Ανάμεσα στα σημαντικά έργα που ανέλαβε κατά την χρήση του 2022 ο Όμιλος ΓΕΚ -ΤΕΡΝΑ και τα οποία συνέβαλαν στην περαιτέρω ισχυροποίησή του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

– Η σύμβαση για την ανέγερση της 6ης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, για λογαριασμό της ΑΗΚ. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 149,8 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την αρχική λειτουργία της μονάδας συνολικής μέγιστης ισχύος 160 MW, που θα αποτελείται από δύο αεριοστρόβιλους, δύο λέβητες ανάκτησης θερμότητας και ένα ατμοστρόβιλο και θα λειτουργεί με φυσικό αέριο.

– Η σύμβαση με τη ΔΕΗ για τη μίσθωση μιας αεροστροβιλικής μονάδας (με δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη), για τις ανάγκες κάλυψης πρόσθετης ισχύος στο ΗΣ Κω – Καλύμνου για χρονικό διάστημα 27 μηνών, αξίας 39,1 εκατ. ευρώ.

– Η σύμβαση με τον ΔΕΣΦΑ για την κατασκευή του έργου «Detailed Engineering Procurement and Construction of Booster Compressor for TAP in Nea Messimvria» που αφορά στην κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία, ο οποίος θα τροφοδοτήσει τον αγωγό Trans Adriatic, προϋπολογισμού 38,9 εκατ. ευρώ

– Η σύμβαση με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την κατασκευή του έργου «Μελέτη, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Τεσσάρων Φωτοβολταϊκών Σταθμών Συνολικής Ονομαστικής Ισχύος 93,98122MW, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, και Εργασίες Επέκτασης του Υφιστάμενου Υποσταθμού 33/150kV ”Χαραυγή” με Προσθήκη δυο Νέων Πυλών Μ/Σ 33/150KV», προϋπολογισμού 62,3 εκατ. ευρώ.

– Η σύμβαση με τον ΔΕΣΦΑ για την κατασκευή του έργου «Δίκτυα Περιοχών Σάμου, Χίου και Λέσβου», προϋπολογισμού 32,7 εκατ. ευρώ
Στα παραπάνω προστίθεται φυσικά και η έναρξη κατασκευής από την ΤΕΡΝΑ της νέας μεγάλης ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας ισχύος 877 MW της «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής» (στην οποία μετέχουν από με 50% οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil) συνολικού ύψους 375 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη:

«Ξεθωριάζουν» οι φόβοι για ύφεση στην ευρωζώνη… αλλά ο πληθωρισμός επιμένει (γραφήματα) 

Τουρισμός: Οι προβλέψεις για το 2023 από κορυφαία στελέχη του κλάδου και η ευκαιρία της Αθήνας

Το (μη χαλαρώνετε) Μαξίμου, μπλέξανε οι… Μπογδάνοι, η ψυχρολουσία Ευμορφίδη, τα τσουβάλια της Καρέλιας και το νερό που κόψαμε

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr

Σχετικα αρθρα

Θεόδωρος Φέσσας: Επενδυτική «επίθεση» παντού από τον όμιλο Quest με στόχο έσοδα άνω του 1,5 δισ.

admin

Η SunriseMezz εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων €3,6 εκατ.

admin

Phoenix Vega Mezz: Εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων συνολικού ύψους €5,1 εκατ.

admin

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον Μάικ Πενς και τα ξεχασμένα απόρρητα έγγραφα στο σπίτι του

admin

Η Phoenix Vega Mezz εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων €5,1 εκατ.

admin

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: ΑΜΚ €315.000 με δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη

admin

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €315.000 με την έκδοση 1.050.000 νέων μετοχών

admin

Mediterra: Η ΓΣ ενέκρινε διανομή μερίσματος 0,03871 ευρώ ανά μετοχή

admin

Mytilineos: Τη διανομή μερίσματος €1,2/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

admin

Mytilineos: Από τις 3/7 η καταβολή μερίσματος €1,20 ανά μετοχή – Οι αποφάσεις της ΓΣ

admin

Οικογένεια Σεπετά (ΒΙΚΟΣ) για ΕΨΑ: Καλωσορίζουμε την επένδυση του SMERC – Παραμένουμε στο επενδυτικό σχήμα

admin

Λεβεντέρης: Πώληση ακινήτου έναντι 1.3 εκατ. ευρώ-Τι θα εξοφλήσει

admin